maandag 18 april 2011

#03. één ei is geen ei, twee ei is een half ei, drie ei is een paasei

Onderaan hoofdstuk #01 Ons Verwonderen Rondom Ommen staat een
lijst van weblogs onder het motto OnsVerwonderenRondomOmmen
en van Bijdragen op het forum van OudOmmen.nl onder
-----------------------------------

Mysteries (1): 1, 2 of 3 brandtorens op de Lemelerberg? (hieronder bij de driedelige foto)

-----------------------------------

Update 10-5-2011 - Voor wie van brand- en uitkijktorens en luisterposten en zendmasten houdt, hier een extra mysterietje uit de goeie ouwe tijd van experimentele televisie zoals die toen werd ontvangen op de Lemelerberg. Men had toen net experimenteel uitgevonden dat de ontvangst beter werd naarmate de antenne hoger stond of lag of hing. De vraag is nu (aan u) of deze ansichtkaart uit die tijd kan zijn? Wie het weet mag het zeggen! Destijds stond er duidelijk rechts van het gebouw een zendmast, terwijl in de berichtgeving uit 1950 sprake is van een mast op de uitkijktoren die toen links van het gebouw stond, zoals hieronder wordt besproken.
Zie ook http://www.oudommen.nl/?p=8085 van 5 december 1950 [update 9-5-2011] waaruit enkele citaten: "Een van de uitkijktorens is in gebruik geweest voor experimentele televisie-ontvangst" en “wij zullen de antenne weer op de uitkijktoren moeten plaatsen”. Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-036 / 5 december 1950.

-----------------------------------

bericht van 30 april 2011:

Stichting OudOmmen.nl
Nieuwsbrief 't Zuute Plassie
No.23, Mei, 2011, OldOmmer Ni'js

Mysteries in het Vechtdal
"Wij hebben in goed overleg met betrokkenen besloten om niet verder te gaan met het publiceren van de "Mysteries" in Vechtdal Centraal. De aankondiging en eerste aflevering van "Mysteries in het Vechtdal" heeft (na diverse malen uitstel) uiteindelijk wel in Vechtdal Centraal gestaan, maar kwam daar helaas niet (goed) uit de verf. Door de zeer onzekere voorwaarden waaronder de komende afleveringen zouden worden geplaatst in combinatie met de ervaring die we inmiddels hadden, o.a. met het plaatsen van foto's voor "Nostalgisch Vechtdal", durven we het risico niet aan om verder te gaan. Behalve dat er bepaalde verwachtingen worden gewekt bij de lezers die we mogelijk niet na kunnen komen, vinden we dat ook de mensen die de verhalen schrijven en aanleveren op deze manier (ernstig) te kort wordt gedaan. We gaan wel door met verzamelen en schrijven van mysteries, dus tips en verhalen blijven welkom. We gaan waarschijnlijk pas begin volgend jaar, nadat we aanvullende afspraken hebben gemaakt over de wijze van publicatie, het project vervolgen. We gaan wel door met het aanleveren van nostalgische foto's aan Vechtdal Centraal."

-----------------------------------

Mysteries (1): 1, 2 of 3 brandtorens op de Lemelerberg?

Eigen nieuwsgaring; bijgewerkt op Koninginnedag 30-4-2011 om 08:20.

Eén van de vele mysteries rondom Ommen is de brandtoren annex luisterpost die voor de oorlog al achter restaurant De Lemelerberg stond. Onlangs rees de vraag of het er één is geweest, dan wel twee of héél misschien zelfs wel drie? Dat laatste kán natuurlijk niet, maar oude ansichtkaarten geven aanleiding tot gerede twijfel; het is dan ook een ècht mysterie rondom Ommen! Kijkt u mee? Deze foto’s zijn ansichtkaarten met toestemming vooraf en dank overgenomen uit het archief van OudOmmen.


Click 2x op een foto voor vergroting. Ga met de pijl naar links (linksboven in de werkbalk) terug naar deze pagina.
Foto links: De brandtoren is van boven gesloten en lijkt dichter bij de Leeuw dan bij het restaurant te staan.
Foto midden: De toren is van boven open (er staan 2 mensen op) en staat heel duidelijk (zou je zeggen) dichter bij het huis dan bij de Leeuw.
Foto rechts: Het standpunt van de fotograaf is nu iets meer naar rechts (recht voor de dakkapel boven de grote zaal) en de van boven gesloten toren lijkt weer zo dicht bij het gebouw te staan dat het bij omvallen van de toren geraakt zou kunnen worden.

- Hors concours vonden we op 11-5-2011 op het net nog een oude ansichtkaart uit vroeger jaren waarin er nog helemaal geen toren binnen valafstand van het toenmalige theehuis stond. Het bijschrift luidt: Park 1813 der Nederlandsche Heidemaatschappij (Vereeniging ten algemeene nutte). -

Die mogelijkheid van het bij omvallen raken van het gebouw is een goed discussiepunt, gelet op een paar oude betonnen poeren met korte omhoog uitstekende stalen bint (zie de foto's hieronder), staande tussen het gebouw en het klinkerpad voor rolstoelen er vlak achter. Die poeren moéten haast wel van de brandtoren zijn geweest en áls dat zo is dan zou de toren bij omvallen het gebouw inderdaad kunnen raken.  Deze foto toon dat de toren  in het verlengde van de dakranden van hoofdgebouw en serre staat en dat de afstand tussen gebouw en toren kort is; naar schatting zo'n 10 meter. Op de foto hieronder staat de toren dichter bij de Leeuw dan bij het restaurant; er moeten dus wel twee torens zijn geweest.
Foto met dank aan OudOmmen.nl! Rechtsboven is de Leeuw nog net zichtbaar.

Dieks Horsman vertelde ons dat hij vlak na de oorlog als brandwacht dienst deed op die uitkijktoren en dat de afstand tot het gebouw klein genoeg was om van bovenaf mondeling berichten door te geven aan de bewoner die ze daarna binnen doorbelde naar de betrokken dienst(en). Toen stonden achter de toren ook enkele barakken voor de Duitse soldaten van de luisterpost. Die stonden zeker niet op of bij het hoogste punt van de Archemerberg, dat toen overigens Sperrgebiet was waar ze niet mochten komen. Dieks is naar die poeren bij het restaurant gaan kijken en bevestigt deze lezing.

Het punt van omvallen is relevant omdat Dieks ook weet dat de toren waarop hij stond is gerepareerd (en/of vervangen en/of daarbij wellicht iets verplaatst? –red.) vanwege verzwakking door houtrot of –molm. Die toren was ook zeker van boven dicht (voor beschutting; PS3) op de vrij kleine kijkopeningen zonder glas na die op de rechter kleurenfoto duidelijk (bij vergroting) te zien zijn. Een en ander roept toch enkele prangende vragen op:
a. Is de toren tijdens de restauratie ook verplaatst (om hoger boven de inmiddels gegroeide bomen uit te steken)?
b. Laat de linker foto niet duidelijk zien dat de toren dichter bij de Leeuw dan bij het gebouw staat?
c. Staat de toren op de rechter foto niet dicht genoeg bij het gebouw om het te raken bij omvallen van de toren?
d. Is de middelste foto niet de oudste gelet om de boomhoogte en de open bovenetage?
e. Geven de jaartallen van de ansichtkaarten nog iets ter verduidelijking aan?
f. Zijn er toch twee [of héél misschien zelfs drie] torens geweest?
Kortom: een waar mysterie rondom Ommen! 17-3-2011

PS1: Op het deel van OudOmmen.nl voor oorlogsdocumentatie (hiervoor moet je eerst registreren en inloggen om het te kunnen bekijken) staat een kaartje uit 1944 van het Concentratiekamp Ommen waarop een luchtwaarnemingspost staat. Vergelijking met Google Earth maakt aannemelijk dat deze post op het hoogste punt van de Archemerberg was ingericht. De manier waarop blijft nog even een mysterie, maar wie het weet mag het zeggen. Dit werpt ook een nieuw licht op de eerder genoemde luisterpost op de uitkijktoren bij restaurant De Lemelerberg. Zouden er twee van die posten zijn geweest en hebben we er weer een mysterie bij? Click een of twee keer op de luchtfoto voor een vergroting. Bij het inzoomen zijn de aanduidingen 'mast' en 'hoogste punt' technisch onvermijdelijk verwisseld. De hoge zendmast staat natuurlijk oostelijk van het hoogste punt van de Archemerberg.

PS2: In het artikel over park 1813 is vermeld dat de Oranjebond van Orde op de Kwartjesberg in het Drouwenerzand een uitkijktoren heeft gezet; hierbij een helaas wat vage afbeelding (± 1924) uit een van vrienden in Borger ontvangen boekje over de “Harm Tiesing Dag, van de Stichting Harm Tiesing, historisch genootschap voor de gemeente Borger, 1986 met Bijdrage over de geschiedenis van de Gemeente Borger” over HET DROUWENERZAND “Een geducht natuurverschijnsel” van 1-11-1986 door G. de Jonge.

PS3: Detailuitvergroting van de kleurenfoto rechtsboven. Met dank aan OudOmmen.nl!
Zie ook http://www.oudommen.nl/?p=7105 - 22 januari 2011 - Zoekplaatje 77 - Brandtoren en/of luisterpost? met foto's van bovengenoemde poeren.
Met dank aan OudOmmen.nl!

Zie ook het artikel Hoeveel uitkijktorens prijkten er ooit op de Lemelerberg? en het kadertje ernaast Mysteries in het Vechtdal in de digikrant van VECHTDALCENTRAAL van week 14 dinsdag 5-4-2011 pagina 23 op http://www.vechtdalcentraal.nl/epaper.php?document=110405091930-1af3dabc8c6f44bd8a513351f577017e.

----------------------------------

Meer uitweidingen over Mysteries rondom Ommen volgen hier; het zijn er vele van groot tot klein. Het grootste (eigenlijk te groot voor deze kolommen) gaat over het Englandspiel uit WO2, dat bij Stegeren is ingeleid met de parachutatie in november 1941 (de precieze datum staat nog niet helemaal vast) van de Nederlandse hoofdrolspeler Huub Lauwers. Dit gaat ons allen nog steeds aan, want "Zij sprongen in de dood voor onze vrijheid", zoals twee monumenten in Den Haag het zeggen. En daar is ondergetekende zich dagelijks van bewust aan de koffie op het strand. Zie http://onsverwonderenrondomommen.blogspot.com/2011/03/englandspiel-stegeren.html

Bij leven en welzijn en ijs en weder dienende volgen er nog meer mysteries waarover we ons rondom Ommen mogen verwonderen zoals [stand 30 april 2011]:
- de verborgen bijbedoeling van Park 1813 op de Lemelerberg
- de parallelle wallen op de Zuidhelling van de Lemelerberg
- de vergeten 'Koepel' op de Zuidhelling van de Lemelerberg
- (relatief) onbekende oorlogskampen/woonoorden in de regio
- een kortstondig gevangenenkamp 'Prins Berhard' bij Heeten
- niet één maar enkele V1-lanceer- en glijbanen in de regio
- de ganzevoet als aandachttrekker in de formele tuinaanleg
- sterrebossen als uitdrukking van.. ja, van wat eigenlijk?
- tichelarijen, steen-, melk- en boterfabrieken in de regio
- kogelvangers bij Giethmen; zoals al beschreven op www.OudOmmen.nl

-----------------------------------

Hoeveel uitkijktorens? Wat veroorzaakt zo’n bericht? Daar sta je van te kijken! Google toont er op de eerste 40 pagina’s met zoekresultaten zo’n 25; verder hebben we niet gekeken.

-----------------------------------

Buurtlink
Hoeveel uitkijktorens prijkten er ooit op de Lemelerberg. Het is ...
5 april 2011 ... Hoeveel uitkijktorens prijkten er ooit op de Lemelerberg. Het is een van de vele mysteries in het Vechtdal. - Er zijn beweringen dat ...
www1.buurtlink.nl/... - Hoeveel+uitkijktorens+prijkten+er+ooit+op+de+Lemelerberg.+Het+is+een+van+de+vele+mysteries+in+het+... - In cache
http://www1.buurtlink.nl/7731AK/ommen/Falkenburgerf/3078472/Hoeveel+uitkijktorens+prijkten+er+ooit+op+de+Lemelerberg.+Het+is+een+van+de+vele+mysteries+in+het+Vechtdal.

Buurtbericht
- Hoeveel uitkijktorens prijkten er ooit op de Lemelerberg. Het is een van de vele mysteries in het Vechtdal. - door info@OudOmmen.nl • op 5 apr 2011 om 21:44 • 14x bekeken • 0 reacties - Er zijn beweringen dat meerdere uitkijktorens op de Lemelerberg gestaan hebben. Maar is dat zo? Een mysterie dat nog nooit is opgelost. En of we er nu uit komen is nog maar de vraag.
Foto’s: HKO & OudOmmen
- Op de foto links de brandtoren die van boven gesloten is en dichter bij het monument van de Leeuw lijkt te staan dan bij het restaurant. De middelste foto een open uitkijkpost bemand door twee personen. De foto rechts laat een uitkijktoren zien niet ver van het restaurant.
- Zij die de omgeving rond de Lemelerberg goed en langer kennen zeggen dat het slechts om één uitkijktoren gaat. Anderen beweren dat er twee en misschien wel drie uitkijktorens zijn geweest. Oude ansichtfoto’s zouden hiervan het bewijs leveren. Uitkijktorens waren er niet alleen om het begin van de vorige eeuw op gang komende dagjesmensen op vrije zondagen een aangenaam verpozen te bezorgen met een fraai uitzicht over de uitgestrekte heidevelden. Ze werden ook gebruikt voor het opsporen van mogelijke bosbranden. - Bron: OudOmmen i.s.m. Vechtdal Centraal – 5 april 2011

Drimble
Hoeveel uitkijktorens prijkten er ooit op de Lemelerberg. Het is ...
5 april 2011 ... Hardenberg-Er zijn beweringen dat meerdere uitkijktorens op de Lemelerberg gestaan hebben. Maar is dat zo? Een mysterie dat nog no ( 5 april ...
drimble.nl › Regio › Overijssel › Hardenberg - In cache - http://drimble.nl/regio/overijssel/hardenberg/3936938/hoeveel-uitkijktorens-prijkten-er-ooit-op-de-lemelerberg-het-is-een-van-de-vele.html = Hoeveel uitkijktorens prijkten er ooit op de Lemelerberg. Het is een van de vele... - Bron: Oud Ommen - 5 april 2011, 21:05 – zonder foto’s – geredigeerd zoals hieronder:
- Er zijn beweringen dat meerdere uitkijktorens op de Lemelerberg gestaan hebben. Maar is dat zo? Een mysterie dat nog nooit is opgelost. En of we er nu uit komen is nog maar de vraag.Foto’s: HKO & OudOmmenOp de foto links de brandtoren die van boven gesloten is en dichter bij het monument van de Leeuw lijkt te staan dan bij het restaurant. De middelste foto een open uitkijkpost bemand door twee personen. De foto rechts laat een uitkijktoren zien niet ver van het restaurant.Zij die de omgeving rond de Lemelerberg goed en langer kennen zeggen dat het slechts om één uitkijktoren...

RSScockpit.com
Hoeveel uitkijktorens prijkten er ooit op de Lemelerberg. Het is ... 5 april 2011 ... OudOmmen.nl: Er zijn beweringen dat meerdere uitkijktorens op de Lemelerberg gestaan hebben. Maar is dat zo? Een mysterie dat nog nooit is ...
www.rsscockpit.com/article.do?action=show&id... - In cache
http://www.rsscockpit.com/article.do?action=show&id=2148336511 -
- Hoeveel uitkijktorens prijkten er ooit op de Lemelerberg. Het is een van de vele mysteries in het Ve
05-04-11 20:55 OudOmmen.nl
- Er zijn beweringen dat meerdere uitkijktorens op de Lemelerberg gestaan hebben. Maar is dat zo? Een mysterie dat nog nooit is opgelost. En of we er nu uit komen ... Lees verder > http://www.oudommen.nl/?p=7744 –

Ons Verwonderen Rondom Ommen: Ons Verwonderen Rondom Ommen - 26 feb 2011 ... 5 april 2011 - Hoeveel uitkijktorens prijkten er ooit op de Lemelerberg. Het is een van de vele mysteries in het Vechtdal. ... onsverwonderenrondomommen.blogspot.com/.../ons-verwonderen-rondom-ommen.html - In cache

Historische Kring Ommen
Hoeveel uitkijktorens hebben er ooit op de Lemelerberg gestaan? Dat is een van de mysteries die opgelost moeten worden. Een paar aanwijzingen zijn te halen ...
www.hko-ommen.nl/nieuws/1441-Mysteries - In cache
http://www.hko-ommen.nl/nieuws/1441-Mysteries -
Mysteries in het Vechtdal
- Zijn die er dan? Jazeker! Welke dat zijn, gaat Vechtdal Centraal de komende weken in samenwerking met Webarchief Stichting OudOmmen.nl belichten en misschien wel met de lezers oplossen. Op de website komen regelmatig mysteries aanbod waarbij het gaat om onbegrijpelijke en/of onverklaarbare feiten. Doormiddel van dit project wil OudOmmen meer bekendheid geven aan de mysteries in het Vechtdal met de bedoeling en kans om ook meer informatie te krijgen. Alle historische verenigingen in het verspreidingsgebied van Vechtdal Centraal worden opgeroepen een bijdrage te leveren aan deze nieuwe rubriek. Het gaat om verhalen over mysteries in het Vechtdal gebied (Ommen, Dalfsen, Nieuwleusen en Balkbrug). - De reeks wordt in september dit jaar afgesloten met een bustour langs zichtbare overblijfselen van deze mysteries, georganiseerd door de Historische Kring Ommen. Onder de inzenders die een uitgekozen mysterie hebben aangemeld wordt een gratis bustocht voor twee personen verloot.

- Hoeveel uitkijktorens hebben er ooit op de Lemelerberg gestaan? Dat is een van de mysteries die opgelost moeten worden. Een paar aanwijzingen zijn te halen uit oude ansichtkaarten. > naar de kopij van het oorspronkelijke persbericht:

Hoeveel uitkijktorens prijkten er ooit op de Lemelerberg? Dit is een van de vele mysteries in het Vechtdal. Er zijn beweringen dat meerdere uitkijktorens op de Lemelerberg gestaan hebben. Maar is dat zo? Een mysterie dat nog nooit is opgelost. En of we er nu uit komen is nog maar de vraag. Zij die de omgeving rond de Lemelerberg goed en langer kennen zeggen dat het slechts om één uitkijktoren gaat. Anderen beweren dat er twee en misschien wel drie uitkijktorens zijn geweest. Oude ansichtfoto’s zouden hiervan het bewijs leveren. Uitkijktorens waren er niet alleen om het begin van de vorige eeuw op gang komende dagjesmensen op vrije zondagen een aangenaam verpozen te bezorgen met een fraai uitzicht over de uitgestrekte heidevelden. Ze werden ook gebruikt voor het opsporen van mogelijke bosbranden. Werd ergens een rookpluim gesignaleerd, dan moest de speciaal hiervoor aangestelde brandwacht er voor zorgen dat de brandweer werd ingelicht via de telefoon van de dichtstbijzijnde bewoners die de luxe hadden van een telefoonaansluiting. Op de Lemelerberg is dat ongetwijfeld het restaurant geweest. Tijdens de Tweede Wereldoorlog deed de toren ook dienst als zogeheten luisterpost. De gerede twijfel van één, twee of drie (brand)torens wordt gewekt door foto’s uit de archieven van OudOmmen en de Historische Kring Ommen. [hier de 3 foto’s van het restaurant met de toren]
Op de foto links de brandtoren die van boven gesloten is en dichter bij het monument van de Leeuw lijkt te staan dan bij het restaurant.
De middelste foto een open uitkijkpost bemand door twee personen.
De foto rechts laat een uitkijktoren zien niet ver van het restaurant. Is er sprake van verplaatsing, komt dan wellicht op. Getuigen van één van de uitkijktorens zijn oude betonnen poeren die ter plekke nog te vinden zijn waaraan de toren was bevestigd om omvallen te voorkomen. Weet u bovenstaande mysterie op te lossen of heeft u aanwijzingen die ons op het goede spoor weten te zetten laat het ons dan weten. Onder de inzenders wordt een gratis bustocht voor twee personen verloot. Deze bustocht wordt in september georganiseerd langs zichtbare overblijfselen van mysteries in het Vechtdal. Reacties worden graag verwacht op het emailadres van Webarchief / Stichting OudOmmen.nl: vechtdalcentraal@oudommen.nl.

Zoekplaatje 77 » Webarchief » OudOmmen.nl » Archief - 22 jan 2011 ... Driekus Ardesch op Hoeveel uitkijktorens prijkten er ooit op de Lemelerberg. Het is een van de vele mysteries in het Vechtdal. ... www.oudommen.nl/?p=7105 - In cache

Ons Verwonderen Rondom Ommen: februari 2011 - 26 feb 2011 ... 5 april 2011 - Hoeveel uitkijktorens prijkten er ooit op de Lemelerberg. Het is een van de vele mysteries in het Vechtdal. ... onsverwonderenrondomommen.blogspot.com/2011_02_01_archive.html - In cache

Mysteries » Webarchief » OudOmmen.nl - 5 april 2011 ... Hoeveel uitkijktorens prijkten er ooit op de Lemelerberg. ... Er zijn beweringen dat meerdere uitkijktorens op de Lemelerberg gestaan hebben ... www.oudommen.nl/?cat=122 - In cache

Ons Verwonderen Rondom Ommen - 18 april 2011 ... Zie ook het artikel Hoeveel uitkijktorens prijkten er ooit op de Lemelerberg? en het kadertje ernaast Mysteries in het Vechtdal in de ... onsverwonderenrondomommen.blogspot.com/ - In cache > http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:nI7AJoHVfW0J:onsverwonderenrondomommen.blogspot.com/+hoeveel+uitkijktorens&cd=26&hl=nl&ct=clnk&gl=nl&source=www.google.nl > Dit is Google's cachegeheugen van http://onsverwonderenrondomommen.blogspot.com/. Dit is een momentopname van hoe de pagina eruitzag op 25 april 2011 14:18:09 GMT. De huidige pagina kan in de tussentijd veranderd zijn. Meer informatie - Tekstversie - Deze zoekwoorden zijn gemarkeerd: hoeveel uitkijktorens

Nieuws van vandaag 5-4-2011 op forum www.oudommen.nl
Aflevering 1 uitkijktorens

Nieuws van dinsdag 5-4-2011: Vandaag in VechtdalCentraal pagina 23:
Hoeveel uitkijktorens prijkten er ooit op de Lemelerberg?

http://www.vechtdalcentraal.nl/index.php
Nieuws van maart 2011: Mysteries in het Vechtdal
No.22 - Maart 2011 - Nieuwsbrief 't Zuute Plassie - OldOmmer Ni'js

Vechtdal Centraal » Webarchief » OudOmmen.nl - 1 feb 2011 ... Hoeveel uitkijktorens prijkten er ooit op de Lemelerberg. ... Er zijn beweringen dat meerdere uitkijktorens op de Lemelerberg gestaan hebben ... www.oudommen.nl/?cat=121 - In cache > http://www.oudommen.nl/?cat=121 : 5 april 2011 - Hoeveel uitkijktorens prijkten er ooit op de Lemelerberg. Het is een van de vele mysteries in het Vechtdal.

Marijke Makkinga - Jan Makkinga op Den Lagen Oordt; Driekus Ardesch op Hoeveel uitkijktorens prijkten er ooit op de ... op dinsdag 8 maart in de bibliotheek aan de ... wiezoekje.nl/marijke-makkinga >

• Cult.Hist. Vereniging/Instelling » Webarchief » OudOmmen.nl - Jan Makkinga op Den Lagen Oordt; Driekus Ardesch op Hoeveel uitkijktorens prijkten er ooit op de ... op dinsdag 8 maart in de bibliotheek aan de Chevalleraustraat een lezing door Marijke ...

Webarchief » OudOmmen.nl - Hoeveel uitkijktorens prijkten er ooit op de Lemelerberg. Het is een van de vele ... De foto rechts laat een uitkijktoren zien niet ver van het restaurant. ... www.oudommen.nl/ - In cache - Vergelijkbaar

gemeente Ommen • CitySite - Alles over Ommen• bedrijven ... - 12-04-2011 5 jaar OudOmmen.nl (Falkenburgerf, 7731AK, Ommen); 11-04-2011 Hoeveel uitkijktorens prijkten er ooit op de Lemelerberg. ... gemeente-ommen.citysite.nl/ - In cache

Informatie bronnen » Webarchief » OudOmmen.nl - Hoeveel uitkijktorens prijkten er ooit op de Lemelerberg. ... Er zijn beweringen dat meerdere uitkijktorens op de Lemelerberg gestaan hebben. ... www.oudommen.nl/?cat=13 - In cache

Aagje Dekenlaan, 1403HH, Bussum - Buurtlink - 5 april 2011 ... Hoeveel uitkijktorens prijkten er ooit op de Lemelerberg. Het is een van de vele mysteries in het Vechtdal. in Ommen op 05 april om 21:44 ... www.buurtlink.eu/1403HH - In cache

OudOmmen » Webarchief » OudOmmen.nl - Hoeveel uitkijktorens prijkten er ooit op de Lemelerberg. ... Er zijn beweringen dat meerdere uitkijktorens op de Lemelerberg gestaan hebben. ... www.oudommen.nl/?cat=42 - http://www.oudommen.nl/?p=7744 - In cache - 5 april 2011 Hoeveel uitkijktorens prijkten er ooit op de Lemelerberg. Het is een van de vele mysteries in het Vechtdal.

Send to friend - Buurtlink - Stuur 'Hoeveel uitkijktorens prijkten er ooit op de Lemelerberg. Het is een van de vele mysteries in het Vechtdal.' door. Jouw email-adres ... buurtlink.nl/.../Hoeveel+uitkijktorens..../stuur-door –

Verhuur Ommen, Woning Stouweweg - 50 m2/€435,- - 12 april 2011 ... Hoeveel uitkijktorens prijkten er ooit op de Lemelerberg. Het is een van de vele mysteries in het Vechtdal. (Falkenburgerf, 7731AK, Ommen) ... www.pararius.nl/Woning-te-huur/Ommen/.../buurtinfo/ - In cache

Schoolreisje van school 1 | Drechtsteden - 10 april 2011 ... 05-04 Hoeveel uitkijktorens prijkten er ooit op de Lemelerberg.... Hardenberg. 15-03 Middelste bonte specht gespot bij Amelisweerd Utrecht ... - drimble.nl › Regio › Zuid-Holland › Drechtsteden –

http://www.pararius.nl/Woning-te-huur/Ommen/Stouweweg/584993/buurtinfo/
Hoeveel uitkijktorens prijkten er ooit op de Lemelerberg. Het is een van de vele mysteries in het Vechtdal. (Falkenburgerf, 7731AK, Ommen) 05-04-2011 - ommen - Er zijn beweringen dat meerdere uitkijktorens op de Lemelerberg gestaan hebben. Maar is dat zo? Een mysterie dat nog nooit is opgelost. En of we er nu uit komen is nog maar de vraag. Foto’s ... meer ..

Mysteries in het Vechtdal (Falkenburgerf, 7731AK, Ommen) 05-04-2011 - ommen - Zijn die er dan? Jazeker! Welke dat zijn, gaat Vechtdal Centraal de komende weken in samenwerking met Webarchief / Stichting OudOmmen.nl belichten en misschien wel met de lezers oplossen. O ...
meer ..

http://buurtlink.nl/7731AK/ommen/Falkenburgerf/3078467/Mysteries+in+het+Vechtdal
Buurtbericht - Mysteries in het Vechtdal - door info@OudOmmen.nl • op 5 apr 2011 om 21:40 • 8x bekeken • 0 reacties

Hier waak ik Duitse Herder - Buurtlink - 20 okt 2008 ... Hoeveel uitkijktorens prijkten er ooit op de Lemelerberg. Het is een van de vele mysteries in het Vechtdal. Mysteries in het Vechtdal ... buurtlink.nl/7731CN/ommen/.../Hier+waak+ik+Duitse+Herder –

-----------------------------------

Mijn artikelen op www.OudOmmen.nl staan onder [overzicht onderaan weblogs]
1. Geslacht Ten Oever vindt oorsprong in Stegeren
2. Privé: De leeuw keek hautain achterom
3. 6 Op zoek naar … de geschiedenis achter het gedenkmonument bij Stegeren
4. 9 Op zoek naar … antwoord op de vraag of er vroeger in Salland ook het overlijden van een boer aan zijn koeien werd aangezegd
5. 26 Op zoek naar … de complete tekst op herinneringsplaat monument Park 1813
6. 52 Op zoek naar … de eerste, liggende leeuw op de Lemelerberg
7. 31 Op zoek naar … welke datum die bevrijding kwam
8. Zoekplaatje 80 - Waar lag woonoord Eerde?
9. Zoekplaatje 77 - Brandtoren en/of luisterpost?
10. Zoekplaatje 78 - wallen op de zuidhelling van de Lemelerberg
11. Bos tussen twee evenwijdig lopende wallen op de zuidhelling van de Lemelerberg?
12. Zoekplaatjes 83 – Koepel op de zuidhelling van de Lemelerberg
13. 53 Op zoek naar … wie was in Twilhaar?
14. ‘t Zuute Plassie met Hofker en “putmeesters”
15. 57 Op zoek naar … belangrijke historische gebeurtenis in herberg De Nieuwe Brug en relatie met de Leeuw op de Lemelerberg
16. 58 Op zoek naar … wie weet waarom … - geit in paardenstal

---------------------------------

Onderaan hoofdstuk #01 Ons Verwonderen Rondom Ommen staat een
lijst van weblogs onder het motto OnsVerwonderenRondomOmmen
en van Bijdragen op het forum van OudOmmen.nl onder

1 opmerking: