donderdag 3 maart 2011

#02. Englandspiel - Stegeren [zie ook #08.]


Thema WO2
#12. zaterdag 25 juni 2011 - bergen rondom Ommen en duinen aan zee - laatste hoofdstuk
#11. vrijdag 24 juni 2011 - V1 en V2 rondom Ommen
#02. donderdag 3 maart 2011 - Englandspiel - Stegeren  
#01. zaterdag 26 februari 2011 - Ons Verwonderen Rondom Ommen  - eerste hoofdstuk 

 Onderaan hoofdstuk #01 Ons Verwonderen Rondom Ommen staat een
lijst van alle weblogs onder het motto OnsVerwonderenRondomOmmen
en van relevante Bijdragen op het forum van OudOmmen.nl onder
  ----------------------------------

Vervolg op startpagina Ons Verwonderen Rondom Ommen http://onsverwonderenrondomommen.blogspot.com/2011/02/ons-verwonderen-rondom-ommen.html

Rond de start van de hoofdweblog op zaterdag 26 februari 2011 hebben we een lijst gemaakt met [inmiddels 36] onderwerpen waarover we meer zouden willen weten; daaruit onder meer:
> 22. De 9 (?) Engelandvaarders (geheime agenten) die bij Stegeren zijn geparachuteerd.
> 22a. Aan welke kant van de Regge is die opvouwbare militaire dienstfiets van Lauwers en Taconis terechtgekomen en waar is ‘ie gebleven?

En hier komt het antwoord, in de vorm van het proces verbaal van de vondst van de fiets: [volgt]

In dit proces verbaal vallen de argeloze lezer een paar dingen op: De vondst is gedaan en gemeld door landbouwer Willem Weitkamp, onderzocht en gerapporteerd door veldwachter Geert Hoekstra op dezelfde 8 november 1941. Die datum wordt viermaal genoemd. Naar eigen zeggen is Lauwers samen met Taconis op het Stegerveld naar [143] geparachuteerd in de nacht van 6 op 7 november. Als we '06/07' in die voetnoot zo mogen lezen! De meeste bronnen die wij vonden noemen 7-11 als aankomstdatum; het is aannemelijk dat hun vliegtuig voor middernacht dus nog op de 6e is vertrokken om in het holst van de nacht op de 7e ter plekke te zijn. De in het proces verbaal bedoelde ‘in de verte lopende twee personen’ kúnnen dus haast niet deze twee agenten zijn geweest, maar waarom zouden we aan de andere kant twijfelen aan een ambtsedige verklaring in een proces-verbaal? Mysterie!

Helaas vermeldt het pv niet aan welke kant van de Vecht deze personen liepen. Boer Weitkamp kon vanuit zijn keukenraam in zijn boerderij naast hoeve 'n Oeverdinck wel makkelijk over de Vecht heen kijken, maar daar weidt het proces verbaal niet over uit. Het verhaal wil immers dat de fiets aan de ene en de twee agenten aan de andere kant van de Vecht zijn neergekomen. Dat is nog wel gemeente Ommen maar het valt niet onder Stegeren.

Naar verluidt zijn de agenten dus wel ‘boven het Stegerveld’ gesprongen [ http://wapedia.mobi/nl/Thijs_Taconis ], maar er niet in geland. Hun fiets vormt dus de link met Stegeren.- [143] According to H.M.G. Lauwers (in PEC 4C I, p. 214), he was parachuted 19411106/07. De meeste bronnen noemen evenwel de 7e en een enkele zelfs de 8e, dus ... wie het zeker weet mag het zeggen!

-----------------------------------

Diverse data uit diverse bronnen
- http://www.englandspiel.eu/agenten.php?taal=nl - Datum van dropping of landing: 39 Lauwers Hubertus Mattheus Gerardus 1915-07-19 Amsterdam 1941-11-07 SOE
- http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Engelandvaarders - Agnes Dessing gaat er in 2004 in haar proefschrift vanuit dat er 1700 Engelandvaarders waren, een getal dat overeenkomt met de schatting van Loe de Jong. Verder denkt zij dat minimaal 783 personen nooit zijn aangekomen, maar het is niet bekend hoeveel mensen een poging hebben gewaagd.
. Engelandvaarders bij het KNIL: onder 5 anderen Pieter Hans Hoets
. Engelandvaarders die naar Nederland terugkeerden
. Engelandvaarders die slachtoffer werden van het Englandspiel: Van de Engelandvaarders die als geheim agent weer terug naar Nederland gingen, zijn 46 slachtoffer van het Englandspiel geworden. Zij werden naar kamp Haaren gebracht, waar Ben Ubbink en Pieter Dourlein op 29 augustus 1943 ontsnapten en Arie van der Giessen in 1944 overleed. Later werden de gevangenen naar Mauthausen overgebracht, waar in totaal minstens 44 geheime agenten overleden.
Gerrit Dessing is op 27 februari 1942 gedropt maar aan de Duitsers ontsnapt en naar Engeland teruggekeerd. Van J. Bakker en Jhr F.D. Ortt is na hun arrestatie niets meer gehoord.
http://www.prinzeugen.com/S97.htm -schnelboot gevonden - PrinzEugen.com Schnellboot Archive
      
--------------------------------------------------------
“Englandspiel was Germanygame”.
De conclusie van Jo Wolters is dat de onderzoeken die tot nu toe naar het Englandspiel zijn verricht, onvolledig zijn geweest. Op tafel ligt het boek "Englandspiel  Ontmaskerd" van Pieter Hans Hoets.
Het boek DOSSIER NORDPOL, HET ENGLANDSPIEL ONDER DE LOEP van Jo Wolters, dat op internet als gezaghebbend wordt geëtaleerd, volgt het PEC-rapport: Hoofdstuk I pagina 24 [van het boek] […] Nu het verband tussen de Hooghalense dropping en de Haagse zender voor Giskes vaststond - de zender was inmiddels tot op het huizenblok uitgepeild -, besloot hij snel toe te slaan. Hij schakelde de Sicherheits-polizei in en binnen een week zaten alle hoofdpersonen gevangen. Een van de gearresteerden was de in Den Haag ondergedoken marconist H. Lauwers. Samen met zijn medeagent T. Taconis, die vanuit Arnhem opereerde, was hij in de nacht van 6 op 7 november 1941 bij Ommen geparachuteerd. Ze waren uitgezonden door de Britse sabotagedienst Special Operations Executive (SOE). Aanvankelijk had Giskes het Hooghalense receptiecomité, dat de bewuste nacht onder leiding van Taconis stond, nog even ongemoeid gelaten. Hij ging er kennelijk vanuit dat deze gelegenheidsgroep niet snel van de Haagse arrestaties zou horen en bovendien niet over middelen beschikte om Londen te waarschuwen. Toch zat ook deze groep binnen een week achter de tralies. […]
Bijlage 3 [rechter-muis-click: Met de klok mee roteren] toont een lijst Geheime agenten-Englandspiel met bij Lauwers en Taconis als vertrekdatum 19411107 wat de mogelijkheid openlaat dat ze in de kleine uurtjes van 8 november zijn geland. Deze lijst telt 64 namen met veelal de vermelding SOE en vanaf  nummer 24 bijna allemaal de aantekening Plan Holland. Dit boek staat in zijn geheel op het internet > http://dare.uva.nl/record/144400 - Zie ook enkele aantekeningen lager op deze pagina.

----------------------------------

http://home.kpn.nl/witie/Driebergen.htm - Over de verbindingsbunker Diogenes te Driebergen: "Het merendeel van de circa dertig afwerp-terreinen, die in de loop van het ‘Nordpolspiel’ aangewezen werden, lag in de heidegebieden van de Veluwe, enkele ten oosten en ten Noorden van Steenwijk en één ten Oosten van Assen." Stegeren is niet genoemd.

-----------------------------------

De volgende foto's tonen de Icarus op het Englandspielmonument aan de Waterpartij in de Scheveningse Bosjes (achter het Indiëmonument) en vanaf die plek het zicht op de villa waarin majoor Giskes van de Abwehr als Duitse hoofdrolspieler woonde. Zijn baas Schreieder resideerde op Binnenhof 6 of 7.
Herdenking
In Den Haag is een monument dat herinnert aan allen die tijdens het Englandspiel vielen. Het staat aan de rand van het Scheveningse Bos, in het Van Stolkpark, aan de zuidwestkant van de Waterpartij, en is gemaakt door Titus Leeser (1903-1996). Het is door prinses Juliana op 3 mei 1980, dus kort na haar troonsafstand, onthuld. Op een sokkel staat een engel met verbrande vleugels, 'De val van Icarus'. De tekst luidt:
ZIJ SPRONGEN IN DE DOOD VOOR ONZE VRIJHEID
ENGLANDSPIEL 1942 - 1944
In dankbare herinnering aan de 54 Nederlandse agenten en allen die vielen in het inlichtingenwerk.

* Zie de bloemengroet van 4-5-2007 van de RAF 'Branch Amsterdam' helemaal onderaan op deze pagina: "We will remember Them". 


De dame op de foto, met haar kleinzoon die tegen het monument leunt, kwam net aanwandelen vanuit de villa op nummer 6 waar majoor Giskes van de Abwehr zijn Unternehmen Nordpol, zoals hij het Englandspiel toen noemde, speelde. Zij had zijn huismeester nog gekend.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Englandspiel

Englandspiel plaquette op het Binnenhof te 's-Gravenhage (foto hieronder)
"ZIJ SPRONGEN IN DE DOOD VOOR ONZE VRIJHEID.
ENGLANDSPIEL 1942 - 1944.
IN DANKBARE HERINNERING AAN DE 54 NEDERLANDSE
AGENTEN EN ALLEN DIE VIELEN IN HET INLICHTINGENWERK.
GEVANGEN WERDEN VELEN VAN HEN DIT GEBOUW BINNENGEVOERD."


-------------------------------------

http://www.oudommen.nl/?p=64 - 5 maart 2002 - Englandspiel begon in Ommen - NOVEMBER 2002 – OMMEN – Het Ommer historische tijdschrift De Darde Klokke weet in de jongste uitgave melding te maken van bijzondere gebeurtenissen. Zo wordt melding gemaakt dat het ‘Englandspiel‘ begon in Ommen. In de buurtschap Stegeren landden tijdens de Tweede Wereldoorlog twee jonge agenten die samen met een fiets geparachuteerd werden.

Dutch agents 1940 – 1945 By Frans Kluiters (Version 200802)1 -
http://www.nisa-intelligence.nl/PDF-bestanden/KluitersDAGversie2.pdf -
LAUWERS, Hubertus Mattheus Gerardus (Huub):142 19150719 Amsterdam – 20040612 Utrecht; wireless operator to Taconis; 19411107/08143 (near Ommen, Overijssel); detected by direction - finding and arrested 19420306; liberated in Rathenow-Heidefeld (Germany) 19450425; returned 19450521: @ training name H.N.G. LOOMAN; code name operation CATARRH; operational name EBENEZER; field name H. LAUWERS;144 WITTEBOL; Van LEEUWEN.[145]
142 Former surname: WITTEBOL.
143 According to H.M.G. Lauwers (in PEC 4C I, p. 214), he was parachuted 19411106/07.
144 As Lauwers was known as ‘Wittebol’ in prewar Holland, it was deemed safe to use the name ‘Lauwers’ as field name.
145 TNA HS 7/159, 194111; _ also HS 9/894/3.\ _ also H.M.G. Lauwers in PEC 4C I, p. 206-, and 4C II, p. 1131-.
TACONIS, Thijs: 19140328 Rotterdam – 19440906 Mauthausen; SOE agent; a. to contact the two Glasshouse A agents and to assist them in returning, b. next to organize sabotage groups in the West of Holland; 19411107/08 (near Ommen, Overijssel); arrested 19420309: @ training name TIMMER; code name operation CATARRH; operational name BENBOW; code name in the field THIJS; field name Thijs TIMMER.222 - 222 TNA HS 7/159, 194111; _ also HS 9/1438/8.

http://wapedia.mobi/nl/Huub_Lauwers - Op 7 november 1941 werd hij samen met Thijs Taconis vanuit het Verenigd Koninkrijk bij Ommen geparachuteerd,

http://wapedia.mobi/nl/Thijs_Taconis - Op 7 november 1941 werden Taconis en Huub Lauwers, een Nederlandse journalist opgeleid als geheimagent, als eersten vanuit Engeland geparachuteerd boven het Stegerveld buiten Ommen, met als opdracht een radioverbinding met het hoofdkwartier in Londen op te zetten en te onderhouden. Ze begroeven hun parachuten op dezelfde plaats.
[De fiets en parachute, die aan de overkant van de Vecht bleven liggen, worden in deze bron niet genoemd. -gb]

Ook Pieter Hans Hoets, die Lauwers daarover in juni 1989 in diens huis te Bilthoven heeft gesproken, schrijft in zijn boek uit 1990 'Englandspiel ontmaskerd, schijnstoot op Nederland en België 1942 - 1944, 54 Nederlandse agenten opgeofferd voor D-day' op pagina 85: 'Ze waren in de nacht van 6 op 7 november 1941 bij Ommen geparachuteerd...'

Lauwers sprekend in beeld
http://www.geschiedenis24.nl/andere-tijden/afleveringen/2002-2003/Englandspiel-Germanygame.html - Uitzending: 27 mei 2003 – in de 4e minuut Lauwers sprekend in beeld. Englandspiel / Germanygame - Op 7 november 1941 wordt Lauwers, samen met agent Thijs Taconis, gedropt bij het Lemerlerveld.

-----------------------------------------------------

Lauwers' verhoor door de PEC (Parlementaire Enquêtecommissie - p216 - vragen 20400-20417 van de voorzitter met Lauwers' antwoord). 
Lauwers wordt meteen na zijn arrestatie in de Haagse Fahrenheitstraat door zijn Duitse ondervragers zo gefopt met de in zijn ogen onmogelijk snelle decodering van zijn (door de Duitsers voorgekookte) telegram over de Prinz Eugen (die in de haven van Rotterdam lag), dat hij de indruk krijgt dat de vijand alles al weet en prompt zijn code (maar niet zijn security check!) afgeeft  Dat was overigens in Engeland voorbesproken en toegestaan, zij het na enig theater met tegenstribbelen voor de Bühne... Die security check was trouwens geen geheim. London presteerde het zelfs om een instructie daaromtrent aan een agent door te seinen, terwijl men wist dat alle SOE-agenten bij hun landing werden opgewacht en gearresteerd, zoals het met de kennis van nu achteraf ook wel de bedoeling leek. Dat licht Hoets op adembenemende wijze toe; het is echt bijna niet te geloven...Zie bijna onderaan op deze pagina de paragraaf over boeken en andere bronnen en de speciale boekenblog  -08- zaterdag 28 mei 2011 - Boeken en overige bronnen rondom het Englandspiel en Stegeren
 
---------------------------------------------------
 
After-action-report Lauwers 12-2-1946.doc - 
Rapport betreffende Nordpol – Affaire 

--------------------------------------------------- 

Bronnen 
BEELDMATERIAAL
'Now it can be told.' Film gemaakt in opdracht van Central Office of Information.
'Englandspiel', Jelte Rep, NCRV 1979
'De Bezetting', Lou de Jong, NTS 1966
Instituut voor Beeld en Geluid
Instituur voor Militaire Geschiedenis
Literatuur
J. Wolters, 'Dossier Nordpol, het Englandspiel onder de L.p' (Boom; Amsterdam 2003).
M.R.D. Foot, 'SOE in the low countries' (St Ermin's Press; Londen, 2002)
J. Rep, 'Englandspiel' (Van Holkema & Warendorf; Bussum, 1978)
P. Dr., 'Beroep: Meesterspion' (Vassallucci; Amsterdam 2002)

---------------------------------------------

Englandspiel / Nordpolspiel - Over Giskes en Lauwers
http://www.dbnl.org/tekst/scho066vakv01_01/scho066vakv01_01_0007.php
- "De vraag hoe het Englandspiel zich in werkelijkheid had afgespeeld bleef Willem Nagel, Geert en mij in de jaren na de oorlog bezighouden. De verhalen van agenten zoals Lauwers en Dourlein, die het overleefden, waren om ziedend te worden. Het verschijnen van Carnaval der desperado's en de gesprekken met de auteur, Kas de Graaf, wakkerden onze nieuwsgierigheid aan.
- Zomer 1948 besloten wij het hoofd van de Duitse contraspionage in Nederland, H.J. Giskes, in Duitsland op te zoeken. Na enige moeite kregen wij zijn adres te pakken. Wij maakten een afspraak voor een bezoek. - 's Middags gingen wij op zoek naar Giskes. Deze bleek in een klein stadje bij zijn moeder in een keurig burgermanshuis te wonen.
- Willem had van te voren uitgezocht, dat Giskes evenals zijn baas, het hoofd van de Duitse contra-spionage, Canaris, geen lid was geweest van de Nazi-partij. Giskes was uit militaire krijgsgevangenschap in Nederland vrijgelaten met de verklaring ‘dat uit het onderzoek tegen hem op geen enkele wijze is kunnen blijken, dat Giskes voornoemd zich in Nederland aan strafbare feiten of aan oorlogsmisdrijven heeft schuldig gemaakt’. Hij was een vaderlandslievend militair, vermoedelijk voortgekomen uit de kringen van de Reichswehr. In oorlogstijd schoot je met dergelijke verschillen weinig op. Vechten wilden zij allemaal en winnen ook. Giskes bleek een veertiger te zijn. Intelligent, niet moffig, eerder had hij iets Engels. Hij praatte over zijn spionagewerk zoals een ingenieur over het bouwen van een brug. Na een gesprek van enkele uren verklaarde hij zich bereid een boek over het Nordpolspiel te schrijven. De naam Englandspiel was bedacht door een nationaal-socialist, de SD'er Joseph Schreieder, toen hij het werk van de militairen als zijn eigen succes voorstelde bij zijn chefs, de bende van Himmler.
- Giskes verzekerde ons dat hij zich zonder omwegen en leu- [p. 125] gens aan de hem bekende exacte feiten zou houden. Onder de titel Abwehr III F verscheen een jaar later het door Willem Nagel vertaalde boek. De agent H.M.G. Lauwers schreef een naschrift over de coderingstechniek. Voor zover wij hebben kunnen nagaan, had Giskes de feiten juist weergegeven. De dood van de zevenenveertig agenten - hij had beloofd ze te sparen - schoof hij, waarschijnlijk terecht, in de schoenen van Schreieder. De Engelsen waren er door grove nalatigheid op de meest stupide manier ingestonken. Lauwers eindigt zijn naschrift met: ‘Toen de fouten na onze arrestatie uitgroeiden tot regelrechte blunders, waren wij eerder bereid in uit wanhoop geboren waandenkbeelden te geloven, dan ons blind vertrouwen in de dienst waartoe wij behoorden, prijs te geven. Want dat de officieren die na onze parachutering onze handelingen bestuurden niet dezelfde bekwaamheden bezaten als zij die ons opleidden, wisten wij niet.’"

"This operation was called `North Pole' by the Germans. It was directed by H.J. Giskes, an Abwehr officer, from whose book on the subject the following excerpt is taken (London Calling North Pole). `Ebenezer' was the name the Germans gave to the captured Dutch radio operator whom they had forced to cooperate with them at the time my account begins. MID is the Dutch Military Intelligence Service, working out of London with the British SOE. Funk-Abwehr is the German name for counterespionage units engaged in the technical task of locating secret radio transmitters by direction-finding (D/F) methods. And SIP and ORPO are German police units working in conjunction with the Abwehr."

------------------------------------------------

Landden Lauwers en Taconis op 6, 7 of 8-11-1941 bij Stegeren?
- http://nl.wikipedia.org/wiki/Englandspiel -
- 06-11-1941: Huub Lauwers en Thijs Taconis, gedropt bij Ommen in Overijssel.
- 06-Nov.: Thijs Taconis en Huub Lauwers worden gedropt in Nederland.
- 06-Nov.: Thijs Taconis en Huub Lauwers worden gedropt in Nederland.
- http://nl.wikipedia.org/wiki/Englandspiel -
06-11-1941: Huub Lauwers en Thijs Taconis, gedropt bij Ommen in Overijssel.
06-Nov.: Thijs Taconis en Huub Lauwers worden gedropt in Nederland.
- http://www.englandspiel.eu/hetspel.php?taal=nldoor Adri Wijnen
Het begin van het Englandspiel ook wel Operation Nordpol geheten.
- 23 oktober 1941 Huub Lauwers(T) krijgt, vanuit Manilla naar Engeland gekomen, opdracht om in Nederlandse dienst te treden en naar Londen te gaan voor een missie.
- 6 november1941 vertrekt hij met Thijs Taconis en worden gedropt.
- 6 maart 1942 Huub Lauwers wordt bij het huis van Teller, in de Fahrenheitstraat in den Haag, gearresteerd.
- De agenten worden tot midden mei 1942 in de gevangenis in Scheveningen, het Oranje Hotel, opgesloten. Daarna worden ze overgeplaatst naar de Polizei Gefängnis in Haaren. [Dus Lauwers heeft maar 3 maanden en een week in gevangenschap in Scheveningen kunnen seinen? -gb]

----------------------------------------------------- 
http://wapedia.mobi/nl/Thijs_Taconishttp://wapedia.mobi/nl/Zilveren_Anjer - Taconis kreeg in 1953 postuum een hoge onderscheiding, het Bronzen Kruis. Na de oorlog werd een onderscheiding, de Zilveren Anjer ingesteld om Taconis te eren. In 1943 had de Britse Koning hem de Military Medal verleend. - Bij de onderscheiding hoort een oorkonde die wordt ondertekend door de voorzitter van het Fonds en de secretaris van de Zilveren Anjer. Op de oorkonde staan het besluit, de gronden van verlening en de materiële grondslag van de onderscheiding beschreven. Deze materiële grondslag wordt gevormd door het legaat van wijlen de soldaat Thijs Taconis, die als agent voor de Britse Special Operations Executive (SOE) boven bezet Nederland werd geparachuteerd en die in 1944 in het concentratiekamp Mauthausen de dood vond. Thijs Taconis wordt in de oorkonde gememoreerd met de woorden Quae Thijs Taconis - mortuus pro patria anno MCMXLIV legavit pro fundamento sunt (Hetgeen Thijs Taconis, gestorven voor het vaderland in 1944 heeft nagelaten, vormt de grondslag). 
Taconis kreeg in 1953 postuum een hoge onderscheiding.doc - Jedburgh Team Dudley.doc
 ----------------------------------------------------

Agenten op droppingsdatum gesorteerd - http://www.englandspiel.eu/agenten.php?taal=nl
Een overzicht van de agenten, gesorteerd op datum dropping of datum aan land zetting, of gesorteerd op naam, afhankelijk van de menukeuze, die deel uitmaakten van het Englandspiel en agenten die er op de een of andere manier bij betrokken zijn geweest. Dit overzicht is samengesteld uit diverse bronnen waarvan ik er twee niet onvermeld wil laten.
1. Notitie voor het Geschiedwerk nr. 158 van het RIOD samensteller G.P. van der Stroom.
2. Recentelijk van internet gedownload, Dutch Agents 1940-1945 van Frans Kluiters.
39 Lauwers Hubertus Mattheus Gerardus 1915-07-19 Amsterdam 1941-11-07 SOE
3 Taconis Thijs 1914-03-28 Rotterdam 1941-11-07 SOE

Taconis’ levensverhaal staat beschreven in het boekje "Een betrekkelijk heftig karakter" geschreven door Astrid Waldmans. -
http://www.englandspiel.eu/agentendetail.php?ID=Lauwers&taal=nl
Gegevensoverzicht van de agent Lauwers. Datum van dropping of landing: 1941-11-07 - Datum gevangenneming: 1942-03-06 - Datum in Haaren: 1942-11-11 - Datum overlijden: 2004-06-14 [in een ziekenhuis te Utrecht –gb] - Zie op de site 25 persoonlijke documenten TNA.

http://www.englandspiel.eu/agentendetail.php?ID=Taconis&taal=nl
Gegevensoverzicht van de agent Taconis. Datum van dropping of landing: 1941-11-07 - Plaats van dropping of landing: Stegerveld bij Ommen - Datum gevangen neming: 1942-03-09 - Datum in Haaren: 1942-05-01 - Datum omgebracht: 1944-09-06 - Zie op de site 32 persoonlijke documenten TNA.

Taconis kreeg in 1953 postuum een hoge onderscheiding, het Bronzen Kruis. Na de oorlog werd een onderscheiding, de Zilveren Anjer ingesteld om Taconis te eren. In 1943 had de Britse Koning hem de Military Medal verleend.

http://home.kpn.nl/bkolster/Englandspiel/Geschiedenis.htm -
1941 06-Nov.: Thijs Taconis en Huub Lauwers worden gedropt in Nederland.

------------------------------------------------------------------


 http://www.beeldbankwo2.nl/detail.jsp?action=detail&recordidx=4 
Zie http://www.beeldbankwo2.nl/detail.jsp?action=detail&recordidx=5 voor een foto van Jan.

Beeldnummer:     32970 en 32971
Collectie:     NIOD
Bijschrift:     Molenaar, Jan.
Foto betrekking hebbende op een Nederlander, die 28 maart 1942 in een weiland in de omgeving van Hellendoorn gedropt is en nadien daar werd aangetroffen in een cementen drinkbak (zie foto's). Uit het politieonderzoek is gebleken, dat er twee personen gedropt zijn. Deze man is ten gevolge van de wind met zijn hoofd tegen een paal geslagen, waardoor hij overleed. Door zijn collega is hij toen in de cementen drinkbak gelegd, waarin hij ook gevonden werd.
Volgens mededeling van wachtmeester van Brakel uit Hellendoorn, is aan de hand van dit fotomateriaal de identiteit van deze persoon vastgesteld (in 1946 hebben de ouders hem herkend als zijnde hun zoon). Jan Molenaar werd geboren op 12 april 1918 te Waddinxveen.
Beeld Datum Periode:    1942
Trefwoorden:    Droppings - Zie ook: Voedseldroppings, Wapendroppings; Inlichtingendiensten - Zie ook: Spionage, Intelligence; Lijken; Verzet - Zie ook: Widerstand, Georganiseerd verzet, Illegaliteit


---------------------------------------

Englandspiel - Trix Terwindt.doc 
Mevrouw Terwindt is een van de vijf overlevenden van het Englandspiel; zie  - http://www.destentor.nl/multimedia/archive/00836/Brief_Trix_Terwindt_836940a.PDF -
- http://www.destentor.nl/regio/deventer/3514561/NIOD-geinteresseerd-in-brief-Trix-Terwindt.ece -
- http://www.destentor.nl/regio/deventer/3511842/Brief-spion-in-boek-Lou-de-Jong.ece -

- http://www.destentor.nl/regio/deventer/3510942/Bijzondere-vondst-op-Deventer-boekenmarkt.ece -
- http://www.nisa-intelligence.nl/PDF-bestanden/KluitersDAGversie2.pdf -
TERWINDT, Beatrice Wilhelmina Maria Albertina (Trix): 19110227 Arnhem – 19870408 Leiden; MI9 agent; to organize an escape line; 19430213/14 (near Kallenkote, east of Steenwijk, Overijssel); arrested on landing; freed in Mauthausen 19450505: @ training name Beatrice THOMPSON; code name CHICORY; RINGLEIDER; code name in the field FELIX; field name Johanna Maria van der VELDEN.227
227 > also B.W.M.A. Terwindt in PEC 4C I, p. 237-.

Getallen
Op http://www.englandspiel.eu/agenten.php?taal=nl staat een lijst van Agenten op droppingsdatum gesorteerd en een link naar de Agentenlijst-2011-06-23.xls met 72 namen op alfabet en 40 kolommen met details.
http://www.geschiedenis24.nl/andere-tijden/afleveringen/2002-2003/Englandspiel-Germanygame.html - Van de 61 gedropte agenten blijken 51 te zijn afgevoerd naar concentratiekamp Mauthausen. Elf agenten verdwijnen onderweg en worden als vermist opgegeven. Eén agent overlijdt tijdens een dropping. Twee agenten ontsnappen, twee agenten worden in Haaren gefusilleerd, één overlijdt door uitputting vlak na de oorlog en vier keren uiteindelijk terug naar Nederland. [andere namen volgen]

##################################################

Mauthausen
. plaquette met namen (Taconis in rechter kolom 7e van onderen), plaquette over de heimelijke berging van hun as, groeve en trap des doods (waar men naar verluidt gevangenen bovenaan liet struikelen, zodat ze met bazaltblok en al naar beneden tuimelden, in hun val anderen meeslepend). Hier zijn in drie dagen tijd de meesten van onze agenten uit het Englandspiel vermoord. De foto's staan op Google Afbeeldingen onder Mauthausen.

"Zij sprongen in de dood voor onze vrijheid..."
[... of werden ze 'eigenlijk' geduwd?...  -gb]





 http://www.mauthausen-memorial.at/index_open.php  

-------------------------------------------------------------------

Mauthausen plaquettes tekst en naamlijst.doc


De tekst op de eerste plaquette luidt:
  

'IN MEMORIAM

A.H. ALBLAS                                  P. KAMPHORST
L.TH.C. ANDRINGA                      B. KLOOSS
P.A. ARENDSE                                M. KOOISTRA
A.A. BAATSEN                               A.J. DE KRUIJFF
K.W.A. BEUKEMA TOE WATER             J.A.H.M. TER LAAK
M. BLOOME                                                A.B. MINK
P.C. BOOGAART                            I. NEWMAN
K. VAN DE BOR                             W.J. NIERMEIJER
C.C. BRAGGAAR                           G. NORMAN
O.W. DE BREY                                G. VAN OS
J.J.C. BUIZER                                  M. PALS
J. BUKKENS                                                L.M. PUNT
G. CLEMENT                                   E. RADEMA
J.C. DANE                                        G.H.G. RAS
C. DROOGLEEVER FORTUYN   G.L. RUSELER
J. EMMER                                         H. SEBES
J.H.M. DE HAAS                             H.R. STEEKSMA
G.J. VAN HEMERT                                     TH.
TACONIS
J. HOFSTEDE                                   I. VAN UIJTVANCK
C.E. VAN HUISTEIJN                    A.J. WEGNER
G.I. JAMKROES                              P. VAN DER WILDEN
S.C. JONES                                       W. VAN DER WILDEN
R.CH. JONGELIE                            E. WILKINSON
J.C. YOUNG

NEDERLANDSE OORLOGSGRAVENSTICHTING.'

 [met excuus voor het niet lijnen van deze 47 namen zoals op de foto van de plaquette -gb]  
  
  De tekst op de tweede plaquette luidt:
  
'ON THE 6TH AND 7TH SEPTEMBER 1944
40 DUTCH AND 7 BRITISH SPECIAL AGENTS
WHO HAD BEEN DROPPED ABOVE GERMAN OCCUPIED TERRITORY
CRUELLY WERE PUT TO DEATH IN THIS CAMP BY THE NAZIS

THEIRBODIES WERE BURNED IN THE CREMATORIUM
AT THE RISK OF THEIR LIVES
YUGOSLAV AND RUSSIAN PRISONERS
BURIED THE ASHES OF THESE WAR-HEROES
AT THIS PLACE

NETHERLANDS WAR GRAVES FOUNDATION.'
 

-------------------------------------------------------------------

De volgende [49 namen - gb] Nederlandse geheime agenten zijn in Mauthausen ter dood gebracht:
Op 6 september 1944
Leonardus Cornelis Theodoris Andringa (Den Haag, 22 november 1913), gedropt 29 maart 1942, gearresteerd 28 april 1942
Klaas van der Bor (Barneveld, 24 maart 1913), gedropt op 16 februari 1943, meteen gearresteerd.
Cornelis Carel Braggaar (Amsterdam, 23-9-1913), gedropt (Plan Holland) 16 februari 1943, meteen gearresteerd.
Johannes Jan Cornelis Buizer (Aimkerk, 11-9-1918), gedropt 22 juni 1942, meteen gearresteerd.
Joseph Bukkens (Vlissingen, 8 of 20 juni 1916), gedropt (Plan Holland) 26 juni 1942, meteen gearresteerd
Cornelis Droogleever Fortuijn (Amsterdam, 10-4-1922), gedropt (Plan Holland) 24 september 1942, meteen gearresteerd.
Jan Charles Hofstede (Den Haag, 17-12-1918), gedropt (Plan Holland) 24 oktober 1943, meteen gearresteerd.
George Louis Jambroes (1905), gedropt (Plan Holland) 26 juni 1942, meteen gearresteerd.
Roelof Christiaan Jongelie (Amsterdam, 25-2-1903), gedropt (Plan Holland) 24 september 1942, meteen gearresteerd.
Barend Klooss (Rotterdam, 22-10-1913), gedropt 5 april 1942, gearresteerd 1 mei 1942.
Gerrit van Os (2-5-1914), gedropt (Plan Holland) 18 februari 1943, meteen gearresteerd.
Evert Radema (Hoogezand, 7-8-1909), afgezet (Plan Holland) 23 februari 1942, gearresteerd 29 mei 1942
Hendrik Johannes Sebes (Dordrecht, 23-7-1919), gedropt 5 april 1942, gearresteerd 9 mei 1942,
Thijs Taconis (28-3-1914), gedropt 7 november 1941, gearresteerd 9 maart 1942.
Pieter van der Wilden (Haarlem, 8-5-1914), gedropt (Plan Holland) 18 februari 1943, meteen gearresteerd.
Willem van der Wilden (Haarlem, 1-7-1910), gedropt (Plan Holland) 18 februari 1943, meteen gearresteerd. [tot hier 23 namen]
Op 7 september 1944
Aart Hendrik Alblas (Middelharnis, 20-9-1918), gedropt 5 juli 1941, gearresteerd 16 juli 1942
Pieter Arnoldus Arendse (Den Haag, 14-2-1912), gedropt (Plan Holland) 9 maart 1943, meteen gearresteerd.
Arnoldus Albert Baatsen (Amsterdam, 1918), gedropt 27 maart 1942, meteen gearresteerd.
Karel Willem Adriaan Beukema toe Water (Semarang, 20-6-1909), gedropt (Plan Holland) 24 september 1942, meteen gearresteerd
Pieter Cornelis Boogaart (Graauw, 10 augustus 1912, gedropt op 9 maart 1943 ten zuiden van Ermelo en meteen gearresteerd.
Oscar Willem de Brey (Wassenaar, 1 oktober 1921, gedropt (Plan Holland) 21 mei 1943, meteen gearresteerd.
Johanes Cornelis Dane (Axel, 27 juli 1917), gedropt op 27 oktober 1942 bij Holten (Gld) en meteen gearresteerd, Bronzen Kruis 1953 [1]
Jan Emmer (Wormer,1917), afgezet (Plan Holland) 12 maart 1942, gearresteerd 30 mei 1942.
Johannes Henricus Marie de Haas (Den Haag, 7-2-1918), afgezet 9 april 1942, gearresteerd 28 april 1942.
Gerard John van Hemert (New York, 28-4-1920), gedropt (Plan Holland) 23 juli 1942, meteen gearresteerd.
Cornelis Eliza van Hulsteijn (Terneuzen, 8-2-1912), gedropt (Plan Holland) 16 februari 1943, meteen gearresteerd.
Pieter Kamphorst (24 november 1894), gedropt (Plan Holland) 21 oktober 1942, meteen gearresteerd.
Meindert Koolstra (Rinsumageest, 4-6-1917), gedropt (Plan Holland) 21 oktober 1942, meteen gearresteerd.
Arie Johannnes de Kruyff (Amsterdam, 6-11-1912), gedropt (Plan Holland) 28 november 1942, meteen gearresteerd.
Johannes Hermanus Arnoldus Maria ter Laak (23 mei 1913), gedropt 1 oktober 1941, gearresteerd 13 februari 1942; zijn naam staat op het monument 'Monument voor Nederlandse Militairen' in Katwijk)
Antoon Berend Mink (1918), gedropt (Plan Holland) 21 mei 1943, meteen gearresteerd.
Willem Johan Niermeyer (Alkmaar, 2-5-1914), gedropt 29 maart 1942, gearresteerd 6 oktober 1942.
Michiel Pals (Hooge en Lade, 4-6-1912), gedropt (Plan Holland) 21 oktober 1942, meteen gearresteerd.
Laurentius Maria Punt (1918), gedropt (Plan Holland) 21 mei 1943, meteen gearresteerd
Gozewin Hendrik Gerard Ras (27 augustus 1914, gedropt op 28 maart 1942 bij Holten, gearresteerd op 1 mei 1942)
George Lodewijk Ruseler (Batavia, 27-2-1922), gedropt 28 november 1942, meteen gearresteerd.
Hendrik Reinder Steeksma (14-10-1919), gedropt (Plan Holland) 24 oktober 1942, meteen gearresteerd
Ivo van Uijtvanck (1917), gedropt 21 april 1943, meteen gearresteerd
Antonius Johannes Wegner (1915), gedropt (Plan Holland) 21 april 1943, meteen gearresteerd
[tot hier 46 namen]
Op 30 april 1944
Hermanus Parlevliet (16 mei 1916, met Anton van Steen op 29 mei 1942 boven Nederland gedropt en meteen gearresteerd, zijn naam staat vermeld op het oorlogsmonument in Berghem).
Op 31 december 1944
Op 21 april of 3 mei 1945
Hendrik Johan Jordaan (Haaksbergen, 9-7-1918), gedropt 29 maart 1942, gearresteerd 1 mei 1942, mogelijk overleden 6 september 1944 ([2])
[tot hier 49 namen]

--------------------------------------------------------

Lijst van uitgezonden agenten met foto's:
   
ALBLAS, Aart Hendrik, geboren: 20 september 1918 te Middelharnis, uitgezonden door MI-6/CID, parachutering: 5 juli 1941, arrestatie: 16 juli 1942, overleden: 6 september 1944 te Mauthausen Codenaam : -


ANDRINGA, Leonardus Cornelis Theodoris , geboren: 22 november 1913 te Den Haag , uitgezonden door SOE, parachutering: 29 maart 1942, arrestatie: 28 april 1942, overleden: 6 september 1944 te Mauthausen Rang: Luitenant , Codenaam : Akkie / Turnip
 

ARENDSE, Pieter Arnoldus, geboren: 14 februari 1912 te Den Haag , uitgezonden door SOE/Plan-Holland , parachutering en arrestatie: 9 maart 1943 , overleden: 7 september 1944 te Mauthausen , Code­naam : Seakale , Taak: Plan Holland, Gemeld via: Marrow

BAATSEN, Arnoldus Albert, geboren: 11 april 1918 te Amsterdam, uitgezonden door SOE, parachutering en arrestatie: 27 maart 1942 , overleden: 7 september 1944 te Mauthausen Rang: Luitenant, Codenaam : Watercess, Gemeld via: Ebenezer
 

BEUKEMA TOE WATER, Karel Willem Adriaan, geboren: 20 juni 1909 te Semerang (Nederlands-Indië), uitgezonden door SOE/Plan-Holland, parachutering en arrestatie: 24 september 1942, overleden: 7 september 1944 te Mauthausen Rang: Kapitein, Codenaam : Kale, Gemeld via: Trumpet
 

BOOGAART, Pieter Cornelis, geboren: 10 augustus 1912 te Graauw, uitgezonden door SOE/Plan-Holland, parachutering en arrestatie: 9 maart 1943 , overleden: 7 september 1944 te Mauthausen, Codenaam : Kohlarabi, Taak: Plan Holland, Gemeld via: Marrow
 

BRAGGAAR, Cornelis Carel, geboren: 23 september 1913 te Amsterdam , uitgezonden door SOE/Plain-Holland , parachutering en arrestatie: 16 februari 1943 , overleden: 6 september 1944 te Mauthausen , Codenaam : Parsley A , Taak: Plan Holland, Gemeld via: Ebenezer
 

BUIZER, Johannes Jan Cornelus, geboren: 11 september 1918 te Airnkerk, uitgezonden door SOE, parachutering en arrestatie: 22 juni 1942, overleden: 6 september 1944 te Mauthausen Codenaam : Spinach, Gemeld via: Trumpet
 

BUKKENS, Joseph, geboren: 20 juni 1909 te Vlissingen, uitgezonden door SOE/Plan-Holland, parachutering en arrestatie: 26 juni 1942, overleden: 7 september 1944, te Mauthausen Rang: Luitenant, Codenaam : Marrow, Gemeld via: Ebenezer     

DANE, Johannes Cornelis, geboren: 27 april 1912, uitgezonden door SOE/Plan-Holland , parachutering en arrestatie: 27 oktober 1942 , overleden: 7 september 1944 te Mauthausen

DE BREY, Oscar Willern, geboren: 1 oktober 1911 te Wassenaar , uitgezonden door SOE/Plan-Holland , parachutering en arrestatie: 21 mei 1943, overleden: 7 september 1944 te Mauthausen , Codenaam : Croquet , Taak: Plan Holland, Gemeld via: Marrow
 

DE HAAS, Johannes Henricus Marie , geboren: 7 februari 1918 te Den Haag, uitgezonden door SOE, afgezet: 9 april 1942, arrestatie: 28 april 1942, over­leden: 7 september 1944 te Mauthausen

DE KRUIJFF, Arie Johannes, geboren: 6 november 1912 te Amsterdam , uitgezonden door SOE/Plan-Holland , parachutering en arrestatie: 28 november 1942 , overleden: 7 september 1944 te Mauthausen Codenaam : Mustard , Gemeld via: Swede
 

DOURLEIN, Pieter, geboren: 02 februari 1918 , uitgezonden door SOE/Plan-Holland , parachutering en arrestatie: 9 maart 1943
Ontsnapt uit Haaren op 29 augustus 1943,


DROOGLEEVER FORTUYN, Comelis, geboren: 10 april 1922 te Amsterdam, uitgezonden door SOE/Plan-Holland , parachutering en arrestatie: 24 september 1942, overleden: 7 september 1944 te Mauthausen

EMMER, Jan, geboren. 6 april 1917 te Worrner, uitgezonden door MI-6/ Contact-Holland, afgezet: 12 maart 1942, arrestatie: 30 mei 1942, overleden: 6 september 1944 te Mauthausen

HOFSTEDE, jan Charles, geboren: 17 december 1918 te Den Haag, uitgezonden door SOE/Plan-Holland , parachutering en arrestatie: 24 oktober 1942 , overleden: 6 september 1944 te Mauthausen , Codenaam : Tomato B , Gemeld via: Marrow
 

JAMBROES, George Louis, geboren: 22 mei 1905 te Amsterdam, uitgezonden door SOE/Plan-Holland, parachutering en arrestatie: 26 juni 1942, overleden: 7 september 1944 te Mauthausen

JONGELIE, Roelof Christiaan, geboren. 25 februari 1903 te Amsterdam, uitgezonden door SOE/Plan-Holland , parachutering en arrestatie: 24 , eptember 1942, overleden: 6 september 1944 te Mauthausen

JORDAAN, Hendrik Johan, geboren: 9 juli 1918 te Haaksbergen , uitgezonden door SOE,, parachutering: 29 maart , 1942 arrestatie: 3 mei 1942, overleden: 3 mei 1945 te Mauthausen

KAMPHORST, Pieter, geboren: 24 november 1894 te Ermelo , uitgezonden door SOE/Plan-Holland , parachutering en arrestatie: 21 oktober 1942, overleden: 7 september 1944 te Mauthausen , Codenaam : Tomato A , Gemeld via: Marrow
 

KLOOSS, Barend (Bob), geboren: 22 oktober 1913 te Rotterdam , uitgezonden door SOE, parachutering: 5 april 1942, arrestatie: 1 mei 1942, overleden: 6 september 1944 te Mauthausen Codenaam : Leek

KOOLSTRA, Meindert, geboren: 4 juni 1917 te Rinsumageest , uitgezonden door SOE/Plan-Holland, parachutering en arrestatie: 21 oktober 1942, overleden: 7 september 1944 te Mauthausen

Lauwers, Huub, geboren:19 ly 1915, uitgezonden door SOE, parachutering: 7 november 1941  arrestatie. 6 maart 1942, Bevrijd op 26 april 1944 uit Rathenow, Overleden: 13 Juni 2004 te Utrecht Codenaam: Catarrh, Zender: Ebenezer
 

MINK, Anton Berend, geboren: 21 oktober 1918 te Den Helder , uitgezonden door SOE/Plan-Holland , parachutering en arrestatie: 21 mei 1943, overleden: 7 september 1944 te Mauthausen

MOLENAAR, Jan, Geboren: 12-maart-1918, Parachutering: 29 Maart 1942 , Overleden: 30 Maart 1942 , ernstig gewond bij landing

NIERMEYER, Willem Johan, geboren: 2 mei 1914 te Alkmaar, uitgezonden door MI-6/CID, parachuitering: 29 maart 1942, arrestatie: 6 oktober 1942, overleden- 7 september 1944 te Mauthausen Codenaam : -
 

PALS, Michiel, geboren: 4 juni 1912 te Hooge en Lage Zwaluwe , uitgezonden door SOE/Plan-Holland , parachutering en arrestatie: 21 oktober 1942, overleden: 7 september 1944 te Mauthausen Codenaam : Pumpkin , Gemeld via: Marrow


RADEMA, Evert, geboren: 7 augustus 1903 te Hoogezand , uitgezonden door MI-6/Contact-Holland, afgezet: 23 februari 1942, arrestatie: 29 mei 1942, overleden: 6 september 1944 te Mauthausen

RUSELER, George Lodewijk, geboren: 27 februari 1922 te Batavia , uitgezonden door SOE/Plan-Holland , parachutering en arrestatie: 28 november 1942 , overleden: 7 september 1944 te Mauthausen

SEBES, Hendrik johannes,, geboren: 23 juli 1919 te Dordrecht , uitgezonden door SOE, parachutering: 5 april 1942, arrestatie: 9 mei 1942, overleden: 7 september 1944 te Mauthausen, Codenaam : Leek
 

STEEKSMA, Hendrik Reinder, geboren: 14 oktober 1919, uitgezonden door SOE/Plan-Holland, parachutering en arrestatie: 24 oktober 1942 , overleden: 7 september 1944 te Mauthausen

TACONIS, Thijs, geboren: 28 maart 1914 te Rotterdam, uitgezonden door SOE, parachutering: 7 november 1941, arrestatie. 9 maart 1942, ooverleden: 6 september 1944 te Mauthausen , Codenaam : Catarrh
 

TERWINDT, Trix, geboren: 27 februari 1911 , uitgezonden door SOE/MI-9, parachutering en arrestatie: 13 februari 1943 , Bevrijd uit Mauthausen op 5 mei 1945, Codenaam : Chicory, Taak: Ontsnappings route, Gemeld via Ebenezer  

UBBINK, John Bernhard, geboren: 22 mei 1921 , uitgezonden door: SOE, parachutering en arrestatie: 29 november 1942, Ontsnapt uit Haaren op 29 augustus 1943, Codenaam : Chive, Taak: Plan Holland, Gemeld via: Trumpet
 

VAN DER BOR, Klaas, geboren: 24 mei 1913, uitgezonden door SOE/Plan-Holland, parachutering en arrestatie: 16 februari 1943 , overleden: 6 september 1944 te Mauthausen

VAN DER GIESSEN, Arie Cornelis, geboren: 2 augustus 1916 te Krimpen aan den IJssel, uitgezonden door SOE, parachutering en arrestatie: 1 oktober 1942 , overleden: 10 juni 1944 te Haaren (N.B.) Codenaam : Cabbage, Gemeld via: Ebenezer
 

VAN DER WILDEN, Pieter, geboren: 8 mei 1914 te Haarlem, uitgezonden door SOE/Plan-Holland , parachutering en arrestatie: 18 februari 1943 , overleden: 6 september 1944 te Mauthausen

VAN DER WILDEN, Willem, geboren: 1 juli 1910 te Kelichem, uitgezonden door SOE/Plan-Holland , parachutering en arrestatie: 18 februari 1943 , overleden: 6 september 1944 te Mauthausen , Codenaam : Tennis , Zender: Tennis, Taak: Escape SOE, Gemeld via: Marrow
 

VAN HEMERT, Gerard John, geboren: 28 april 1920 te New York , uitgezonden door SOE/Plan-Holland, parachutering en arrestatie; 23 juli 1942, overleden.- 7 september 1944 te Mauthausen Codenaam : Leek A, Gemeld via: Trumpet
 

VAN HULSTEIJN, Cornelis Elisa, geboren: 8 februari 1912 te Terneuzen , uitgezonden door SOE/Plan-Holland , parachutering en arrestatie: 16 februari 1943 , overleden: 7 september 1944 te Mauthausen Codenaam : Radish , Taak: Plan Holland, Gemeld via: Ebenezer
  

VAN OS, Gerard, geboren: 2 mei 1914, uitgezonden door SOE/Plan-Holland , parachutering en arrestatie: 18 februari 1943 , overleden: 6 september 1944 te Mauthausen

VAN RIETSCHOTEN, Jan Jacob, geboren: 25 augustus 1921 te Rotterdam, uitgezonden door SOE, parachutering en arrestatie: 22 juni 1942, overleden: 10 juni 1944 te Haaren (N.B.) Doodgeschoten , Codenaam : Parsnip
 

VAN UYTVANCK, Ivo, geboren: 7 juli 1917 te Bussurn, uitgezonden door SOE/Plan-Holland , parachutering en arrestatie: 21 april 1943, overleden: 7 september 1944 te Mauthausen , Codenaam : Gherkin , Taak: Plan Holland, Gemeld via: Marrow
 

WEGNER, Anthonius Johannes, geboren: 20 september 1914 te Den Haag , uitgezonden door SOE/Plan-Holland , parachutering en arrestatie. 21 april 1943, overleden: 7 september 1944 te Mauthausen
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Lauwers, Huub, Codenaam: Catarrh, Zender: Ebenezer
TACONIS, Thijs, Codenaam : Catarrh
BAATSEN, Arnoldus Albert, Gemeld via: Ebenezer
BUKKENS, joseph, Gemeld via: Ebenezer
VAN DER GIESSEN, Arie Cornelis, Gemeld via: Ebenezer
TERWINDT, Trix, Gemeld via: Ebenezer
BRAGGAAR, Cornelis Carel, Gemeld via: Ebenezer
VAN HULSTEIJN, Cornelis Elisa, Gemeld via: Ebenezer

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VAN RIETSCHOTEN, Jan Jacob, overleden: 10 juni 1944 te Haaren (N.B.) Doodgeschoten
 VAN DER GIESSEN, Arie Cornelis, overleden: 10 juni 1944 te Haaren, Gemeld via: Ebenezer

------------------------------------------------------
 . PS: Het voor mij meest raadselachtige, fascinerende en meteen ook huiveringwekkende aan dit Englandspiel [zo heet het nu eenmaal] dat in Mauthausen tot zijn bitterste einde kwam, is dat deze agenten -met de kennis van nu en de blik achteraf en bezien vanuit het perspectief van deze zo geheel andere tijden en na het lezen van al hun spannende en ongelooflijke oorlogverhalen in je luie stoel- in een zo andere realiteit leefden dan zij meenden of vermoedden. Zij konden zich gewoon niet voorstellen wat er 'eigenlijk' gebeurde, want dan waren ze er wel uitgestapt. Daarom bleven ze maar gaan, bleef Lauwers maar waarschuwingen seinen en riskeerden Dourlein en Ubbink vanuit het relatief veilige Haaren hun leven door te ontsnappen om in Londen te vertellen wat men daar al wist omdat men het daar zelf veroorzaakte. “Willens en wetens offerden zij nietsvermoedende Nederlandse agenten op.", zie
http://www.geschiedenis24.nl/andere-tijden/afleveringen/2002-2003/Englandspiel-Germanygame.html 
Dit is een verhaal dat het nu meer dan ooit waard is om te worden doorverteld. -gb

#################################################

Englandspiel niet het enige Spiel: naast SOE ook SIS actief
Oorlog ingeleid in The Venlo Kidnapping 9 november 1939



http://nl.wikipedia.org/wiki/Dirk_Klop - Dirk Klop (17 juli 1906 Nieuw-Helvoet - 9 november 1939 Düsseldorf) was een Nederlandse militair die betrokken was bij het Venlo-incident, waarbij hij zwaar gewond raakte. Hij overleed dezelfde dag nog aan zijn verwondingen in het Evangelisches Krankenhaus in Düsseldorf in Duitsland. Dirk Klop heeft enige tijd in Canada gewoond. Hij was in 1939 eerste luitenant bij de derde afdeling van de Generale Staf in Den Haag, onder Bert Sas die militair attaché was in Berlijn.
http://ww2warstories.tripod.com/id7.htm - "The Venlo Incident" (1939) The only grain of comfort the British subsequently gained from the incident was that Schellenberg missed a valuable opportunity to establish the kind of double-cross system later employed in Englandspiel and by the XX-committee. - Oxford Companion to World War II

Lees meer over Schellenberg, Giskes, Abwehr, Funkspiele, Englandspiel in http://www.encyclopedia.com/topic/Abwehr.aspx#1-1O129:Abwehr-full en onder meer over Schreieder en Lauwers en de latere parlementaire enquête in http://www.encyclopedia.com/doc/1O129-Englandspiel.html .

SIS = MI6 http://en.wikipedia.org/wiki/Secret_Intelligence_Service - The most significant failure of the service during the war was known as the Venlo incident, named for the Dutch town where much of the operation took place. Agents of the German army secret service, the Abwehr, posed as high-ranking officers involved in a plot to depose Hitler. In a series of meetings between SIS agents and the 'conspirators', SS plans to abduct the SIS team were shelved due to the presence of Dutch police. When a meeting took place without police presence, two SIS agents were duly abducted by the SS.
http://en.wikipedia.org/wiki/MI-6_%28disambiguation%29 - MI-6 or variant thereof, can refer to: The United Kingdom's Secret Intelligence Service, colloquially known as MI6. [Spreek uit: Em-Aai-Six]

-----------------------------------

We zoeken nog naar een korte tekst over de relatie SOE-SIS ofwel MI5 en MI6. http://www.englandspiel.eu/soesis.php?taal=nl. Zie ook de paragraaf hier meteen onder voor MI9.
3. De geheime diensten - Binnen de SIS, de Special Intelligence Service, had je verschillende diensten of afdelingen. Een afdeling bedoeld om hoofdzakelijk militaire inlichtingen te verzamelen door spionage, MI-6 (Militaire Intelligence, militaire inlichtingen) geheten, en een afdeling bedoeld om die zelfde doelstellingen van de vijand of denkbeeldige vijand te verhinderen. De contra-spionagedienst. MI-5

-Het onderstaande deel is weer een deel uit de samenvatting van het boek van Leo Marks. Hier zijn die feiten genoemd die betrekking hebben op de Engelse organisatie. MA-01 - Boeken - 57 MA-01 - Between silk and cyanide - Leo Marks
Leo Marks, de schrijver van het boek, kwam als 22 jarige in jan 1942 op de codebrekersschool van Majoor Masters. De oprichter van die school was John Tiltman, later hoofd van Bletchley Park. Na een opleiding van ca 8 weken werd de groep op bekwaamheid getest en zoals gewoonlijk doorgestuurd naar Bletchley Park, een klein plaatsje ca 80 km noordwest van Londen waar alle binnenkomende berichten werden ontvangen en gedecodeerd. Bletchley Park behorende tot MI 8, een afdeling van de SIS, de Engelse geheime dienst. Het gewone decodeerwerk gebeurde door een groot aantal jonge meisjes, werkzaam in station 53. Elke activiteit had zijn eigen afdelingsnummer. (station) Het hoofd van de SIS was Sir Menzies, beter bekend als C. - Alle SOE verbindingen liepen over de dienst verbindingen van SIS, MI 8. De coderingsscholen, de opleidingen van de agenten voor wat betreft de verbindingen, de apparatuur, ja alles werd bestuurd door kolonel Ozanne. De man was tegen elke verandering behalve zijn rang, zoals Leo Marks het zo plastisch uitdrukte. De tweede man was kolonel George Pollock, hij deed de opleidingsscholen en de communicatie van de agenten in het algemeen.
Leo Marks werd niet naar Bletchley Park gestuurd, maar er uitgehaald en toegevoegd aan SOE gevestigd in het Michael House in Bakerstreet te Londen. Het hoofd van de afdeling decodering van SOE was Captain Dansey en Luitenant Owen zijn assistent. Leo Marks werd hieraan toegevoegd met de speciale taak toezicht te houden op de verbindingen, de veiligheid van de verbindingen en het leesbaar maken van de "niet te decoderen" berichten. Ook kapitein Eric Heffer was er werkzaam.
Als binnenkomer moest hij een proef afleggen om vast te stellen hoe groot zijn decodeersnelheid was ten opzichte van de meisjes van de decodeerafdeling. Hij kreeg echter niet dat deel wat nodig is om een bericht te kunnen decoderen en was in de veronderstelling dat hij het bericht moest "breken", wat hij ook deed tot verwondering van zijn opdrachtgever Owen. Hierop vroeg Leo Marks of ze deze code nog gebruiken. We deden dat, maar gebruiken nu andere was het antwoord. Dit speelde zich af in midden 1942. Hij kreeg hierop de opdracht te zorgen dat er geen te decoderen berichten meer kwamen van de agenten.

-------------------------------------


Between Silk and Cyanide: A Codemaker's Story 1941-1945 Summary ...  - Between Silk and Cyanide is the title of a book by former SOE cryptographer Leo Marks, describing his work during the Second World War. ... www.bookrags.com/.../Between_Silk_and_Cyanide:_A_Codemaker's_Story_1941-1945 -

http://www.powell-pressburger.org/Reviews/Leo/Leo.html - The masterspy of Acton town - by Luke Jennings - Once again, Leo Marks takes me through the details of encoding the messages that I will transmit to London from enemy-occupied France. On the desk in front of me are two squares of silk, printed with thousands of tiny letters.[...] 

Marks, a cryptographer of outstanding brilliance, was the code-master of the Special Operations Executive (SOE), the department responsible for training, placing and communicating with British secret agents in the Second World War. He briefed and provided codes for hundreds of men and women who were planted behind enemy lines, including such legendary names as Violette Szabo (codename 'Louise') and Frederick Yeo-Thomas ('The White Rabbit'). After the war, Marks worked briefly for SIS (the Secret Intelligence Service, later known as MI6), and then turned his back on the secret world to become a writer of plays and filmscripts. Late last year, however, after ten years reliving his time at SOE, Marks published his memoirs entitled Between Silk and Cyanide. More than half a century has passed since the events described in the book, but Marks still encountered 'acute opposition' to his writing it. Almost all of his official war reports, he discovered, had been shredded as too damaging to the reputation of the secret services. Only the encouragement of a former colleague, Jacob Astor of the SAS, persuaded him to undertake the task. 'If you don't write the story,' Astor told him, 'nobody will.'[...]

Marks's nemesis was a major in the German Abwehr named Giskes. A subtle and experienced intelligence officer, Giskes was responsible for counter-espionage in occupied Holland, and Marks became increasingly convinced that he had penetrated SOE's Dutch network. Agents' messages were transmitted to London without security checks, and even more revealingly, no 'indecipherables' were received for months on end. To Marks, already suspicious of the Dutch network, this lack of errors indicated that the messages were being transmitted by agents in captivity (agents at large tended to make mistakes as a result of the desperate haste in which they had to work). Marks confided his fears to his superiors on several occasions but was disregarded. As agents continued to be dropped into Holland, a battle of wits developed between Marks and his German counterpart. 'He shared my office for a minimum of 20 hours a day,' remembers Marks. 'He was a man of integrity, subtlety and very substantial skill.' Marks laid cryptographic traps for Giskes, forcing the German to reveal his hand, but without official support there was very little Marks could do but watch as agent after agent was sent in. By the end of what Giskes and his Abwehr colleagues called the 'Englandspiel' (the match against England), 51 SOE and nine SIS agents were in captivity. Almost all were executed, and Marks later discovered that many of his SOE colleagues had shared his conviction that the network had been blown. 
Radar – Fall Gelb – SOE – Leo Marks.doc  

------------------------------------------------------------------- 

9 Britse diensten voor geheime oorlogvoering: 
MI5, MI6, MI15, MI16, SIS, SAS, SOE, @cetera 
Het boek DOSSIER NORDPOL, HET ENGLANDSPIEL ONDER DE LOEP van Jo Wolters, staat in zijn geheel op http://dare.uva.nl/document/101426 ; zie ook onze weblog #2 Englandspiel - Stegeren 

HOOFDSTUK 10 - Secret War - de organisatie – Inleiding - De titel van dit hoofdstuk is met opzet wijds gekozen, om de omvang van de geheime praktijken en de inzet van agenten in verhouding tot de reguliere oorlogvoering te benadrukken. In de Tweede Wereldoorlog waren negen Britse diensten bij die geheime oorlog betrokken:1
 
1 Secret Service (M15), de binnenlandse veiligheidsdienst;
2 Secret Intelligence Service (MI6), de buitenlandse inlichtingendienst; [SIS]
3 Government Code and Cypher School, beter bekend als Bletchley Park, de cryptografïschee dienst;
4 Radio Security Service (RSS), een radioluisterdienst van M16/M15, onderdeel van een grote organisatie van luisterdiensten (Y-Service) van de strijdkrachten en het Foreignn Office;
5 M19, de escape service;
6 London Controlling Section (LCS), belast met strategische misleiding;
7 Political Warfare Executive (PWE), belast met verspreiding van 'zwarte' propaganda;
8 Auxiliary Units, in 1940 opgerichte speciale eenheden, die bij een Duitse invasie van Engeland achter de Duitse linies moesten opereren; een stay behind-organisatie;
9 Special Operations Executive (SOE).

De inlichtingendiensten van de strijdkrachten, onderdelen van de reguliere krijgsmacht, vallen niet onder de Britse definitie van secret services. Al deze diensten waren betrokken bij de geheime strijd tegen de As-mogendheden. Coördinatie was dus geboden. In hoofdstuk 4 werd al beschreven dat SOE het resultaat was van zo'n poging tot coördinatie in de chaotische nasleep van de val van Frankrijk in juni 1940. Toen werd besloten de militaire strijd op het continent, behalve door bombardementen, ook met andere middelen voort te zetten: subversie en sabotage. Die poging slaagde maar ten dele.

------------------------------------

Wolters - Dossier Nordpol - http://dare.uva.nl/document/101414 - enkele citaten:
- Het eerste document in dossier HS 7/159 Dutch Section History gaf een schok: een fotokopie van een krantenknipsel van 19 februari 1948 met de titel 'The Venlo Kidnapping!'. Wat ik ook in dit dossier verwacht had, zeker geen verwijzing naar die volstrekt mislukte poging uit 1939 van de Britse Secret Intelligence Service (SIS) om op Nederlands grondgebied zaken te doen met het Duitse militaire verzet tegen Hitler. …
- Dit boek ondergraaft niet alleen de officiële verklaringen van een dramatische gebeurtenis uit de Tweede Wereldoorlog, bekend onder de naam Englandspiel, het geeft ook aan in welke richting de oplossing wél gezocht moet worden. De definitievee verklaring is ook in dit boek niet te vinden, omdat 'hard' bewijsmateriaal in de betreffende archieven niet te vinden is: die zijn op belangrijke punten te rigoureuss gewied, worden afgeschermd of blijven in principe ontoegankelijk.2 Dat proces van wieden, afschermen en afsluiten gaat door. En hoewel de betrokken overheden de laatste jaren een ruimere openstelling van oorlogsarchieven zeggen voor te staan, moet de proef op die openheid wat het Englandspiel betreft nog geleverd worden. Een test die met meer kans op succes zou kunnen worden uitgevoerd, als naast de vrijgegeven archieven van de Britse Special Operations Executive (SOE), ook de betreffende dossiers van de Secret Intelligence Service (sis) voor wetenschappelijk onderzoek toegankelijk zouden worden.3

- SOE torst nog steeds de blaam voor het succes van dat Duitse contraspionagespel, het Englandspiel, waardoor zijn operaties in Nederland tot 1944 mislukten. Bij het zoeken naar een verklaring voor deze catastrofe is echter het verloop van de radiocommunicatie tussen het soE-hoofdkwartier in Londen en zijn agenten in Nederland tot juni 1942 nooit goed in beeld gebracht. Dat had voor de hand gelegen, omdat tot genoemd tijdstip SOE'S radioverkeer geheel door sis behandeld werd4 en het Duitse succes begon met het terugspelen van de zender van de eerste naar Nederland gezonden soE-marconist, begin maart 1942. Het ontbreken van een analyse van de behandeling van dat radioverkeer door sis5 in de cruciale periode tot juni 1942 was tot nu toe de achilleshiel van iedere Englandspielstudie

- Dit boek kiest op grond van nieuwe gegevens precies die achilleshiel als uitgangspunt voor een alternatieve verklaring van het Spiel en legt daarmee nieuwe relevante deelterreinen van onderzoek naar de geheime oorlogvoering in Nederland in de Tweede Wereldoorlog bloot. Bij het schrijven is ruim gebruik gemaakt van de inmiddels vrijgegeven SOE-archieven. Daarmee is het boek tevens een bestandsopname van in die archieven aanwezige informatie over het Englandspiel op dit moment, een inventaris, opgemaakt in afwachting van opduikende nieuwe informatie, nieuwe impulsen die aanzetten tot een vervolg. Het plaatst brokjes informatie, die ondanks censuur toch doorsijpelden, in een nieuw, samenhangend kader. In die zin is het een optimistisch boek, geschreven in de wetenschap dat er nog veel gegevens verborgen liggen in gesloten archieven, persoonlijke papieren, dagboeken, brieven en in herinneringen van betrokkenen en tijdgenoten. Maar ook in het besef dat er altijd weer kopieën van kopieën uit (schaduw-)archieven en verzamelingen boven water komen, hoe nauwgezet en plichtsgetrouw de dossiers indertijd ook zijn geschoond.

http://ww2warstories.tripod.com/id7.htm - "The Venlo Incident" (1939) Capt. S. Payne Best - The Venlo Incident (1950) – Payne and Best were sent to concentration camps. They survived the war but the information one of them revealed under interrogation severely compromised other European MI6 networks. The only grain of comfort the British subsequently gained from the incident was that Schellenberg missed a valuable opportunity to establish the kind of double-cross system later employed in Englandspiel and by the XX-committee. - Oxford Companion to World W ar II, Dear and Foot, eds. (1995)

----------------------------------

Einde Englandspiel op 1 april [sic!] 1944 - http://www.englandspiel.eu/doc-tna-2007/HS7-159-1a.pdf - Notes on Dutch Clandestine Organisations In Existence In Holland During 1941 – 1943.

Onversleuteld telegram van majoor Giskes van de Abwehr in Den Haag van 1 april 1944 waarmee het Englandspiel door hem werd afgesloten.
Engels antwoord op het Duitse telegram van 1-4-44 waarmee het Englandspiel werd afgesloten.

http://www.englandspiel.eu/doc-tna-2007/HS7-159-1a.pdf
Fragment uit document kopiëren en plakken in weblog - Fragment met rechter muisknop aanclicken > kopiëren naar leeg Word-document > met rechtermuisknop aanclicken zodat het fragment een gearceerde rand krijgt met zwarte hoek- en omvangaanduidingen > linksboven in de werkbalk Bestand aanclicken > Opslaan als… > Picasamap 2011 mei > onderaan Bestandsnaam invullen > Opslaan

-------------------------------------

2e vervolgonderwerp over het aantal brandtorens op de Lemelerberg:
één ei is geen ei, twee ei is een half ei, drie ei is een paasei
http://onsverwonderenrondomommen.blogspot.com/2011/04/een-ei-is-geen-ei-twee-ei-is-een-half.html

-------------------------------------


Radar – Fall Gelb – SOE – Leo Marks.doc  

Radar afkortingen en benamingen
Type - Tarnbezeichnung - Fabrikant - Bouwjaar - W Lange cm - KW Leistung - Antenne  - Bereik in km - Bestemd voor     
FuMO 51 "Mammut Gustav" Luftwaffe: FuMG 41 G (gA) voor een bunker V143 - Kriegsmarine
FuMO 52 "Mammut Ceasar" Luftwaffe: FuMG 41 G (gF) 200-300 voor een bunker L485 - Luftwaffe
FuMO 53 "Mammut Ceacillie"              
- "Mammut Friedrich"

Fall Gelb
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Fall-Gelb - In World War II, Battle of France or Case Yellow (Fall Gelb in German) was the German invasion of France and the Low Countries, executed 10 May 1940 which ended the Phony War. German armored units punched through the Ardennes, outflanking the Maginot Line and unhinging the Allied defender
Backfire (1945) — British launches of captured V-2 rockets
Pegasus (1944) — Allied rescue of troops after failure of Market Garden
Veritable (1945) Canadian First Army's crossing of the Roer (see also Grenade
Special Operations Executive (SOE): 
NB: Uit de honderden acties lange lijst hebben we het dozijn aantal namen geteld waarbij Holland is genoemd. Het Englandspiel schittert hier door afwezigheid.  
Artichoke (1942) — Holland, June to destroy VLF stations at Kootwyk, the communications centre for U Boats in North Sea. An agent was to be exfiltrated, but the file provides no further details.
Broadbean (1943) — Holland, February to collect mail from resistance groups in northern Holland and arrange transportation.
Curling (1944) — Holland, W/T mission to chief operator.
Dicing (1945) — Holland, (?) April Jedburgh team to represent special forces and act as liaison between resistance and paratroops in the Assen, Meffel and Coevorden area.
Draughts (1945) — Holland, January W/T mission, north Holland.
Backgammon/Draughts (1944) — Holland organising mission,
Gambling (1945) — Holland, Jedburgh team to Veluwe region.
Kuyper (1944) — Holland, October Lieutenant Dubois of Dutch army sent to organise reception committee and locate evading service personnel. Captured.
Market (1944) — Holland, September liaison missions for Arnhem operations, EDWARD, provision of W/T contacts with England during airborne operation CLAUDE, Operation Market Garden. The four Jedburgh teams were Edward, Claude, CLARENCE and Clarence and Daniel.
Rummy (1944) — Holland, to contact underground movements and report on security aspects after recent German successes against the circuits.
Tiddleywinks (1944) — Holland, August to re-establish propaganda links, send messages to the underground press on behalf of the Queen; agent injured on landing.
Schneeman (1945) — German attempt to open a second front in Holland

Englandspiel - http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Englandspiel - The Englandspiel was the German name for an elaborate counter intelligence operation mounted by the German Abwehr in the Netherlands during the Second World War

British Special Operations Executive (SOE) was sending Dutch intelligence agents into occupied Holland during the war, but the operation was penetrated by the German contra-espionage in the early stages (1942) and continued under German control. "Clandestine" radio transmissions from the Netherlands fed the British fake information. Despite the fact that the apprehended operative tried everything to let his superiors in London know he had been caught, all the while agents dropped in the Netherlands were apprehended upon arrival and eventually sent to the concentration camp of Mauthausen where they all perished (1944). After the war SOE were accused of knowingly sending 54 Dutch operatives to their deaths, so as to keep the Germans convinced their ruse had succeeded (and that an invasion in the Netherlands had been planned).

Special Operations Executive#Filmography .28in order of release date.29 - Special Operations Executive - ... material, in what the Germans called the Englandspiel. SOE apparently ignored the absence of security ... during World War II Cichociemni Edmund Charaszkiewicz Englandspiel MI5 MI6 PWE British military history British ... http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Special-Operations-Executive    

Leo Marks - ... actually did call it a game - Das Englandspiel), he was repeatedly told (for basically political ... http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Leo-Marks   

The Special Operations Executive (SOE), sometimes referred to as "the Baker Street Irregulars" after Sherlock Holmes's fictional group of spies, was a World War II organization initiated by Winston Churchill and Hugh Dalton in July 1940 as a mechanism for conducting warfare by means other than direct military engagement. SOE directly employed or controlled just over 13,000 people. It is estimated that, worldwide, SOE supported or supplied about a million operatives.

The organisation was formed out of three existing secret departments: Section D, a sub-section of the Secret Intelligence Service (SIS, aka MI6) commanded by Major Lawrence Grand; a department of the War Office known as MI R headed by Major J. C. Holland; and the propaganda organisation called Department EH (from Electra House, its headquarters), run by Sir Campbell Stuart. The propaganda section would later be broken off from SOE to form the Political Warfare Executive.

The mission of the SOE was to encourage and facilitate espionage and sabotage behind enemy lines and to serve as the core of a resistance movement in Britain itself (the Auxiliary Units) in the possible event of an Axis invasion. SOE was also known as Churchill's Secret Army and charged by him to "set Europe ablaze".

As an organisation, it was ultimately responsible to the Minister of Economic Warfare (initially Dalton, later Lord Selborne).

There was a certain amount of rivalry between SOE and SIS, which hindered cooperation. Where SIS preferred placid conditions in which it could gather intelligence and work through influential persons or authorities, SOE promised turbulent conditions and often backed anti-establishment organisations such as the Communists in several countries. This also brought it into conflict with the Foreign Office on several occasions, although the organisation adhered to the rule, "No explosions without Foreign Office approval."

The first chief of the service to be appointed was Sir Frank Nelson, who had been formerly head of a trading firm in India, a Backbencher Conservative MP and Consul in Berne. He was to suffer ill health as a result of his hard work, and in April 1942, he was replaced by Sir Charles Hambro, head of the banking firm.

Hambro had been a close friend of Churchill's before the war and had received the Military Cross for his efforts in the Great War. However, in August 1943, he had an argument with a fellow agent. Hambro believed that SOE should remain a separate body and not become part of the British army. He felt that this loss of control would cause a number of problems for SOE in the future. Hambro often said that "it was not good for democracies to know what their governments did in times of war." When the decision was taken by the Cabinet to coordinate SOE's activities with those of the British army against Hambro's advice, he resigned from his position.

As part of the closer ties between the General Staff and SOE, Hambro's replacement from September 1943 was the former Deputy Head of SOE, Major General Colin Gubbins. Gubbins had wide experience of commando and clandestine operations. He was generally known within SOE by the title, "CD".

SOE was dissolved officially in 1946, and much of its sphere of influence reverted to MI6. (It was reported that Selborne told the Prime Minister, Clement Attlee, that SOE still possessed a world-wide network of clandestine radio networks and sympathisers. Attlee retorted that he had no wish to own a British Comintern.)

Locations
The headquarters of SOE was at 64 Baker Street. Another important London base was Aston House, where weapons and tactics research were conducted.

Under the cover name ISRB (Inter Services Research Bureau) SOE set up an establishment where development of equipment for use in the secret war could be undertaken. Called Station IX, this was situated at the Frythe - a former hotel, outside Welwyn. Here ISRB developed radios, weapons, explosive devices, and booby traps for use by agents and clandestine raiding forces.

The initial training centre of the SOE was at Wanborough Manor, Guildford. Agents destined to serve in the field underwent commando training at Arisaig in Scotland, followed by specialist training in skills such as demolition techniques or morse telegraphy at various country houses in England. Finally, they were given parachute training (if necessary) at Altrincham in north-west England and a course in security at Beaulieu in Hampshire.

SOE maintained a large number of training, research and development, or administrative centres. (See List of SOE establishments.)

http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Special-Operations-Executive%23Filmography-.28in-order-of-release-date.29#Netherlands – Netherlands - Section N of SOE ran operations in the Netherlands. They committed some of SOE's worst blunders in security, which allowed the Germans to capture many agents and much sabotage material, in what the Germans called the Englandspiel. SOE apparently ignored the absence of security checks in radio transmissions, and other warnings from Leo Marks that the Germans were running the supposed resistance networks.  - Eventually, two captured agents escaped to Switzerland (in August 1943). The Germans sent messages over their controlled sets that they had gone over to the Gestapo, but SOE was at last more wary. - SOE partly recovered from this disaster to set up new networks, which continued to operate until the Netherlands were liberated at the end of the war.

Bibliography

Official publications / academic histories -
Professor M.R.D. Foot. The Special Operations Executive 1940-1946 (Pimlico 1999 ISBN 0-7126-6585-4) - The best book to read for an overview of SOE and its methods. Foot won the Croix de Guerre as a SAS operative in Brittany, later becoming Professor of Modern History at Manchester University and an official historian of the SOE. All his SOE books are well worth reading.

First-hand accounts by those who served with SOE - Leo Marks. Between Silk and Cyanide (Harper Collins 1998 ISBN 0-00-255944-7) - Marks was the Head of Codes at SOE. He gives easily comprehensible introduction to codes, their practical use in the field, and his struggle to improve encryption methods. Engaging accounts of Noor Khan, Violette Szabo, and a great deal of information on his friend Yeo-Thomas.

http://clutch.open.ac.uk/schools/emerson00/soe_gubbins_marks.html - Sir Colin Gubbins - For much of his early school life Colin Gubbins became familiar with Killiemore House, Kilfinichen, his mothers home on the Isle of Mull. - His father worked in the consular service in Japan and at the age of 7 Colin was sent back to Britain for his education. He had been born in 1896 in Japan and at the age of 19 entered the Royal Military Academy at Woolwich, serving throughout World War One with the Royal Artillery. - Between the wars he saw duties in Russia, Ireland and Poland, where he witnessed the fall of that country in 1939. Following military service in Norway, he then took command of the units to fight a sabotage war, in the event that Britain might be invaded and this prepared him well for subsequent duties with S.O.E.
[foto volgt] Leo Marks - Born to Jewish parents, Leo Marks had began compiling cryptic crosswords for The Times whilst still a schoolboy and perhaps this qualified him admirably for his work during World War Two, as head of codes for S.O.E. He had to brief the agents on the use of the codes and developed a great respect for the courage and determination of the operatives. His poem ‘Yours’ was specially written for the agent Violette Szabo, who was probably one of the most famous agents. The film ‘Carve Her Name With Pride’ recounts her life.

http://www.nationalarchives.gov.uk/releases/2003/may22/soe.htm - Holland - (KV 6/33-35) - SOE's work in Holland was the most seriously compromised of all their operations, with circuits thoroughly penetrated by the Germans, captured radio sets played back successfully and skilfully to SOE in London with false information, and scores of SOE agents parachuted directly into German hands. The sorry tale is fully described in M R D Foot's official history SOE in the Low Countries, and the story of SOE's slow realisation that its Dutch operations were hopelessly penetrated in Leo Marks' Between Silk and Cyanide. - KV 6/34 relates to Security Service interrogations of two agents, code-named SPROUT and CHIVE, who had managed to escape from Holland and were interrogated on their return to the UK, and to general SOE security in Holland. SPROUT was Pieter Dourlein, a secret army agent dropped into Holland in March 1943 and arrested on landing. Dourlein escaped in August 1943 and returned to Britain. He subsequently wrote about his experiences in the book Inside North Pole. CHIVE was Johan Ubbink, a radio operator parachuted in to Holland in November 1942, who escaped and returned with Dourlein. There is a summary of their case at folio 77a. - KV 6/35 continues the story, and includes a letter of protest from Ubbink at his arrest in May 1944 (which was done to protect Operation OVERLORD) and correspondence relating to the agents' appeals for assistance to the Dutch government in exile. The file includes suspicions voiced by Major Wethered that CHIVE may have been a double agent, and copies of reports of the two agents' interrogations. Both KV 6/34 and KV 6/35 are indexed.

http://www.nationalarchives.gov.uk/catalogue/displaycataloguedetails.asp?CATLN=6&CATID=8332588&SearchInit=4&SearchType=6&CATREF=KV+6%2F34 - KV 6/34 6/35 - One of a series of Second World War files set up to hold investigations of SOE agents and British service personnel escaped from Occupied Europe. This file relates to Holland and consists mostly of interrogation reports of SOE's Dutch agents CHIVE and SPROUT and associated correspondence - 1941 Jan 01 - 1944 Dec 31

http://www.factbites.com/topics/Secret-Intelligence-Service Secret Intelligence Service - Often known by its initials, SIS is one of the British secret service agencies. It was unable to penetrate Germany itself, but had some significant successes in military and commercial intelligence, mostly achieved with agent networks in neutral countries, occupied territories, and Russia. Its most famous operation of the war was a spectacular failure known as the Venlo incident (after the Dutch town where much of the action took place), in which SIS was thoroughly duped by agents of the German secret service, the Abwehr, posing as high-ranking Army officers involved in a plot to depose Hitler.

Some information on the UK's Secret Intelligence Service SIS - The Secret Intelligence Service, sometimes known as MI6, originated in 1909 as the Foreign Section of the Secret Service Bureau, under RNR Commander, later Captain, Sir Mansfield Cumming, which was responsible for gathering intelligence overseas. - With the passing of the Intelligence Services Act, SIS was placed on a statutory footing under the Foreign and Commonwealth Secretary to whom it is responsible for all aspects of its work. - The Service's principal role is the production of secret intelligence in support of Her Majesty's Government's security, defence, foreign and economic policies within the framework of requirements laid upon it by the JIC and approved by Ministers.

M16 British Secret Intelligence Service   (Site not responding. Last check: 2007-11-07) - Intelligence Services Act 1994: States that the role of the MI6 is "to obtain and provide information relating to the actions or intentions of persons outside the British Islands". - 1994 : Intelligence Services Act outlines remit of the Secret Intelligence Service. - The Secret Service Bureau comes under the jurisdiction of the Foreign and Commonwealth Office.

Between Silk and Cyanide: A Codemaker's Story 1941-1945 Summary ...  - Between Silk and Cyanide is the title of a book by former SOE cryptographer Leo Marks, describing his work during the Second World War. ... www.bookrags.com/.../Between_Silk_and_Cyanide:_A_Codemaker's_Story_1941-1945 -

http://www.powell-pressburger.org/Reviews/Leo/Leo.html - The masterspy of Acton town - by Luke Jennings - Once again, Leo Marks takes me through the details of encoding the messages that I will transmit to London from enemy-occupied France. On the desk in front of me are two squares of silk, printed with thousands of tiny letters.
These, which I will conceal in my clothing, are my LOP (letter one-time pad), and my agent's key. After transmitting each message, Marks explains, I must cut away the relevant section of silk from the LOP and burn it. Even if it is next to impossible - if I am transmitting in the dark, say, and the German foot-patrols and detector-cars are closing in on me, and I am terrified almost to the point of unreason - I must still cut away and burn the used part of the LOP. That way, even if I am caught with my silks, the enemy will not be able to decode my back-traffic.
'Understood?' asks Marks. I nod, and we move on to security checks. These are the letters which I must include in my message to indicate that I am not transmitting under duress. 'They will torture you for your security checks,' says Marks quietly, 'and you will lie. Every time they stop beating you, you will give them a different answer. You will lie, and you will lie, and you will lie, and you will lie...'
We are play-acting, of course, but Marks's eyes on me are rapt and unblinking as those of a starling. The silks are real enough, too, even though they are now more than 50 years old. Every one was created for a real agent dropped behind enemy lines in the Second World War. 'Every code,' says Marks, 'has a human face.'
Marks, a cryptographer of outstanding brilliance, was the code-master of the Special Operations Executive (SOE), the department responsible for training, placing and communicating with British secret agents in the Second World War. He briefed and provided codes for hundreds of men and women who were planted behind enemy lines, including such legendary names as Violette Szabo (codename 'Louise') and Frederick Yeo-Thomas ('The White Rabbit'). After the war, Marks worked briefly for SIS (the Secret Intelligence Service, later known as MI6), and then turned his back on the secret world to become a writer of plays and filmscripts. Late last year, however, after ten years reliving his time at SOE, Marks published his memoirs entitled Between Silk and Cyanide. More than half a century has passed since the events described in the book, but Marks still encountered 'acute opposition' to his writing it. Almost all of his official war reports, he discovered, had been shredded as too damaging to the reputation of the secret services. Only the encouragement of a former colleague, Jacob Astor of the SAS, persuaded him to undertake the task. 'If you don't write the story,' Astor told him, 'nobody will.' 

[…] Marks, who describes himself as 'a spoilt Jewish only child', discovered his talent for cryptography 70 years ago. His father was the owner of 84 Charing Cross Road, the bookshop which would be made famous by Helene Hanff's best-seller, and at the age of eight, out of sheer intellectual curiosity, Marks broke his father's elaborate pricing code. Four years later, having discovered that different schools were set the same Common Entrance exams at different times, he set up an inter-school cheating network. As a result, he won a place at St Paul's, and was only saved from being expelled when his real academic level was discovered because the headmaster was a customer of 84 Charing Cross Road. After St Paul's, Marks applied to the code-breaking school at Bletchley Park, but was refused on the grounds of facetiousness and unorthodoxy and sent to the fledgling SOE in Baker Street. 

At SOE, which he describes as 'pitted and pockmarked with improbable people doing implausible things for imponderable purposes and succeeding by coincidence', Marks immediately spotted two fatal flaws in the system. The first was that agents were using poems as the basis for codes, and since these poems were memorised, agents could be tortured to reveal them. In many cases, the poems were so well known that all the enemy decoders had to do was break a few words and then turn to The Dragon Book of Verse. Shakespeare, Keats and Tennyson were particularly popular. 'SOE's code-poems helped educate the Germans in English literature,' Marks tells me. 'But they weren't much use for anything else. Watch!' Taking a pen, he shows me how a poem-coded message of less than 100 characters is swiftly reducible to a series of simple anagrams. His solution to the problem was to create a code-system that changed with each message and could not possibly be remembered by the agent. The result, after some refinement, was the cut-away silk LOP, variations on which would continue to be used by intelligence agencies throughout the Cold War. Poems continued to be memorised by agents, but only for use in emergencies or if their silks were lost. Marks also made sure that code-poems were either severely doctored from their original form or written by himself. No graduate of Heidelberg University, no matter how well-read in English verse, would be familiar with the words: 'Tickle my wallypad/Tongue my zonker/And make an oak tree/Out of a conker.' 

The second flaw in the SOE system was the issue of 'indecipherables'. These were incoming messages which had been miscoded, usually as a result of the agent's stress, and so could not be read. Pre-Marks the response had always been an order to re-send the original message. Recognising that this extra traffic greatly endangered agents' lives, Marks decided that the system had to change. 'I decided that there must be no such thing as an indecipherable that, however long it took us, we would break every one.' And he did so. He set up a 400-strong decoding 'factory' in Baker Street, staffed for the most part by young women recruited from FANY (the First Aid Nursing Yeomanry), and sooner or later - sometimes after tens of thousands of attempts - all the indecipherables yielded. 'I'd even work on them during my sleep,' Marks remembers. 'That sense of urgency has never left me.' 

Working with the FANY decoders led Marks to what he describes as 'the major discovery of the war'. The FANYs, he noticed, were occasionally and uncharacteristically erratic in their work, and this caused acute difficulties to agents in the field. In an attempt to solve the problem, Marks took to noting the dates when mistakes were made by each decoder, and discovered that a pattern emerged. Turning to Sigmund Freud's The Psychopathology of Everyday Life, Marks read that most carelessness was triggered by subconscious sexual frustration. 'If this were true of the girls,' Marks mused, 'I must put my country first and end their frustration.' He confided in the decoders' personnel officer, a redoubtable FANY named Captain Henderson, who patiently and at some length explained to Marks that women had periods - a fact of which, up to that moment, Marks had been blithely ignorant. 'I was amazed,' says Marks. 'I wanted to hold a national period conference, and compare notes with the people at Bletchley.' Sternly, Captain Henderson informed him that this was a private matter, and one which the FANYs would not wish discussed. 

Marks's nemesis was a major in the German Abwehr named Giskes. A subtle and experienced intelligence officer, Giskes was responsible for counter-espionage in occupied Holland, and Marks became increasingly convinced that he had penetrated SOE's Dutch network. Agents' messages were transmitted to London without security checks, and even more revealingly, no 'indecipherables' were received for months on end. To Marks, already suspicious of the Dutch network, this lack of errors indicated that the messages were being transmitted by agents in captivity (agents at large tended to make mistakes as a result of the desperate haste in which they had to work). Marks confided his fears to his superiors on several occasions but was disregarded. As agents continued to be dropped into Holland, a battle of wits developed between Marks and his German counterpart. 'He shared my office for a minimum of 20 hours a day,' remembers Marks. 'He was a man of integrity, subtlety and very substantial skill.' Marks laid cryptographic traps for Giskes, forcing the German to reveal his hand, but without official support there was very little Marks could do but watch as agent after agent was sent in. By the end of what Giskes and his Abwehr colleagues called the 'Englandspiel' (the match against England), 51 SOE and nine SIS agents were in captivity. Almost all were executed, and Marks later discovered that many of his SOE colleagues had shared his conviction that the network had been blown. 

At the end of the war an attempt was made to recruit Marks into SIS. He spent a few months in the basement of its Curzon Street HQ, writing up the details of SOE's code war (the report, hundreds of pages long, was later shredded) but found the SIS atmosphere 'horrendous'. He never took over the running of 84 Charing Cross Road, as his father had wished. 'When you've briefed agents like Yeo-Thomas and Knut Haugland,' he tells me wryly, 'selling rare books at inflated prices loses its attraction.'...

Over the course of the half-century since the end of the war, Marks has found himself torn between the urge to remember events at Baker Street and the urge to forget them. Writing his memoirs has not been easy. His wife, he admits, has endured ten years of hell as he has relived the anguish of his time at SOE. 'When he was writing,' says Elena, 'it was as if I was alone in the flat.' With the book published, however, Marks can at last turn his attention to other things. He is considering writing a novel. If he does so, and Marks has a habit of achieving the things he sets his mind to, we can count on it being a work of some complexity. 

Between Silk and Cyanide by Leo Marks is published by HarperCollins, 19.99.
Peeping Tom screenplay by Leo Marks is published by Faber and Faber, 8.99.


-------------------------------------

Mijn bijdragen op OudOmmen.nl staan -soms in reactie op artikelen van derden- onder:
1. Geslacht Ten Oever vindt oorsprong in Stegeren
2. Privé: De leeuw keek hautain achterom
3. 6 Op zoek naar … de geschiedenis achter het gedenkmonument bij Stegeren
4. 9 Op zoek naar … antwoord op de vraag of er vroeger in Salland ook het overlijden van een boer aan zijn koeien werd aangezegd
5. 26 Op zoek naar … de complete tekst op herinneringsplaat monument Park 1813
6. 52 Op zoek naar … de eerste, liggende leeuw op de Lemelerberg
7. 31 Op zoek naar … welke datum die bevrijding kwam
8. Zoekplaatje 80 - Waar lag woonoord Eerde?
9. Zoekplaatje 77 - Brandtoren en/of luisterpost?
10. Zoekplaatje 78 - wallen op de zuidhelling van de Lemelerberg
11. Bos tussen twee evenwijdig lopende wallen op de zuidhelling van de Lemelerberg?
12. Zoekplaatjes 83 – Koepel op de zuidhelling van de Lemelerberg
13. 53 Op zoek naar … wie was in Twilhaar?
14. ‘t Zuute Plassie met Hofker en “putmeesters”
15. 57 Op zoek naar … belangrijke historische gebeurtenis in herberg De Nieuwe Brug en relatie met de Leeuw op de Lemelerberg
16. 58 Op zoek naar … wie weet waarom … - geit in paardenstal
17. Zoekplaatje 86 - Nieuwe tol ingesteld bij Lemelerberg 
19. 62 Op zoek naar … ansichtkaarten of foto’s van een locomotief op de Ledeboerweg

----------------------------------------------

Boeken, andere bronnen en eigen documenten over het Englandspiel:
Zoekresultaten 11-7-11 Lauwers - 104 bestanden 38pA4.doc.doc – Mijn documenten
Zoekresultaten 11-7-11 Taconis - 74 bestanden.doc  [62pA4] – Mijn documenten
After-action-report Lauwers 12-2-1946.doc - Rapport betreffende Nordpol – Affaire (in diapositief)
http://www.englandspiel.eu/doc-tna-2007/HS7-159-1a.pdf    
http://www.englandspiel.eu/boeken.php?taal=nl 
Over De donkere kamer van Damokles van Willem Frederik Hermans.doc
Bronnen Englandspiel – Stegeren.doc
Dossier nordpol full txt.doc – 176 pp
Bronnen voor OnsVerwonderenRondomOmmen.doc
De 9 Engelandvaarders die bij Stegeren zijn geparachuteerd. Aan welke kant van de Regge is die opvouwbare militaire dienstfiets terechtgekomen en waar is ‘ie gebleven.
Englandspiel – Stegeren.doc
Englandspiel / Nordpolspiel - Over Giskes en Lauwers
Englandspiel bij Stegeren
Englandspiel Evert en anderen
Englandspiel Evert et al.doc
Englandspiel in Lemelerveld
Englandspiel/Germanygame Andere Tijden 27 mei 2003
Hooghalen
HET ENGLANDSPIEL: EEN MISLEIDINGSSPEL?
Landden Lauwers en Taconis op 6, 7 of 8 november 1941 bij Stegeren?
Marechausseeagenten en het England-Spiel
Nordpol – Affaire - Lauwers after action report 12-2-1946 – [> OLK26] -
Notitie Hellendoorn – boek - Opdat niet wordt vergeten
Notities Englandspiel Nordpolspiel Giskes
Notities Ommen – Stegeren
Notities Ommen Darde Klokke.doc
Notities Stegeren
Notities Stegeren.doc
Ons Verwonderen Rondom Ommen – Englandspiel – Stegeren.doc – zie ook Notities Stegeren.doc
Ontdek Ommen
PEC
Sienie of Stinie of Stina naar Stegeren
Stegeren en het Englandspiel
Verzetsgroep Evert 1980 te Stegeren
22. De 9 (?) Engelandvaarders (geheime agenten) die bij Stegeren zijn geparachuteerd.
22a. Aan welke kant van de Regge is die opvouwbare militaire dienstfiets van Lauwers en Taconis terechtgekomen en waar is ‘ie gebleven.
22b. Lauwers (Nederlandse hoofdrolspeler) schrijft zelf in zijn Naschrift in het boek ABWEHR IIIF van zijn grote Abwehr tegenspeler H.J. Giskes op p281: Het Nordpolspiel kan gerekend worden te zijn begonnen met mijn arrestatie [op een paar km van mijn huis in Den Haag –gb] op Vrijdag 6 Maart 1942.
Geslacht Ten Oever vindt oorsprong in Stegeren

----------------------------------------------
  
Sichelschnitt (cut of the sickle) – Fall Gelb - DEEP MANEUVER: PAST LESSONS IDENTIFIED FOR FUTURE BOLD COMMANDERS, by MAJ Ronnie L. Coutts, 106 pages.- the Werhmacht in 1939-1941 http://www.achtungPanzer.com/gen8.
8. General Eric Von Manstein 1940…………………………………………….. 41
volgt
Fig. 8. General Eric Von Manstein, creator of Sichelschnitt (cut of the sickle) in 1940. Photograph source:

P41- Dining informally with Hitler, General Eric von Manstein, whom Guderian regarded as “our finest operational brain”14 was able to convince Hitler that Fall Gelb (Case Yellow), itself a modified Schlieffen Plan of 1914 vintage, could be replaced with an altogether more daring operation focused on piercing the allies by a switch of schwerpunkt from Belgium to the Ardennes.

P75- The actual “Hail Mary”5 maneuver planned and executed by coalition forces owes more to von Schlieffen and 1914, with its broad wheeling motion into Kuwait (fig. 16), than such decisive deep maneuver as planned by von Manstein in his Sichelschnitt (cut of the sickle) of 1940.

5At his “mother of all briefings” on 27 February 1991 Schwarzkopf compared his maneuver to American football play. “We did what best can be described as the ‘Hail Mary’ play in football. I think you recall when the quarterback is desperate for a
touchdown at the very end, what he does is send every receiver way out to one flank, and they all run down the field as fast as they possibly can into the end zone, and he lobs the ball. In essence that’s what we did.” Source: John Pimlott and Stephen Badsey, The Gulf War Assessed (New York: Arms and Armor Press, 1992), 170. [Brug te ver –gb]

Table 1. Fourteen Principles for Deep Maneuver.
PRINCIPLE  - REMARKS
STYLE (COMMANDER) - Bold and aggressive coupled to deep thinking. Consider problems in detail without rashness. Allied to risk management.
STYLE (SUBORDINATES) - Know their end state and work ruthlessly towards. Absolute freedom of action to lowest levels in order to achieve goals.
LOGISTICS - Logistics, logistics, logistics. Think about, be original (air drop, captured, carry more on vehicles) and protect.
SPEED - F = MV2 is not absolutely true (war is both a science and an art), but speed in deep maneuver has a quality all of its own. Speed literally across the ground, in action and in thought. Always relative to enemy.
EFFECT ON ENEMY - Ask this question: will encirclement or having LOCs cut off lead to a shattering of cohesion or stiffening of resolve? Plan accordingly.
CONSIDERATION FORCIVILIANS AND ENEMY - Linked to effect on enemy. Don’t alienate population, as it will only add to friction. Give enemy a moral “way out” and make surrender more palatable.
RISK MANAGEMENT - The commander’s initial concept for deep maneuver may be a gamble, but identifying and negating the risks that constitute this overall gamble then make a plan feasible.
SET CONDITIONS - Rarely succeeds on its own. Deceive enemy, focus his attention elsewhere (psychologically and physically) and then strike deep. Be prepared to break through initially.
CONSIDER LIMITATIONS - Deep maneuver best suits smaller geographical areas (e.g. France or Sinai.) If on large land masse consider follow on with additional forces and CSS.
CHAOS - Understand it, negate it, but above all capitalize upon it.
COMBINED AND JOINT AT EVERY LEVEL - Give Commander’s at all levels the tools they need to maintain momentum and to exploit opportunities. AIR Control of air flank is vital and worthy of separate consideration. Fragile due to weather. Should be integral to ground maneuver, not an adjunct.
FIREPOWER - Mobile and responsive.
SEPARATE AND MUTUALLY SUPPORTING ROUTES - Move separately, move faster, but retain ability to support in any direction.

http://en.wikipedia.org/wiki/Hail_Mary_pass - A Hail Mary pass or Hail Mary play in American football refers to any very long forward pass made in desperation with only a small chance of success, especially at or near the end of a half. - Like Robert Redford--leading paratroopers: A Bridge Too Far, Paddling his rubber boat across the river--repeating "Hail Mary

---------------------------------------------

 
http://www.bbc.co.uk/history/events/hitler_postpones_the_invasion_of_britain - Hitler postpones the invasion of Britain -17 September 1940 -The RAF had denied the Luftwaffe air superiority over the south of England. Now Hitler could not invade Britain and, on 17 September 1940, he postponed Operation Sealion. Photo: Goering, sixth from right, and other German officers look out across the English Channel towards Dover on 1 July 1940. It was as close as they would get to invading.

* Foto hieronder: Saluut van The Royal Air Forces 
'Amsterdam Branch' aan de 54 agenten hier 
herdachte agenten van het Englandspiel bij de
Dodenherdenking 4-5-2007 Hogeweg Scheveningse Bosjes:
"We will remember Them".

--------------------------------------------------

Onderaan hoofdstuk #01 Ons Verwonderen Rondom Ommen staat een
lijst van weblogs onder het motto OnsVerwonderenRondomOmmen
en van Bijdragen op het forum van OudOmmen.nl onder

Zie ivm #02 ook #08 van zaterdag 28 mei 2011 -
Boeken en overige bronnen rondom het Englandspiel en Stegeren  

 http://forum.axishistory.com/viewtopic.php?f=38&t=73500&start=0  
 
Axis History Forum -Board index Axis History SS & Polizei > JOSEPH SCHREIDER 

 http://www.fpp.co.uk/History/General/SOEHolland.html - London, September 21, 1998 - The Independent - Spy fiasco cost Britain 50 agents - Interesting though this story is, it is fair to say that the England-spiel is already familiar to those who have researched in the files of the Reichsführer SS and the SS (National Archives microfilm series T-175). David Irving refers to the scandal in both Hitler's War and Churchill's War.

 
David Irving - "Churchill's War" - http://www.fpp.co.uk/books/Churchill/1/index.html - Part 1 1.6MB download Part 2 1.6MB download Part 3 2.1MB download Part 4 0.5MB download -

Zie ook op http://www.oudommen.nl/fietstocht-langs-oorlogsmonumenten-4-mei-2014-uitgezet-door-de-historische-kring-ommen-hko/#more-15539  

14.
"Afwerpterrein Stegeren 1944-45
Oorlogsmonumenten 014(1000)wr.jpgAfwerpterrein Stegeren 1944-45, in dankbare herinnering aan de verzetsgroep Salland gedragen door de steun en zwijgzaamheid van de bevolking.
Foto: Harry Woertink
In dankbare herinnering aan de verzetsgroep Salland gedragen door de steun en zwijgzaamheid van de bevolking. Dichtbij kronkelt de Vecht door een naar het schijnt verlaten landschap. Verkeer hoort men er nauwelijks, natuur en landschap in vrijwel volmaakte harmonie. Eind 1944 was dat ook zo. Een plaats van rust waar de mensen in alle rust hun gang gingen. Nauwelijks gestoord door gebeurtenissen die de wereld schokte, maar dat was maar schijn. Op sommige avonden wanneer radio Oranje de mededeling had laten horen, gonsde deze plek van activiteit. Men zag niemand, men hoorde niemand, maar de mensen van de verzetsgroep wachten af. Seinposten werden bezet, klaar om lichtseinen door te geven zodra ze geronk van de vliegtuigmotoren hoorden. Om het terrein heen hielden de mannen de wacht om te voorkomen dat de Duitsers de droppingszone Evert in de gaten zouden krijgen. Evert ook de schuilnaam van de commandant van het verzet in Salland, die het eind van de oorlog zelf niet meer mee zou mogen maken. Vanaf 1944 kwamen hier de parachutes naar beneden met de containers waar in de wapens en materialen zaten noodzakelijk voor verzet van de streek. Op de paden door de bossen stonden de paarden en wagens klaar om de lading verder te vervoeren naar plaatsen in Twente en Salland, waar het nodig was. Soms moest er zwaar gewerkt worden. De zware containers moesten uit de grond gegraven worden. Uiteraard mochten geen sporen achter gelaten worden. Zo ging de vracht verborgen onder een andere lading of in melkbussen het land af om elders weer verborgen te worden. Op de meest onwaarschijnlijke plaatsen in de boerderijen, schuren in kerken, soms onder de preekstoel. Jaap Beekman had het contact met Londen. Hij organiseerde de droppings vanuit Beerzerveld. Hier is de natuur ook getuige geweest van een trieste gebeurtenis, toen een verzetsman die verdacht werd van contacten met de SD terecht of niet terecht werd geliquideerd." 

[Dit is een van de plekken waar het Englandspiel is begonnen. -gb] 


1 opmerking: