zaterdag 26 november 2011

#17. kamp Twilhaar

Utrechts volksblad : sociaal-democratisch dagblad


https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=kamp+Twilhaar&coll=ddd&identifier=ddd%3A010939695%3Ampeg21%3Aa0157&resultsidentifier=ddd%3A010939695%3Ampeg21%3Aa0157De oproep staat nu ook op http://www.facebook.com/pelgrim.geert en https://twitter.com/#!/pelgrimGeert om de 3e generatie aan te spreken, maar de complete facebookpagina wordt sinds februari 2012 hieronder voortgezet, omdat deze voor ouderen -zoals ikzelf- onhandelbaar bleek.

Zie ook http://onsverwonderenrondomommen.blogspot.com/2012/02/oproep-eerste-lichting-bewoners.html met flyer van Alex Alferink te Nijverdal.

De Oud-Hagenaar - http://www.facebook.com/deoudhagenaar - 14-12-11
  [click op dit vakje voor het bericht] Pelgrim Geert Bakker - Zie in het dubbeldikke kerstnummer [oplage 77.500] de oproep voor de (familie van) Scheveningse vissers die in 1941 in werkkamp Twilhaar bij Nijverdal zaten. We zoeken ze al jaren! Zie http://kustpelgrimspad.blogspot.com/ , http://www.werkkamptwilhaar.nl/zeelieden.html of http://onsverwonderenrondomommen.blogspot.com/ .

In het voormalige Rijkswerkkamp Twilhaar heeft in 1941 een eerste lichting bewoners verbleven naar wie wij nu op zoek zijn. Het was een groep van 96 (zo'n standaardwerkkamp vol) Scheveningse en Katwijkse vissers die niet meer mochten uitvaren en door de bezetter als werkloos op de Haarlerberg bij Nijverdal te werk werd gesteld.
Zowel in die regio als in Scheveningen en Den Haag is al eerder geprobeerd deze groep en hun familie te achterhalen, maar de huidige tentoonstelling over kamp Twilhaar in het nieuwe oorlogsmuseum Memory in Nijverdal is aanleiding voor deze laatste poging met de vraag: 

Wie was in Twilhaar?                                                                                            
Het nieuwe oorlogsmuseum Memory te Nijverdal [ http://www.memorymuseum.nl ] heeft onder meer een expositie over het voormalige nabijgelegen werkkamp Twilhaar, waar in 1941 een groep van 96 (een standaardwerkkamp uit die tijd vol) werkloze Scheveningse en Katwijkse vissers zaten. Het bijzondere aan die tentoonstelling is dat laatst­genoemden niet worden vermeld, omdat naspeuringen in de regio geen succes hadden.

Enkele jaren geleden is ook zonder enig resultaat in Den Haag en Scheveningen gezocht met een oproep op internet, in het Scheveningse bejaardencentrum Het Uiterjoon en in de Scheveningse Courant.

Naar aanleiding van deze nieuwe tentoonstelling over Twilhaar en de inmiddels door het Staatsbosbeheer in gang gezette gedeeltelijke reconstructie van het kamp, volgt nu deze laatste oproep in wijk- en streekbladen in beide regios.

http://www.werkkamptwilhaar.nl/eerstebewoners.html - Werkkamp Twilhaar werd in januari 1941 in gebruik genomen en bood aanvankelijk onderdag aan 96 zeelieden en vissers uit Scheveningen en Den Haag, die door maatregelen van de Duitsers niet meer konden uitvaren naar zee. Ze werden door de bezetter aan het werk gezet via de Dienst voor de Werkverruiming, die hen naar Nijverdal stuurde.
Ver van huis, op de heide van de Sallandse Heuvelrug, werden deze zeelieden aan ongewoon en zwaar grondwerk gezet. En het werd er niet gemakkelijker op, doordat hen de zeer strenge winter van 1941-1942 te wachten stond. Het kamp moet meerdere malen door sneeuwstormen zijn ingesneeuwd en de grond, die ze moesten bewerken, was tot ver in april diepbevroren. Toch is het hen gelukt op het terrein van Staatsbosbeheer een boomkwekerij aan te leggen, die de naam De Plantage kreeg.

http://www.werkkamptwilhaar.nl/gezinnenkuststreek.html - Gezinnen in werkkamp Twilhaar - Vanaf eind december 1942 met onderbrekingen tot 1944, mogelijk zelfs 1945 hebben voornamelijk gezinnen in het kamp Twilhaar gewoond die gedwongen waren te verhuizen vanwege de aanleg van de Atlantikwall en huisvesting van Duitse militairen.

Twee ansichtkaarten, die in deze periode vanuit Twilhaar zijn verstuurd, zijn inmiddels boven water gekomen. De eerste kaart is verstuurd door de familie Den Dulk, die de foto van het kamp heeft gezonden naar de familie Wieringa, die destijds woonde aan de Koningin Emmakade 169 in Den Haag.

De laatste jaren hebben we wel enige namen van weten te verkrijgen van gezinnen, die verbleven in Twilhaar:
Familie Van Eik, Den Haag/Scheveningen
Mevrouw Corsius en twee kinderen, Den Haag/Scheveningen
Mevrouw Joosten en haar zoon uit Den Haag
Mevrouw Groenewegen en haar dochter uit Den Haag/Scheveningen
Familie Den Dulk, Den Haag
De heer en mevrouw Mes(s)lier uit Den Haag
Echtpaar Mulder Den Haag/Scheveningen
Mevrouw Brens met vier kinderen uit ??
Mevrouw Hayes met twee kinderen, Den Haag
Mevrouw Ketting met dochter en zoon uit Scheveningen.
Mevrouw Dirkje Vlieland-Haasnoot (Ma Dirkje) en kinderen uit Katwijk of Scheveningen
Mevrouw De Vries en drie dochters uit Castricum
Bron: Mevrouw Annie Schouten-Steggerda uit Roelofarendsveen (2002)

Wat onlangs ook weer opdook [met dank aan Alex Alferink van de grote Twilhaar-website] is een opmerking van een toenmalig buurmeisje van het kamp: “Ja, er waren vanaf het begin direct bewoners, die zeelui, een heette van der Toren en kwam uit Scheveningen.”

Onderstaande oproep hing tegen Kerst 2007 enige tijd op het prikbord in de hal van het grote bejaardencentrum Het Uiterjoon (dat is de laatste boei aan een heel lang visnet) tegenover de visafslag aan de haven op het duin na bij de vuurtoren van Scheveningen.

Wie was in Twilhaar?

Geachte bewoners,

Wij zoeken Scheveningers (of familie van hen) die in het begin van de oorlog in het Rijks­werkkamp Twilhaar in de bossen op de Haarlerberg bij Nijverdal in Twente zijn geweest. […]       

NB: Dit betreft dus niet de veel grotere gedwongen verhuizing in 1943-1944 van de bewoners van Duindorp vanwege de aanleg van de Atlantikwall naar onder meer Aalten in de Achterhoek, waarnaar het monument in de Tesselsestraat naar verwijst!

 
© Foto Poffers 2007. Monument kamp Twilhaar [click op het vakje]  

enkele citaten uit diverse bron:
Met de bouw van het Nijverdalse werkkamp werd in augustus 1940 begonnen en begin januari 1941 kwamen 96 zeelieden en vissers in het kamp aan. Het waren allemaal mannen uit Scheveningen en Den Haag die van de bezetter niet meer mochten uitvaren op zee.

De eerste groep werklozen die in Twilhaar aan de slag moest, bestond uit mannen uit Scheveningen en Den Haag. Het waren zeelieden van de grote vaart, die door maatregelen van de bezetter niet meer konden uitvaren naar zee. Ze werden aan het werk gezet via de Dienst voor de Werkverruiming, die hiervoor in het hele land tal van rijkswerkkampen tot haar beschikking had. Ver van huis werden deze zeelieden aan ongewoon en zwaar grondwerk gezet. Ondanks de zeer strenge winter van 1941-1942 is het hen gelukt op het terrein van Staats­bosbeheer een boomkwekerij aan te leggen, die de naam De Plantage kreeg.

Werkverschaffing - In 1940 werd aan de Paltheweg een begin gemaakt met de bouw van het kamp. In 1941 kwamen de eerste arbeiders in het kamp, werkloze vissers uit Katwijk en Scheveningen kregen de opdracht een boomkwekerij aan te leggen, die de naam De Plantage droeg. Staatsbosbeheer had het toezicht over het project.

http://www.werkkamptwilhaar.nl/zeelieden.html - Burgemeester Witschey heeft in april 1941 het initiatief heeft genomen tot oprichting van een comite met als doel het verblijf van de zeelieden te veraangenamen. Er werden vanaf die tijd regelmatig gezellige en ook geestelijke avonden georganiseerd evenals lezingen. Verder werd er voor lectuur en spellen gezorgd en tevens muzikale optredens. Anderen leden van dit comite waren o.a. Ds. P.B. Müller, E.O. Claus (bedrijfsleider KSW) meester H.R.A. Kleyssen (hoofd Antoniusschool), L. Krommendijk, J. Molenaar, H. Sels en H.J. Vierdag. Het eerste optreden vond al op 23 april plaats met een uitvoering van het Eerste Nijverdals Strijkorkest (ENSO).

- Henner Hoymann, beheerder van kamp Twilhaar van november 1941 tot september 1945, vermeldt in zijn artikel De zwarte week in Erika: Eind april 1942, als een donderslag uit een helderen hemel, ontvang ik het bericht, dat de Werkverruimings-arbeiders uit Den Haag en Scheveningen niet meer zouden komen, daar mijn kamp aangewezen was voor het opnemen van Joodsche mannelijke medeburgers.

- Latere periode - Tussen 1943 en 1945 huisvestte kamp Twilhaar grote gezinnen die door de Duitsers in het kader van de bouw van de Atlantikwall uit hun huis in de kuststreek verdreven waren. In 1945 verbleven er Nijverdalse gezinnen die door het geallieerde bombardement van 22 maart huis en bezittingen waren kwijtgeraakt.

- Inrichting - In navolging van de werkverschaffingkampen werden ook de kampen van de Rijksdienst voor de Werkverruiming meestal in een V-vorm (bijna U-vorm) gebouwd. Zo’n kamp bestond vaak uit twee woonbarakken met ieder zes wooneenheden voor acht personen. Het was dus geschikt voor bewoning door 96 personen. Een wooneenheid bestond uit een ruimte met acht stapelbedden voorzien van strozakken. Aansluitend was een woonkamer met eettafel en stoelen. De gehele ruimte moest verwarmd worden met één kachel.

Bronnen en toelichting:


 http://www.memorymuseum.nl/over_de_tweede_wereldoorlog/3 - http://www.werkkamptwilhaar.nl/nieuws3.html - In oktober j.l. begon Staatsbosbeheer met het vellen van een hectare bomen op de plek waar in de oorlog het werkkamp Twilhaar heeft gestaan. Op het terrein worden de plekken van de voormalige barakken met linten uitgezet. Uiteindelijk moeten taluds hier de contouren van Twilhaar weer zichtbaar maken.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kamp_Twilhaar - Kamp Twilhaar, ook wel Rijkswerkkamp Twilhaar, nabij Nijverdal was een werkkamp van de Rijksdienst voor de Werkverruiming, dat bedoeld was om werkloze mannen aan het werk te zetten op de Sallandse Heuvelrug. In 1940 werd aan de Paltheweg een begin gemaakt met de bouw van het kamp. In 1941 kwamen de eerste arbeiders in het kamp, werkloze vissers uit Katwijk en Scheveningen kregen de opdracht een boomkwekerij aan te leggen, die de naam De Plantage droeg. Staatsbosbeheer had het toezicht over het project.

Foto: Wouter Borre http://www.tctubantia.nl/regio/9549770/Reconstructie-van-Kamp-Twilhaar.ece - Reconstructie van Kamp Twilhaar - zondag 25 september 2011 | 17:24 Foto: Wouter Borre - NIJVERDAL/HOLTEN - In de Tweede Wereldoorlog werd kamp Twilhaar, in de bossen van de Sallandse Heuvelrug, door de Duitsers gebruikt als werkkamp. Nadien werden sporen van het kamp uitgewist. Een monument op de plaats van het kamp doet tegenwoordig dienst als herinnering. Staatsbosbeheer gaat nu nog een stap verder. Kamp Twilhaar wordt met hulp van vrijwilligers deels gereconstrueerd. Deels, want ‘het laatste stukje mystiek moet ook gewaarborgd blijven’.

http://www.werkkamptwilhaar.nl/brochure.html - Eind 1944 legden de Duitsers in de directe omgeving van het kamp een startbaan voor V1-raketten aan. Het gebied rond die lanceerinrichting werd tot Sperrgebiet verklaard en kamp Twilhaar moest worden ontruimd. De bewoners werden overgebracht naar onder andere een kamp in Heino. Toen de startbaan niet meer werd gebruikt keerden begin 1945 de bewoners in Twilhaar terug.

http://www.werkkamptwilhaar.nl/brochure.html - Half april 1942 kreeg ook de beheerder van het Nijverdalse kamp, Henner Hoijmann, van de Duitse bezetter het bericht, dat hij zijn zeelieden naar huis diende te sturen om het kamp vrij te houden voor de komst van joden.

Over aanverwante onderwerpen is in de serie Ons Verwonderen Rondom Ommen eerder geschreven op weblog:
#13. donderdag 14 juli 2011-       kampen en oorden rondom Ommen
#12. zaterdag 25 juni 2011 -        bergen rondom Ommen en duinen aan zee
#11. vrijdag 24 juni 2011 -           V1 en V2 rondom Ommen  
#06. zondag 8 mei 2011 -            Lemelerberg en Jodenbosch nabij Nunspeet  
meer met Thema WO2
#08. zaterdag 28 mei 2011 -        Boeken en overige bronnen rondom het Englandspiel en Stegeren
#02. donderdag 3 maart 2011 -   Englandspiel - Stegeren
#01. zaterdag 26 februari 2011 - Ons Verwonderen Rondom Ommen 
Zie ook http://kustpelgrimspad.blogspot.com oorlogsverhalen rond de Atlantikwall langs de kust.
 
Gaarne uw reactie naar het mailadres in de eerste reactie hieronder. Dank!

*************************************************************


Reactie in het Gastenboek van http://www.memorymuseum.nl/gastenboek

Onlangs werden wij gastvrij ontvangen door de heer Van der Werf die ons rondleidde langs onder meer de tentoonstelling over kamp Twilhaar. Aanleiding was een recent artikel in de lokale pers waarin de laatste zin over de gedeeltelijke herbouw van het kamp was, dat een deel van het mysterie behouden moest blijven (of woorden van gelijke strekking).

Daarop reageerden wij met vragen over een tweede mysterie: de eerste lichting bewoners van het kamp, zijnde een groep van 96 (een standaardwerkkamp uit die tijd vol) werkloze Scheveningse en Katwijkse vissers die door de bezetter op Twilhaar aan het ontginnen en planten werd gezet. Een derde mysterie was de plaats van een V1-glijbaan ‘vlak naast het kamp’ dat ontruimd werd zolang die V1’s werden afgeschoten.

Groot was de verrassing toen we hier in MEMORY de heren Alferink en Fikken, makers van de officiële website over Kamp Twilhaar, ontmoetten! Zie onder meer http://www.werkkamptwilhaar.nl/zeelieden.html . We hoorden dat de huidige tentoonstelling die vissers niet noemt omdat naspeuringen geen resultaat hadden.

De vraag over die V1-glijbaan is inmiddels enigszins beantwoord (‘vlak bij het kamp’), al ontbreken nog exacte gegevens en wellicht overblijfselen, zoals die verderop langs de Toeristenweg naar Holten nog wel vlak langs de weg, waar deze ongeveer oost-west loopt, zijn te zien. Wellicht geeft de aarde nog wat geheimen prijs bij de deelreconstructie van het kamp, waarvan de contouren inmiddels al te zien zijn, naar we gister hoorden.

Over die Scheveningse en Katwijkse vissers hebben wij inmiddels een laatste oproep geplaatst op http://onsverwonderenrondomommen.blogspot.com en er volgt dezer dagen een mail naar relevante relaties.

Mocht u nog iets weten, dan houden we ons zeer aanbevolen!
Ons mailadres staat in de 1e reactie op onze weblog.
Dank voor uw aandacht!
Geert Bakker

Gastenboek


Geert Bakker, 03-12-2011
Onlangs werden wij gastvrij ontvangen door de heer Van der Werf, die ons rondleidde langs onder meer de tentoonstelling over kamp Twilhaar. Aanleiding was een recent artikel in de lokale pers waarin de laatste zin over de gedeeltelijke herbouw van het kamp was, dat een deel van het mysterie behouden moest blijven (of woorden van gelijke strekking). Daarop reageerden wij hier met vragen over een tweede mysterie: de eerste lichting bewoners van het kamp, zijnde een groep van 96 (een standaardwerkkamp uit die tijd vol) werkloze Scheveningse en Katwijkse vissers die door de bezetter op Twilhaar aan het ontginnen en planten werd gezet. Een derde mysterie was de plaats van een V1-glijbaan ‘vlak naast het kamp’ dat ontruimd werd zolang die V1’s werden afgeschoten. Groot was de verrassing toen we hier in MEMORY de heren Alferink en Fikken, makers van de officiële website over Kamp Twilhaar, ontmoetten! Zie onder meer http://www.werkkamptwilhaar.nl/zeelieden.html . We hoorden dat de huidige tentoonstelling die vissers niet noemt omdat naspeuringen geen resultaat hadden. De vraag over die V1-glijbaan is inmiddels enigszins beantwoord (‘vlak bij het kamp’), al ontbreken nog exacte gegevens en wellicht overblijfselen, zoals die verderop langs de Toeristenweg naar Holten nog wel vlak langs de weg, waar deze ongeveer oost-west loopt, zijn te zien. Wellicht geeft de aarde nog wat geheimen prijs bij de deelreconstructie van het kamp, waarvan de contouren inmiddels al te zien zijn, naar we gister hoorden. Over die Scheveningse en Katwijkse vissers hebben wij inmiddels een laatste oproep geplaatst op http://onsverwonderenrondomommen.blogspot.com en er volgt dezer dagen een mail naar relevante relaties. Mocht u nog iets weten, dan houden we ons zeer aanbevolen! Ons mailadres staat in de 1e reactie op onze weblog. Dank voor uw aandacht!

*************************************************************

Reacties: [ zie ook http://kustpelgrimspad.blogspot.com ]

1e 4-12-2011 http://www.scheveningen-duindorp.nl/forum/index.php?topic=1018.0

2e 4-12-2011 http://www.scheveningen-nu.nl/yabbse/index.php?topic=2430.0 

Ik zoek een Van der Toren of Van der Toorn uit 1941 uit Scheveningen 

Het nieuwe oorlogsmuseum in Nijverdal heeft onder meer een expositie over het voormalige nabijgelegen werkkamp Twilhaar in Nijverdal (Overijssel), waar in 1941 een groep van 96 werkloze Scheveningse en Katwijkse vissers zat. Het bijzondere aan die tentoonstelling is dat laatstgenoemden niet worden vermeld, omdat naspeuringen in de regio geen succes hadden.
Enkele jaren geleden is ook zonder enig resultaat in Den Haag en Scheveningen gezocht met een oproep op internet, in het Scheveningse bejaardencentrum Het Uiterjoon en in De Scheveningse Courant.


Toen ik onlangs weer eens allerlei verslagen doorlas van eerder gehouden interviews met buren van het Werkkamp Twilhaar las ik dat een toenmalig buurmeisje verklaarde: “Ja, er waren vanaf het begin direct bewoners, die zeelui, een heette Van der Toren en kwam uit Scheveningen.”

Kan iemand mij informatie verschaffen over deze Van der Toren of Van der Toorn uit 1941 uit Scheveningen? Of andere vissers uit Scheveningen of Katwijk die in het Nijverdalse kamp Twilhaar werk hadden gevonden?

Alex Alferink
Onderzoeker Werkkamp Twilhaar
alexalferink@gmail.com
http://www.werkkamptwilhaar.nl/zeelieden.html

3e 6-12-2011 mail

Beste mijnheer Bakker,
Hartelijk dank voor uw brief / oproep bericht die ik vandaag op onze website heb geplaatst.
Ik hoop van harte dat u nu wel reacties gaat krijgen.
Het spreekt me bijzonder aan daar mijn meisjesachternaam den Dulk is, maar onder mijn ooms en vader zijn geen van hen in Twilhaar geweest.
Dat weet ik bijna 100%  zeker daar ik van de meesten weet waar zij toen wel waren. Sommigen waren op zee toen de oorlog uitbnrak en zij kwamen aldus in Engeland terecht;
Mijn vader is in 1943  helaas als jongeman (de jongste zoon)  van straat geplukt en als dwangarbeider terchtgekomen in Duitsland en heeft daar vele verschrikkelijke ervaringen en ontberingen moeten  ondergaan.
Zijn gezondheid is daardoor levenslang ernstig aangetast geweest. Wonder boven wonder mocht hij toch nog  84 jaar worden. Nu wij meer weten over wat hij toen werkelijk heeft meegemaakt (wij hebben zijn memoires pas na zijn overlijden gelezen) hebben wij alleen nog maar meer respect voor hem.
Ik hoop van harte dat u ook via ons web forum nog reacties gaat krijgen van Scheveningse overlevenden of hun nabestaanden die in kamp Twilhaar hebben gezeten.

Met vriendelijke  groeten, K.  Geerst-den Dulk

4e 6-12-2011 mail
Geachte heer Bakker,
dank voor uw mailtje en geweldig dat u deze inspanning wilt doen. We zijn dan ook erg benieuwd of er nog iets boven water komt. Mocht dit zo zijn dan horen wij graag van u.
Best Regards,
Joop Staman
Staman International Trading
Army Trucks and Parts
Nijverdal - Holland

[Vice voorzitter bestuur Stichting Internationaal Oorlogs Museum te Nijverdal -gb] 


http://www.facebook.com/note.php?note_id=2585553891977

6e 8-12-2011 mail
Naar aanleiding van de presentatie op donderdag 8-12-2011 in het Scheveningse museum Muzee door schrijver Danny Verbaan van zijn boek Vesting Scheveningen, dagelijks leven in het Sperrgebiet [zie onder meer http://historiek.net/woii/vesting-scheveningen-dagelijks-leven-in-het-sperrgebiet-5540 ]:

Van: Danny Verbaan [mailto: info@dannyverbaan.nl ]
Verzonden: donderdag 8 december 2011 23:08
Aan: Geert Bakker

Onderwerp: Re: Scheveningse vissers in kamp Twilhaar in 1941

Goedenavond heer Bakker,

Hartelijk dank voor de felicitaties. Het door u ingeleverde visitekaartje heeft mij nooit bereikt; misschien komt dat nog.

U bent bezig met een interessant onderzoek. Het onderwerp is mij niet bekend. Ik zal me er eens in verdiepen, misschien stuit ik op interessante gegevens of, beter nog, mensen die het hebben meegemaakt. Wilt u mij in elk geval op de hoogte houden van de voortgang?

Op dit moment ben ik erg druk met andere projecten, zodat ik er niet al te veel tijd aan kan besteden. Maar wellicht komt dat nog. Ik hou in elk geval mijn oren en ogen open en laat het u vanzelfsprekend weten als ik iets vind.

Ik wens u heel veel succes!

Met vriendelijke groet,

Danny Verbaan

Nagekomen mail: vr 9-12-2011 7:50 - Ik vind het natuurlijk geen enkel probleem als u mijn vorige reactie op uw weblog zet. Misschien is het een idee er een verwijzing bij te maken naar de site http://www.muzee.nl/ ? Daarop is alle informatie te vinden over mijn gisteren gepresenteerde boek. [waarvan akte – gb]

--------------------------

Zie ook http://kustpelgrimspad.blogspot.com .

-------------------------

 

Topic: Scheveningse vissers in Twilhaar 1940-1945  (gelezen 119 keer)

« Gepost op: December 04, 2011, 00:52:56 » 

Ingezonden bericht:                          
                                                               
Geachte heer of mevrouw,

Het nieuwe oorlogsmuseum MEMORY te Nijverdal [ http://www.memorymuseum.nl ] heeft onder meer een expositie over het voormalige nabijgelegen werkkamp Twilhaar, waar in 1941 een groep van 96 werkloze Scheveningse en Katwijkse vissers zaten. Het bijzondere aan die tentoonstelling is dat laatst­genoemden niet worden vermeld, omdat naspeuringen in de regio geen succes hadden.

Enkele jaren geleden is ook zonder enig resultaat in Den Haag en Scheveningen gezocht met een oproep op internet, (ondermeer ook op dit forum, red.) in het Scheveningse bejaardencentrum Het Uiterjoon en in De Scheveningse Courant.

Naar aanleiding van deze nieuwe tentoonstelling over Twilhaar en de inmiddels door het Staatsbosbeheer in gang gezette gedeeltelijke reconstructie van het kamp, volgt nu deze laatste oproep op internet en in wijk- en streekbladen.

Zie svp http://onsverwonderenrondomommen.blogspot.com en http://www.memorymuseum.nl/gastenboek .

Met vriendelijke groet en dank voor uw aandacht,

Geert Bakker
                                                              Bezoek ook:
                                              http://kustpelgrimspad.blogspot.com
                       http://onsverwonderenrondomommen.blogspot.com - #17. kamp Twilhaar

« Laatste verandering: December 04, 2011, 01:35:54 door plu4 »
Onder mijn grote paraplu, schuilen topics over ons Duindorp van vroeger en nu. 
Want niets verdwijnt in de vergetelheidszee; geen branding neemt onze herinneringen mee.

Pilgrimsplaza jongste bediende * Berichten: 1

« Reageer #1 Gepost op: December 04, 2011, 11:55:21 »

Zie ook http://www.scheveningen-nu.nl/yabbse/index.php?topic=2430.0

Ik zoek een Van der Toren of Van der Toorn uit 1941 uit Scheveningen [....]
w.g. Alex Alferink
Onderzoeker Werkkamp Twilhaar
alexalferink@gmail.com
http://www.werkkamptwilhaar.nl/zeelieden.html

verhaal film bestand geluids bestand verhalen en Zô mar 'n preitje van Immetje
Piet Spaans historisch publicist en auteur
De webmaster, zelf een Scheveninger van origine, was altijd diep onder de indruk van de spannende verhalen die vroeger op verjaardagen werden verteld. Dat deze verhalen niet altijd goed afliepen is bij vele wel bekend. Nu internet een begrip is geworden, wil ik graag op deze manier mijn steentje bijdragen om al deze verhalen vast te leggen, met als doel "herinnering met elkaar delen". Heeft u een spannend, leuk of triest verhaal, mail het naar de webmaster.  jolydesign@ziggo.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------
******************************************************************
---------------------------------------------------------------------------------------------

Voortzetting sinds februari 2012 van mijn facebookpagina "Wie was in Twilhaar?" Deze bleek voor ouderen (zoals ikzelf) te moeilijk bereikbaar en/of hanteerbaar.

---------------------------------------------------------------------------------------------
******************************************************************
---------------------------------------------------------------------------------------------

Wie was in Twilhaar?
door Pelgrim Geert Bakker op vrijdag 9 december 2011 om 2:09


Het nieuwe oorlogsmuseum MEMORY te Nijverdal heeft onder meer een expositie over het voormalige nabijgelegen werkkamp Twilhaar. waar in 1941 een groep van 96 werkloze Scheveningse en Katwijkse vissers ruim een jaar zat. Het bijzondere aan die tentoonstelling is dat zij niet worden vermeld, omdat naspeuringen in de regio geen succes hadden.

Enkele jaren geleden is ook zonder enig resultaat in Den Haag en Scheveningen gezocht met een oproep op internet, in het Scheveningse bejaardencentrum Het Uiterjoon en in De Scheveningse Courant.

Naar aanleiding van deze nieuwe tentoonstelling overTwilhaar en de inmiddels door het Staatsbosbeheer in gang gezette (of nu al voltooide?) gedeeltelijke reconstructie van het kamp, volgde recent deze laatste oproep in wijk- en streekbladen.

www.oudommen.nl/?p=7236
http://kustpelgrimspad.blogspot.com
http://www.memorymuseum.nl/gastenboek
http://www.scheveningen-nu.nl/yabbse/index.php?topic=2430.0
http://www.scheveningen-duindorp.nl/forum/index.php?topic=1018.0
http://onsverwonderenrondomommen.blogspot.com - #17. kamp Twilhaar
-------------------------------------------------------------------------------------------------
http://kampmolengoot.noordoosten.nl/terugblik2.html - In maart 1941 […] kwamen de eerste bewoners: werklozen uit Den Haag en Scheveningen. Drie weken werken, dan een weekend vrij, en vervolgens weer een periode van drie weken spitten en graven. In december 1941 werd de verlofperiode langer, omdat er toen niet buiten gewerkt kon worden. Half januari zouden de mannen terugkomen, het keukenpersoneel had al 180 liter snert klaar staan, maar er kwam niemand opdagen. Pas anderhalve maand later waren ze er weer, de Scheveningers en Hagenezen. Tot zo'n beetje eind maart 1942 hebben ze er gewerkt. Toen moesten ze plaats maken voor joden. [met dank aan Alex Alferink –gb]
------------------------------------------------
http://hkhn.mygb.nl 11:54 18-01-2012
Vissers op Twilhaar in 1941/42
Wij zoeken de 1e lichting bewoners van kamp Twilhaar; 96 Scheveningse en Katwijkse vissers die in 1941/1942 op Twilhaar werkten.
- Ook gelet op de (al gereedgekomen?) reconstructie van de contouren van het kamp, dreigt er nu een stukje vissershistorie verloren te gaan.
- Dit verhaal staat geheel los van de grote ontruiming van Scheveningen in 1943 en van de latere joodse historie van Rijkswerkkamp Twilhaar.
- Wie heeft hier wel eens iets over gehoord of gelezen?
-----------------------------------------------------------------------
http://www.hiddenletters.com/pages/25/p25.pdf -
brief van de Joodsche Raad voor Amsterdam van 8-1-1942:

EEN LAATSTE WAARSCHUWING

    Gij zijt door het Gemeentelijk Arbeidsbureau aangewezen om in een der Nederlandsche werkkampen in Drente onder leiding van den Nederlandschen Rijksdienst voor Werkverruiming te gaan arbeiden. Gij moet daartoe Zaterdagochtend per trein vertrekken.
     Wij geven U nogmaals voor het laatst den dringenden raad dit onvermijdelijke bevel op te volgen. De allerernstigste maatregelen tegenover U zijn te duchten, indien ge U aan dit bevel onttrekt.
Wij doen een herhaald beroep op U – en hebben daarbij Uw hoogstte eigen belang op het oog – om op den vastgestelde tijd aanwezig te zijn.
Wij herhalen het: het gaat om den gewonen werkverruimingsarbeid in de gewone Nederlandsche arbeidskampen onder de gewone Nederlandsche leiding.

De Voorzitter van den Joodschen Raad
A.    Asscher       
Prof.Dr. C. Cohen.
------------------------
Bomen wijken voor contouren kamp
Tubantia maandag 05 december 2011 | 17:01 – Foto Frans Nikkels
HAARLE/NIJVERDAL - Een paar maanden terug was het herinneringsmonument op de plaats van het voormalige kamp Twilhaar nog omgeven door bomen en struiken. Hoe anders is het beeld nu. Staatsbosbeheer velde een kleine hectare aan bomen en op de kale vlakte die ontstond zijn nu taluds aangelegd die de plekken van barakken en andere gebouwen van het werkkamp markeren. Op basis van oude luchtfoto’s hebben vrijwilligers deze plekken gemarkeerd. Met zand is de oude kronkelende toegangsweg van het werkkamp aangelegd.
Langzaam worden achter het in 2003 onthulde monument de contouren van het oude Rijkswerkkamp zichtbaar. Het kamp werd in 1940 gebouwd als werkkamp en bestond uit twee woonbarakken, een kantine, een keuken met een woonhuis en een was- en schillenhok.
---------------------------------------------------------- 
http://www.oudommen.nl/?p=7236 - 5 februari 2011 -
Categorie: Op zoek naar .... -
53- Op zoek naar … wie was in Twilhaar?
--------------------------------------------------
http://www.werkkamptwilhaar.nl/gezinnenkuststreek.html
Gezinnen in werkkamp Twilhaar
Vanaf eind december 1942 met onderbrekingen tot 1944, mogelijk zelfs 1945 hebben voornamelijk gezinnen in het kamp Twilhaar gewoond die gedwongen waren te verhuizen vanwege de aanleg van de Atlantikwall en huisvesting van Duitse militairen.
Twee ansichtkaarten, die in deze periode vanuit Twilhaar zijn verstuurd, zijn inmiddels boven water gekomen. De eerste kaart is verstuurd door de familie Den Dulk, die de foto van het kamp heeft gezonden naar de familie Wieringa, die destijds woonde aan de Koningin Emmakade 169 in Den Haag.
De tweede kaart is geschreven met lichtgroene vulpeninkt, die in de tussenliggende jaren helaas waterschade heeft opgelopen, zodat de tekst bijna onleesbaar is geworden. De ansicht is verstuurd aan R. ten Kley Jr. Naar diens woonplaats kunnen we slechts gissen maar we denken dat er Woerden(?) staat.
Heeft u meer informatie over deze namen, meld het ons s.v.p.
De laatste jaren hebben we wel enige namen van weten te verkrijgen van gezinnen, die verbleven in Twilhaar:
Familie Van Eik, Den Haag/Scheveningen
Mevrouw Corsius en twee kinderen, Den Haag/Scheveningen
Mevrouw Joosten en haar zoon uit Den Haag
Mevrouw Groenewegen en haar dochter uit Den Haag/Scheveningen
Familie Den Dulk, Den Haag
De heer en mevrouw Mes(s)lier uit Den Haag
Echtpaar Mulder Den Haag/Scheveningen
Mevrouw Brens met vier kinderen uit ??
Mevrouw Hayes met twee kinderen, Den Haag
Mevrouw Ketting met dochter en zoon uit Scheveningen.
Mevrouw Dirkje Vlieland-Haasnoot (Ma Dirkje) en kinderen uit Katwijk of Scheveningen
Mevrouw De Vries en drie dochters uit Castricum
Bron: Mevrouw Annie Schouten-Steggerda uit Roelofarendsveen (2002)
Mocht u informatie hebben over gezinnen die in werkkamp Twilhaar hebben gewoond, of over bovengenoemde mensen, laat het ons s.v.p. weten.
Wat onlangs weer opdook [met dank aan Alex Alferink] is een opmerking van een buurmeisje van het kanp: “Ja, er waren vanaf het begin direct bewoners, die zeelui, een heette van der Toren en kwam uit Scheveningen.”
--------------------------------------------------------------------------------------------
http://www.scheveningen-nu.nl/yabbse/index.php?topic=2430.0 – « Gepost op: 04-12-2011, 10:59:51 »
Ik zoek een Van der Toren of Van der Toorn uit 1941 uit Scheveningen
Het nieuwe oorlogsmuseum in Nijverdal heeft onder meer een expositie over het voormalige nabijgelegen werkkamp Twilhaar in Nijverdal (Overijssel), waar in 1941 een groep van 96 werkloze Scheveningse en Katwijkse vissers zat. Het bijzondere aan die tentoonstelling is dat laatstgenoemden niet worden vermeld, omdat naspeuringen in de regio geen succes hadden.
Enkele jaren geleden is ook zonder enig resultaat in Den Haag en Scheveningen gezocht met een oproep op internet, in het Scheveningse bejaardencentrum Het Uiterjoon en in De Scheveningse Courant.
Toen ik onlangs weer eens allerlei verslagen doorlas van eerder gehouden interviews met buren van het Werkkamp Twilhaar las ik dat een toenmalig buurmeisje verklaarde: “Ja, er waren vanaf het begin direct bewoners, die zeelui, een heette Van der Toren en kwam uit Scheveningen.”
Kan iemand mij informatie verschaffen over deze Van der Toren of Van der Toorn uit 1941 uit Scheveningen? Of andere vissers uit Scheveningen of Katwijk die in het Nijverdalse kamp Twilhaar wer hadden gevonden?
Alex Alferink
Onderzoeker Werkkamp Twilhaar
alexalferink@gmail.com
http://www.werkkamptwilhaar.nl/zeelieden.html
------------------------------------------------
meer namen, ook van niet-vissers en van latere datum
http://www.werkkamptwilhaar.nl/namen.html -
http://www.werkkamptwilhaar.nl/mogelijkenamen.html -
http://www.werkkamptwilhaar.nl/gezinnenkuststreek.html -
http://www.werkkamptwilhaar.nl/gezin1.html -
http://www.werkkamptwilhaar.nl/gezin2.html -
http://www.werkkamptwilhaar.nl/gezin3.html -
http://www.werkkamptwilhaar.nl/gezin4.html -
http://www.werkkamptwilhaar.nl/herkenning.html -
http://www.werkkamptwilhaar.nl/herkenningsfoto1.html -
http://www.werkkamptwilhaar.nl/herkenningsfoto2.html -
http://www.werkkamptwilhaar.nl/herkenningsfoto3.html -
http://www.werkkamptwilhaar.nl/herkenningsfoto4.html -
http://www.werkkamptwilhaar.nl/herkenningsfoto5.html -
http://www.werkkamptwilhaar.nl/herkenningsfoto6.html -
http://www.werkkamptwilhaar.nl/herkenningsfoto6.html -
--------------------------------------------------------------------------
foto Frans Nikkels - Bomen wijken voor contouren kamp Twilhaar - http://www.tctubantia.nl/regio/reggestreek/10012940/Bomen-wijken-voor-contouren-kamp.ece - Tubantia maandag 05 december 2011 - Zie de wallen waarmee de contouren zijn aangegeven.
In 1941/42 bestond de eerste groep bewoners uit 96 [een werkkamp van dit type uit die tijd vol - er zijn er tientallen geweest] werkloze Scheveningse en Katwijkse vissers. Ondanks vele [ook recente] oproepen op internet en in lokale media hebben wij hen of hun familie [nog] niet terug kunnen vinden en zo dreigt een interessant stukje vissershistorie op deze plek verloren te gaan.
Zie foto toegangspoort en plattegrond helemaal onderaan. Twilhaar was een standaard kamp voor 96 'gasten' waarvan er in heel het land, maar vooral het noorden en oosten zo'n 50 hebben gestaan.
Twilhaar voor de reconstructie (?) Dit kan haast niet waar zijn, gelet op de bebouwing aan de horizon; die was er in Twilhaar niet; alles lag midden in het bos.
Zoeken op Twilhaar in het Nationaal Archief leverde via http://www.gahetna.nl/zoeken/q/zoekterm/Twilhaar slechts deze ene foto zonder tekst op, van misschien de eerste aanleg van Twilhaar in 1940? Je zou het niet zeggen als je naar de bebouwing op de achtergrond kijkt. Twilhaar lag midden in het bos en had niet zulke vergezichten. Ook lijkt het niet logisch dat draglines er zulke hoge bergen zand hadden gemaakt.
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010314367%3Ampeg21%3Ap008%3Aa0188 Een comite gesticht NIJVERDAL artikel Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant : staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad 12-04-1941
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010314449%3Ampeg21%3Ap006%3Aa0110 Concert in 't werkkamp. artikel Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant : staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad 21-07-1941
bron: http://www.werkkamptwilhaar.nl/nieuws3.html - Werkkampterrein wordt opnieuw zichtbaar gemaakt - In oktober j.l. begon Staatsbosbeheer met het vellen van een hectare bomen op de plek waar in de oorlog het werkkamp Twilhaar heeft gestaan. Op het terrein worden de plekken van de voormalige barakken met linten uitgezet. Uiteindelijk moeten taluds hier de contouren van Twilhaar weer zichtbaar maken.
http://www.werkkamptwilhaar.nl/gezin1.html - Foto van de familie Musch van hun barak in werkkamp Twilhaar. De familie had, voordat ze naar Nijverdal kwam, eerder in een kamp in Ommen gezeten. - Zie de foto van Roosje Colthof hieronder.
-------------------------------------------------------------------------
http://www.oocities.org/twilhaar/terugnaartwilhaar.html
Terug naar Twilhaar

Het is 1942, hartje zomer. Net aangekomen in het rijkswerkkamp Twilhaar in Nijverdal schrijft Maurits van Adelsbergen, joods zakenman uit Groningen, zijn eerste brief naar huis. ‘Het is een klein kamp voor een kleine 100 menschen en er zijn nu 83 Groningers,’ meldt hij droogjes. ‘Op iedere kamer liggen 8 menschen, terwijl er voor iedere groep een dagverblijf is, het eten is behoorlijk, het kan natuurlijk niet zooals thuis zijn, doch het is best te doen met een beetje kunst en vliegwerk.’

Het werk dat Van Adelsbergen op de Sallandse Heuvelrug te doen krijgt, bestaat uit bomen rooien, grond omspitten en zandwegen aanleggen. Hij maakt lange dagen. Van ’s morgens zeven tot ’s middag kwart voor vijf. In zijn tweede brief kan hij meedelen dat zijn lichaam al wat aan het werk begint te wennen.‘Het is wel zwaar, de hele dag graven. Maar in de open lucht is het gezond. Alleen iedere morgen (behalve Zondags) om 5.15 uur op is wel wat vroeg, ofschoon het lichaam er wel aan went. Volgende week moeten we ’s avonds om 9 uur naar bed, dat is wel goed.’

Wat meer dan een halve eeuw later misschien nog wel het meest schokkende is in de brieven van Van Adelsbergen, is het ontbreken van elk spoor van woede over zijn behandeling. Het zal je maar gebeuren: een jodenster opgenaaid krijgen, van huis en haard weggerukt worden, in een werkkamp verdwijnen, de hele dag zwaar lichamelijk werk verrichten en dan toch nog naar huis kunnen schrijven: ach, het valt wel mee, het is niet als thuis natuurlijk, maar ik red het wel. Zo gemakkelijk liet de levenslust van deze jood zich kennelijk niet doven.

Foto’s die uit het kamp zijn overgeleverd, ademen dezelfde vitaliteit. Vrolijk in de lens kijkende jongemannen, weldoorvoed, gesoigneerd, haren met brillantine geplet en de handen kameraadschappelijk op elkaars schouders. Alsof de biljartvereniging van Hoogezand zich heeft laten vereeuwigen op een uitstapje naar de grotten van Han. En ook hier dezelfde onuitgesproken, in lichaamstaal gestolde boodschap: we houden de moed erin, we redden het wel.

Maar ze redden het niet. Maurtis van Adelsbergen niet en de andere joodse mannen uit kamp Twilhaar ook niet. Drie maanden moesten ze ploeteren op de flanken van de Nijverdalseberg, de Haarlerberg, de Elerberg en hoe alle heuvels rond Nijverdal ook maar mogen heten. Daarna werd het kamp ontruimd en de mannen overgebracht naar kamp Westerbork vanwaaruit ze met hun gezinnen verdwenen naar de Duitse concentratiekampen.

Veel had het niet gescheeld of Van Adelsbergen en de andere joodse gevangenen uit het Nijverdalse kamp waren ook voorgoed uit onze herinnering verdwenen, ware het niet dat vijftig jaar later twee Nijverdallers ze bij toeval op het spoor kwamen. Alex Alferink en Jan Fikken, beiden achter in de veertig, waren vroeger elkaars klasgenoot en werden later in Nijverdal bij toeval elkaars buren. Daarnaast deelden ze beiden een belangstelling voor lokale geschiedenis.

Twee jaar geleden hoorde Jan Fikken op een receptie voor het eerst over het mogelijke bestaan van een werkkamp Twilhaar in Nijverdal. ‘Iemand vertelde hem dat er zo’n kamp had bestaan en dat daar ook joden had gezeten,’ vertelt Alex Alferink, ‘Daarmee kwam Jan toen bij mij, maar ook ik had er nooit van gehoord. We zijn toen verder gaan speuren en wat ons toen het meest verbijsterde, was dat er in eerste instantie in Nijverdal helemaal niemand te vinden was die daarvan iets wist. Alleen in een paar lokale geschiedenisboeken vonden we enige summier informatie, een paar woorden, meer niet.’

Het raadsel van het verdwenen kamp Twilhaar werd het begin van een adembenemende maar vaak ook moeizame speurtocht door de krochten van het verleden. Een speurtocht die beide mannen in eerste instantie naar Groningen voerde, want daarvandaan was in 1942 in elk geval een groep joodse mannen naar Nijverdal afgevoerd, zoals ze inmiddels al wel te weten waren gekomen. Een oproep in de Groninger Gezinsbode leverde de eerste gegevens op. Mondelinge informatie vaak, maar soms ook brieven en foto’s, afkomstig van familie, vrienden of kennissen van de mannen die in kamp Nijverdal hadden vastgezeten.

Ook in andere periodieken werden oproepen geplaatst die telkens weer nieuwe stukjes van de puzzel opleverden. Teleurstelling bleven hen niet bespaard. ‘We hadden natuurlijk gehoopt in de archieven in Groningen namenlijsten te vinden van de joden die naar Nijverdal waren afgevoerd zoals die ook in andere plaatsen bewaard gebleven zijn. Maar in Groningen was niets te vinden. Je had daar in de oorlog veel NSB-burgemeesters. Die hebben die lijsten vlak voor de bevrijding allemaal laten vernietigen, denken wij.’

Uiteindelijk slaagden ze erin uit de vele reacties dertig namen te verzamelen. ‘Dat was nog een heel karwei, want er zijn in Overijssel meer van dit soort kampen geweest. We kregen mensen aan de telefoon die vertelden dat hun oom of tante, neef of nicht ook in Nijverdal had gezeten, maar als je doorvroeg, bleek het elders te zijn, in Kloosterhaar bijvoorbeeld, waar twee van deze kampen zijn geweest.'

Getuigenverklaringen uit de tweede hand hadden ze op een zeker ogenblik genoeg. Zowel van mensen uit Nijverdal als van nabestaanden uit Groningen. Maar zoals iedere onderzoeker hoopten ze ook een kroongetuige te vinden. Iemand die zelf in kamp Twilhaar had gezeten, de oorlog had overleefd en nog kon navertellen hoe het leven in het kamp was geweest. Het geluk leek hun aanvankelijk welgezind. Twee namen wisten ze te achterhalen van mannen die mogelijk nog leefden. Een was wel afgevoerd naar Polen, maar had daar toch de bevrijding gehaald. De ander was uit kamp Twilhaar ontsnapt en had de rest van de oorlog ondergedoken gezeten. ‘De eerste bleek echter al in 1979 te zijn overleden, maar die teleurstelling konden we nog incasseren, want dat was wel heel lang geleden. Maar die andere man...die bleek nog maar net dood te zijn, overleden vlak voordat wij met ons onderzoek waren begonnen.’

Behalve via oproepen in periodieken verzamelden ze informatie uit archieven en andere schriftelijke bronnen. Soms leverde dat aangename verrassingen op. ‘Bij Topografische Dienst bijvoorbeeld bleek men nog een luchtfoto uit 1944 te hebben waar het complete kamp op stond. Dat zijn natuurlijk geweldige meevallers.’ Zo ontstond na twee jaar onderzoek geleidelijk een min of meer helder beeld van het onbekende kamp.

Rijkswerkkamp Twilhaar was een van de vele werkkampen die door het rijk vanaf 1930 werden gesticht. Ze pasten in een beleid van verplichte werkverschaffing dat tot doel had om werklozen een minimaal inkomen te garanderen door ze tegen betaling maatschappelijk nuttige projecten te laten uitvoeren. De meeste werklozen werden te werk gesteld op rijksdomeinen, veelal terreinen van Staatsbosbeheer. Het overgrote deel van die kampen (vijftig in totaal) lag in het oosten en noorden van Nederland. In Overijssel zijn er tien geweest. Ze bestonden uit twee in V-vorm geplaatste woonbarakken met bijgebouwen zoals een kantine en een keuken, alles bij elkaar een oppervlakte van twee voetbalvelden (zie plattegrond).

Met de bouw van het rijkswerkkamp Twilhaar, waarvan vandaag geen sporen meer te vinden zijn, werd in augustus 1940 begonnen. Het lag aan de Paltheweg, een eindweegs achter het huidige bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer richting Haarle. Het werd in januari 1941 in gebruikgenomen en bood aanvankelijk onderdak aan 96 zeelieden en vissers uit Scheveningen en Den Haag die van de Duitse bezetter niet meer mochten uitvaren.

Tussen de inwoners van Nijverdal en de kampbewoners ontstond al gauw een band. Het kamppersoneel (kok-beheerder, keukenhulpen, kantinebeheerder en schoonmaaksters) bestond voor een groot deel uit Nijverdallers. Door plaatselijke verenigingen als het Christelijk Mannenkoor, het muziekkorps van de Koninklijke Stoom Weverij en het Eerste Nijverdalse Strijkorkest werden in het kamp muziekuitvoeringen verzorgd. En een plaatselijk comité zorgde voor de geregelde aanvoer van lectuur.

Dat werd allemaal anders, toen de Duitsers in 1942 de rijkswerkkampen gingen gebruiken voor het opsluiten van joodse mannen. Men wilde dat moment geen pottenkijkers meer en het Nijverdalse personeel werd naar huis gestuurd. Op 10 juli 1942 arriveerde de eerste groep mannen, 83 joden uit de stad Groningen, die later nog werd aangevuld met een kleine 20 joden uit Amsterdam en Tilburg. Daarmee was het kamp, dat circa honderd personen kon herbergen, vol. Aanvankelijk was het regime mild. De mannen werd toegestaan het kamp te verlaten en zich vrij in Nijverdal te bewegen, voorzover het werk dat toeliet uiteraard. Censuur op brieven was er niet en er mocht bezoek worden ontvangen.

De mannen probeerden zich zo goed mogelijk in het kampleven te schikken. ‘Gisteravond hebben we twee gasten op theevisite gehad,’ schreef de Groningse kruidenier Izaak van Berg aan zijn zoon, ‘iedereen neemt zijn stoel en een kleinigheid mede en hebben we er een gezellige avond, en zoo brengen we onze vrije tijd door en we moet er maken wat er van te maken is, doch het is je er wel eens mies voor op sommige momenten.’

Maar al na een maand werden de duimschroeven aangedraaid. De beheerder van Twilhaar werd door de Duitsers naar het strafkamp Erika in Ommen op cursus gestuurd om te leren hoe hij joden kon pesten. ‘We krijgen hier scherpere bepalingen,’ noteerde Maurits van Adelsbergen in zijn tweede brief aan huis, ‘rooken en bewegingsvrijheid zijn reeds verboden. Volgende week moeten we geloof ik exerceeren en marcheeren naar en van het werk, vaker appèl houden, misschien censuur op post en pakjes.’

Drie maanden duurde het verblijf van de joden. Begin oktober werden rijkswerkkampen door de SS leegehaald. Samen met de mannen uit de andere kampen werden de mannen van Twilhaar onder het mom van gezinshereniging naar Westerbork getransporteerd en vandaaruit doorgestuurd naar de vernietigingskampen in Oost-Europa.

In de jaren die volgden, werd Twilhaar voor verschillende doeleinden gebruikt. Er werden dakloze gezinnen ondergebracht uit de omgeving van Den Haag wier huizen moesten wijken voor de bouw van bunkers. Ook inwoners van Nijverdal die door het geallieerde bombardement van 22 maart 1945 hun huis kwijt waren geraakt, vonden er tijdelijk onderdak. Duitse soldaten zaten er, helemaal aan het eind van de oorlog, en ook Canadese soldaten.

De laatste bewoners waren teruggekeerde dwangarbeiders. Ze werden er ontsmet en konden in de bossen op krachten komen, alvorens huiswaarts te keren. De laatsten vertrokken begon 1947. Daarna werden de barakken afgebroken en het kampterrein beplant met bomen. Kamp Twilhaar bestond niet meer.

Meer dan een halve eeuw later hebben Alex Alferink en Jan Fikken een ereschuld ingelost en kamp Twilhaar opnieuw tot leven gewekt ter nagedachtenis aan de honderd joodse mannen voor wie deze plek op de Sallandse Heuvelrug het voorportaal werd van de dood. Dankzij hun onderzoek hebben Maurits van Adelsbergen, Izaak van Berg en de anderen weer een naam en een gezicht gekregen. Ze zijn te zien op de tentoonstelling die door de Historische Kring Hellendoorn-Nijverdal tot eind oktober in het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer op de Nijverdalseberg wordt gehouden.

En wie straks de Sallandse Heuvelrug bezoekt, zal aan de plek waar het kamp heeft gestaan, nooit meer onopgemerkt voorbij kunnen gaan. In samenwerking met de gemeente Hellendoorn zal daar op 2 oktober, de dag waarop de joden indertijd werden weggevoerd naar Westerbork, een monument worden onthuld dat werd ontworpen door een leerling van de lokale scholengemeenschap Reggesteyn. ‘Natuurlijk is het onderzoek niet af,’ zegt Alex Alferink. ‘Wie weet kunnen we ook nog de namen van de onbekenden achterhalen. Maar de sluier die over dit stukje oorlogsverleden van Nijverdal hing, is nu in elk geval weggetrokken en daar was het ons om begonnen'.

Wie informatie heeft over het kamp Twilhaar, kan zich richten tot Alex Alferink tel. 0548-655490 of Jan Fikken tel 0548-654301.

De tentoonstelling over kamp Twilhaar is in Bezoekerscentrum Sallense Heuvelrug aan de weg Nijverdal-Raalte boven op de Nijverdalseberg tegenover hotel Dalzicht. De toegang is gratis. De expositie duurt tot en met 31 oktober.

© Twentsche.Courant/Tubantia
-----------------------------------------
http://www.werkkamptwilhaar.nl/gezinsbode.html -
"Al snel hadden we iemand te pakken, die in het kamp had gewerkt," legt Fikken uit, "en dat bleek nota bene mijn eigen tante te zijn, die in de kantine daar een hulp was geweest. Via haar kregen we de eerste informatie over kamp Twilhaar en volgden meer namen van mensen, die er hadden gewerkt." Een van de huishoudelijke hulpen van dat werkkamp in Nijverdal bleek weer een vriendin te zijn van de moeder van Alferink. "Jarenlang kwam ze bij ons thuis en ze heeft er nooit over gesproken. Mijn ouders wisten van niks en zij had zoiets van: ja, daar praatte je niet over. Mensen wilden liever niet terugkijken op die vervelende jaren. Je keek vooruit, zei ze, je had het niet over vroeger."
--------------------------------------------------------------------------

Twilhaar plattegrond bron: http://www.oocities.org/twilhaar/index.html
Roosje Colthof- http://www.verzetsmuseum.org/tweede-wereldoorlog/nl/themas/kinderengered,in_onderduik/meer_verhalen - ‘In de bossen bij Nijverdal had de verzetsorganisatie een zomerhuisje. Hier zaten een aantal joodse meisjes ondergedoken samen met Jaap Musch, een van de oprichters van de organisatie. Ik kwam ook vaak in het zomerhuisje, het was er heel gezellig. Totdat het zomerhuisje bij toeval werd ontdekt. De meisjes konden vluchten, maar Jaap Musch werd opgepakt en omgebracht. Zijn persoonlijke bezittingen werden verdeeld door zijn broer. Ik kreeg Jaaps zilveren vulpotlood.’ - Zie de foto van de barak in de winter hierboven. http://nl.wikipedia.org/wiki/NV_(verzetsgroep) - NV (verzetsgroep) - De NV was een oorspronkelijk Amsterdamse verzetsgroep tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland, die zich vooral richtte op het redden van Joodse kinderen en hun onderduik in Limburg. De groep was zeer succesvol en verkreeg al in de jaren 1980 een onderscheiding van Yad Vashem. […] De dertigjarige Jaap Musch uit Amsterdam was de oprichter. Hij wilde op basis van zijn gereformeerde geloof Joodse kinderen helpen. Hij wist zijn broer Gerard en zijn vriend Dick Groenewegen van Wijk te overtuigen om mee te doen. http://erijswijk.blogspot.com/2011/02/dutch-resistance-group-nv.html - The Dutch resistance group NV - One of the many resistance groups which were active during WWII in the Netherlands was the NV-Groep (Nameless Company). The group was started by the brothers Jaap en Gerard Musch … Jaap Musch: was arrested in Nijverdal and dies on the 7th of September 1944 in camp Ommen.
http://erijswijk.blogspot.com/2011/12/dutch-prison-camps-during-wwii-part-2.html - Zie ook verhalen over het zomerhuisje in de bossen bij Nijverdal, Roosje Colthof, Jaap Musch en de familie Krommedijk in Nijverdal op http://books.google.nl/books?id=v8YfwTHaBXUC&pg=PA78&lpg=PA78&dq=jaap+musch&source=bl&ots=QpIIkmj-Fo&sig=RdB58IzNHnR5tzalDMFV4Z2WRUo&hl=nl&sa=X&ei=yyobT9rnKMqc-wbo1o3OCg&sqi=2&ved=0CE0Q6AEwBw#v=onepage&q=jaap%20musch&f=false

------------------------------------------------------------------------
Stamboom Forum » Zoekplaatjes » Nummer 1677- Foto van de poort van voormalige werkkamp Twilhaar nabij Nijverdal in Overijssel. - Vraag over deze afbeelding gesteld door Geert Bakker

 Wie kent (familie van) een Scheveningse vissersman die in 1941 in kamp Twilhaar was geïnterneerd?
Het gaat om een groep van 96 Scheveningse en Katwijkse vissers die niet meer mochten uitvaren.
Het gaat niet  om de veel grotere groep Scheveningers die in 1943 Duindorp moesten verlaten.
Zie svp http://onsverwonderenrondomommen.blogspot.com . Dank voor uw moeite!
- Suggesties - Een lid van het stamboomforum heeft de volgende suggestie gedaan bij dit zoekplaatje:
 Beste Geert, Onderstaande site's geven aan dat er mogelijk meer te vinden kan zijn. Wellicht bekend, maar toch. Mischien een telefoontje of een e-mail naar bertreffend?? Succes met de speurtocht verder, Groet, Johan. http://leiden.courant.nu/?mod=listkranten http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/2.11.50 - johan mels | 1 jan 2012 | 23:05
-----------------------------------------------------------------------
Foto van de onthulling van het driemarkenpunt bij de bocht in de Paltheweg bij kamp Twilhaar.
Er achter staat de toneelgroep uit Haarle. Met dank aan Johan Alferink te Nijverdal die deze beide foto's maakte.
----------------------------------------------------------------------
http://www.hellendoorn.nl/info/nieuws/04337/Visie_definitief_deeluitwerkingen.pdf/
Kwaliteitsimpuls Noordrand Nationaal Park - De Sallandse Heuvelrug - Deelgebieden & uitwerkingen - p37
 Twilhaarskamp is een gebied waar de bezoeker kan dwalen tussen de akkers, weitjes en oude bewoningsplaatsen. De akkers en weitjes worden voor een deel omzoomd met geherprofileerde zandwallen beplant met eikenhakhout. De wallen werden aangelegd tegen het stuivende zand. Het opnieuw in beweging brengen van het zand lukt niet meer door de bosrijke omgeving. De oude zandverstuivingen kunnen we wel meer zichtbaar maken door alle struikbeplanting op deze plekken te verwijderen. Door het transparante bos is het reliëf van de oude verstuivingen zichtbaar. Langs de houtwallen liggen smalle wandelsporen. De bezoeker kan op een aantal plaatsen door de weide met schapen wandelen.
De kampen konden op deze plaats ontstaan doordat het ver weg was van de bewoonde wereld. Zeg maar de achterkant van het landschap, op de grens van de verschillende marken. Het driemarkenpunt dat in de bocht van de Paltheweg ligt wordt dan ook gemarkeerd door een nieuwe markenpaal van Bentheimerzandsteen. Een deel van de drie markengrenzen worden aangeduid met zwerfkeien en met zichtlijnen door het bos. Hierdoor kunnen bezoekers de markenpaal beter ontdekken en verbanden leggen met bijvoorbeeld paden die nu nog steeds op de oude markengrens liggen.
Oude bewoningsplaatsen worden beter zichtbaar gemaakt. Rond de erven wordt de haag met poort gerestaureerd, de monumentale boom die vaak op het erf staat wordt vrijgesteld en indien nodig gesnoeid. Het huis cq. de boerderij wordt zichtbaar gemaakt met een ophoging van 50 cm. Deze ophoging wordt begrensd, bijvoorbeeld door schanskorven met zwerfkeien. Het erf dat onderdeel is van het speelbos krijgt een speelaccent. Speelvoorzieningen als een schommel worden binnen het door hagen omkaderde erf geplaatst. De plaats waar het huis stond kan worden gebruikt als bouwspeelplaats. Dit is een referentie naar de historie waarbij een agrariër de plek in bezit kon nemen als hij in één dag een onderkomen bouwde. Kinderen worden op deze manier op een leuke manier op de hoogte gebracht van de historie. Het werkkamp Twilhaar neemt binnen het gebied een aparte positie in. De plek van de oude barakken wordt ook aangeduid met een ophoging en kader van schanskorven, de korven worden niet gevuld met zwerfkeien maar met zwarte breeksteen. Het bos dat op deze plek is geplant blijft bestaan, maar wordt transparant gemaakt. Het werkkamp is daarmee afgedekt, maar toch zichtbaar. Ook het monument blijft staan.
Om de relatie tussen de weides, schaapskooi en de heide duidelijker te maken wordt een schapendreef gemaakt. Via deze dreef kunnen de schapen naar de heide worden gebracht. Dit kan in het drukke seizoen een periodiek terugkerend evenement zijn. De dreef is voor een groot deel al aanwezig.  Er wordt in principe alleen een verbinding met de weides gemaakt. De schapendreef ligt op een van de markengrenzen.
Het fietspad dat de Paltheweg moet gaan verbinden met de Toeristenweg is gekoppeld aan bestaande brede wandelpaden en ligt langs Twilhaarskamp waardoor de sfeer niet wordt verstoord, maar fietsers het gebied wel zien en kunnen bezoeken.
BUITEN, Bureau voor Economie & Omgeving / Parklaan Landschapsarchitecten
----------------------------------------------------------------------------------
http://www.oudommen.nl/?p=7236 - 53 Op zoek naar … wie was in Twilhaar?
Met 19 reacties.
----------------------------------------------------------------------------------
http://www.oudommen.nl/?p=7236 - 53 Op zoek naar … wie was in Twilhaar?
Twee V1-lanceerplaatsen nabij kamp Twilhaar? Zie het grijze deelkaartje verderop hieronder.
V1-lanceerplaats ongeveer halverwege de Toeristenweg bij de met potlood ingetekende V midden op de kaart op de gemeentegrens. Langs de weg ligt, waar deze ongeveer oost-west loopt, nog een blok betron.
---------------------------------------------------------------------------------
Twilhaar ontruimd vanwege V1
De oorlogsgeschiedenissen van Twilhaar en de V1-vliegende bommen raken elkaar omdat het kamp tijdelijk werd ontruimd toen er oostelijk daarvan aan de latere Toeristenweg bij hotel Dalzicht een V-1 glijbaan in gebruik werd genomen. Met dank aan Johan Alferink te Nijverdal voor de invulling van dit verhaal. Johan heeft dezer dagen navraag gedaan over de 2e lanceerinrichting die op bovenstaand kaartje iets onder Dalzicht staat ingetekend, maar dat is naar huidige inzichten niet bevestigd; dat kaartje lijkt dus niet correct op dit punt. De 2e V1-glijbaan in de omgeving van Twilhaar lag een paar km zuidelijker aan de huidige Toeristenweg tussen Nijverdal en Holten. Daarvan rest slechts een brok beton van de fundering.
----------------------------------------------------------------------------------Betonblok Toeristenweg V1 startbaan paal 20 foto Gerrit Kuijper. Met dank, ook aan Johan Alferink.

Recente navraag door Johan Alferink leert dat er nabij Twilhaar maar 1 startbaan is geweest, dus het 2e icoontje is hier niet juist. Het is ons nog onbekend hoe het daar gekomen is. 

---------------------------------------------------------------------------------------------
******************************************************************
---------------------------------------------------------------------------------------------

Voortzetting sinds februari 2012 van mijn facebookpagina "Wie was in Twilhaar?" Deze bleek helaas voor ouderen (waaronder ikzelf) te moeilijk bereikbaar en/of hanteerbaar.

---------------------------------------------------------------------------------------------
******************************************************************
---------------------------------------------------------------------------------------------    

Alle berichten over Twilhaar op Scheveningse fora 
*****************************************

 
met Verhalen, gedichten, filmpjes en Zô mar 'n preitje van Immetje,
van webmaster Piet Spaans historisch publicist en auteur jolydesign@ziggo.nl


 
Beste Vierboet,

mag ik nog even op het verhaal terugkomen? Het is nog niet af in die zin, dat wat we nu konkluderen uit de informatie die u mij geeft misschien toch nog iets anders in elkaar steekt, of aanvulling behoeft.

De informatie komt uit de brief van 13 december 1942. Ik neem aan, dat dit de enige brief is, als u het heeft over correspondentie tussen Scheveningen en deze De Boer uit Kloosterhaar.

U vertelde me, dat de mannen zonder gezin daar aan het werk waren, waarop we konkludeerden, dat het de Werkverruiming moest zijn en dat uw vader, en wellicht ook Vink, waarschijnlijk in werkkamp Balderhaar hebben gezeten.

Tot zover allemaal geen punt.

Nu is het zo, dat Werkverruimingskampen als Balderhaar en Kloosterhaar (beide in Kloosterhaar) en Twilhaar (bij Nijverdal), waar in eerste instantie in 1941 mannen uit de kuststreken zaten, in 1942 een andere bestemming kregen. De Scheveningers en Hagenezen zouden (vanaf half april 1942) niet meer komen, deze kampen moesten worden vrijgehouden om joodse medeburgers in op te kunnen nemen.

Wat we weten is, dat de Scheveningers en Hagenezen met kerst 1941 thuis verbleven en de eerste week van januari 1942 opnieuw in de werkkampen aankwamen, maar dat de barre winter van 1942 verhinderde om aan het werk te kunnen. De arbeiders konden met verlet naar huis.  De grond bleef tot ver in maart 1942 bevroren.

In deze drie kampen hebben van juli-oktober 1942 joodse mannen uit Groningen gezeten.

Grote vraag voor ons is: waar zijn de Scheveninger en Haagse mannen van de Werkverruiming naar toe gegaan? Zijn ze in andere kampen overgeplaatst, waar geen joden zaten? Of zijn ze bij particulieren ondergebracht om toch het werk in de Werkverruiming te kunnen blijven uitvoeren?

Zat uw vader in de periode half april 1942 tot december 1942 nog in Kloosterhaar/Balderhaar (wellicht partculier bij H. de Boer) in de Werkverruiming? Of was hij ergens anders naar toe gegaan?

En is uit de brief op te maken wat de u onbekende Scheveninger Dirk Vink (ik ben er van uitgegaan, dat ook hij een arbeider in de Werkverruiming was) met uw vader te maken had?

Ik hoop dat u mijn vraagtekens begrijpt en mij nog wat meer duidelijkheid kunt verschaffen in dit Werkveruimingskamp-verhaal.

Groet,

Alex Alferink
Onderzoeker Werkkamp Twilhaar
alexalferink@gmail.com
http://www.werkkamptwilhaar.nl/zeelieden.html


Beste Vierboet,

ik wilde graag weten hoe zeker mijn bron was, maar dat is nu helder.

Nogmaals dank voor uw bijdrage aan wat wij onderzoeken. U heeft ons weer een stuk verder geholpen. Wanneer u omtrent mannen, die in 1941 naar de Werkverruiming in Overijssel gingen, nog iets te binnen schiet, hou ik me aanbevolen.

Vriendelijke groet,

Alex Alferink
Onderzoeker Werkkamp Twilhaar
alexalferink@gmail.com
http://www.werkkamptwilhaar.nl/zeelieden.html


@ Karel: We gaan dit zeer zeker verder uitspitten. Bedankt voor deze informatie!

Groet,

Alex


Beste Vierboet,

dank u wel voor uw heldere verklaring van hoe de afwezigheid van een manspersoon ivm werkzaamheden in de gemeenschap werd ervaren. U heeft mij duidelijk gemaakt dat ook die beleving een verklaring kan zijn voor het vergeten zijn van deze gebeurtenissen.

Ik heb, teruglezend, nog een vraag: in het begin was u vrij voorzichtig wat betreft het waarheidsgehalte van uw geheugen: u vroeg zich af, was het feit of was het gekleurde fictie?

Ik merk nu , dat u na 70 jaar, haast zonder twijfel namen en adressen kunt opnoemen. Ik vind dit opmerkelijk, maar tegelijkertijd vraag ik me af: wat is er met u gebeurd, ben u zich gaandeweg onze email-wisseling meer gaan herinneren? Of staat u heel dicht bij de mensen die u noemt?

Ik herinner me, dat ik 10 jaar geleden een ansicht van mijn oma onder ogen kreeg, uit 1942, gestuurd naar iemand in Deventer. Ik herinner me nu nog wel de naam van de geadresseerde, maar niet meer het adres. U lijkt me vrij zeker in het benoemen van een adres van 70 jaar geleden, heeft u zo'n goed geheugen, of staat u dicht bij deze mensen?

Ik ben echt benieuwd.

Groet,

Alex

Onderzoeker Werkkamp Twilhaar
alexalferink@gmail.com
http://www.werkkamptwilhaar.nl/zeelieden.html


Beste Vierboet,

hartelijk dank voor dit antwoord! Dit betekent dat we voor de eerste maal namen leren kennen vanuit de Scheveninger gemeenschap van mannen, die in 1941 vanwege de Werkverruiming naar de kampen in het oosten van het land zijn gezonden.

Wij, in het oosten, wisten al langer, dat de mannen van de Werkverruiming uit Den Haag en Scheveningen kwamen - het stond immers hier gewoon in de kranten en de plaatselijke bevolking van Nijverdal was begaan met deze Scheveningers en organiseerde in 1941 ontspanningsavonden, om hun verblijf te veraangenamen - maar in en rond Scheveningen is hier kennelijk geen ruchtbaarheid aan gegeven. En later is dit kleine verhaal vergeten of ondergesneeuwd in het grote verhaal van de ontruiming/evacuatie ivm Atlantikwal in 1942/1943.

Overigens: weet u ook de beroepen die deze Vrolijk en Vink in Scheveningen hadden, voordat ze werkloos raakten?

Ik dank u hartelijk, dat u deze gegevens toch uit uw geheugen weet op te rakelen en ik hoop dat u wilt blijven nadenken over deze, door mij gezochte, eerste periode van 1940/1941. Misschien dat er nog meer namen opduiken of van iemand die in Nijverdal heeft gewerkt.

Groet,

Alex

Onderzoeker Werkkamp Twilhaar
alexalferink@gmail.com
http://www.werkkamptwilhaar.nl/zeelieden.html


Nog een vraag Vierboet,

die Cor (Kees) Vrolijk en Dirk Vink, dat waren mannen, die als arbeider in dat kamp Balderhaar zaten? Of waren die met hun gezin in dat kamp terechtgekomen?

Groet,

Alex

Onderzoeker Werkkamp Twilhaar
alexalferink@gmail.com
http://www.werkkamptwilhaar.nl/zeelieden.html


Beste Vierboet,

De (Scheveningse) haringvissers waren dus seizoensarbeiders die, nadat we in mei 1940 de familie van het koningshuis over de vloer kregen, hun beroep niet meer mochten uitvoeren waardoor velen van hen brodeloos werden.

Precies dat bedoel ik: een deel van die brodeloos geworden haringvissers werd gedwongen hun kostje te gaan verdienen op de hei in het oosten van het land. Die kwamen in 1940/1941 of bij particulieren of in de kampen terecht. Het zou mooi zijn als er een paar namen zouden opduiken van die haringvissers. Of anderen die in 1941 Nijverdal terecht zijn gekomen.

De persoon in kwestie in Kloosterhaar was dus geen Scheveninger? Prima!

Groet,

Alex

Onderzoeker Werkkamp Twilhaar
alexalferink@gmail.com
http://www.werkkamptwilhaar.nl/zeelieden.html


Beste Vierboet,

uw aanname deel ik: het lijkt er dan op, dat Dirk Vink heeft gecorrespondeerd met een inwoner van Scheveningen, die daar in dat Werkverruimingskamp zat.

Kunt u zich herinneren dat er toen, in 1940, 1941 veel werkloosheid heerste onder de Scheveninger vissers en dat die via de Arbeidsbeurs naar werk zochten?

Groet,

Alex

Onderzoeker Werkkamp Twilhaar
alexalferink@gmail.com
http://www.werkkamptwilhaar.nl/zeelieden.html


Beste Vierboet,

bedankt voor uw snelle antwoord, dat me ineens laat realiseren, dat ik nog iets meer moet uitleggen:
In die 2e periode, dus vanwege die Atlantikwal, zijn er mensen uit de kuststreken geëvacueerd, o.a. naar het oosten van het land. In Nijverdal zijn zo, via bemiddeling van o.a. de kerken, een aantal mensen opgenomen bij Nijverdalse gezinnen thuis. Naast deze manier van opvang bood ook dat werkkamp Twilhaar de mogelijkheid tot opvang, veelal voor grotere gezinnen.

Ik hoop dat u uw oor te luister wilt blijven leggen, mocht er zich wat voordoen, verneem ik het graag!

Groet,

Alex

Beste Vierboet,

Dat zou heel goed kunnen. In Kloosterhaar, niet zo ver van Nijverdal vandaan, stond eveneens een werkkamp van de Werkverruiming. Het verhaal van een aantal Overijsselse werkkampen is vrijwel identiek. Ik ken het van Twilhaar, Kloosterhaar, Balderhaar en Molengoot (bij Hardenberg).

In Kloosterhaar is het zo, dat een aantal van de evacuee's (uit de 2e periode)  in het dorp is blijven wonen. Daaronder zouden Scheveningers kunnen zitten.

Er hebben dus niet alleen Na de oorlog, maar ook IN de oorlog Scheveningers in bovengenoemde kampen gezeten. IN de oorlog mogelijk zelfs in 2 perioden: zowel in 1940/1941 als in de periode 1942-1945.

Wat bedoel je overigens met 'destijds'? In 1941 of vlak na de oorlog?

En weet je ook namen van mensen uit die 1e periode die in het kamp Twilhaar in Nijverdal hebben gezeten?

Groet,

Alex


Dank voor jullie antwoorden.

@Piet: ik begrijp ook wel, dat ik die Van der Toorn uit 1941 niet meer zelf te spreken krijg. Maar ik zou heel graag uit de overlevering willen vernemen, hoe dat destijds is gegaan, in 1941 elke twee weken van Hollandspoor met hele groepen Scheveningers en Hagenezen naar de barakken op de hei, om daar je kostje te verdienen.
Maar ik ben helemaal niet uit op grote verhalen. Met kleine opmerkingen als "Mijn vader heeft 3 jaar in zo'n kamp gezeten, omdat jij z'n baan als .... kwijtraakte. Hij vond het verschrikkelijk daar" zou ik al blij zijn. Wij weten niets van wie die mensen waren, die hier in Nijverdal kwamen. Een beroep, een naam zou al mooi zijn.

@Schub: ok, niet helemaal 800, maar ik heb dezelfde vraag op 2 plekken op dit forum gesteld en als je ze nu bij elkaar optelt, hol je snel in die richting ....

@Karel: Klopt, ook na de oorlog hebben daar Scheveningers gezeten. Tijdens de oorlog waren die kampen van de Werkverruiming,en na de oorlog is de naam veranderd in kampen van de DUW.

Dat werken in die kampen bestaat uit een paar perioden:
1. 1940/1941 toen werkloze Scheveninger  mannen in een kamp van de werkverruiming hun kostje konden verdienen.
2. 1942-1945 toen Scheveningers hun huizen dienden te verlaten vanwege de bouw van de Atlantikwal, en er toen veel gezinnen (zonder mannen) in een aantal van die kampen terecht konden.
3. De periode na de oorlog, toen werkloosheid werd aangepakt o.a. door mannen in kampen van de DUW te plaatsen.

Waar ik naar op zoek ben is periode 1, een verhaal dat helemaal vergeten is, of ondergesneeuwd is in het verhaal over de Atlantikwal. Dat laatste is misschien veel ingrijpender geweest, maar jammer is, dat het kleine verhaal uit die eerste periode er niet meer is.
Dat eerste verhaal probeer ik helderder te krijgen en daarvoor heb ik hulp nodig uit Scheveningen.

Dus: wie meer kan vertellen, graag!

Groet,
Alex

Hee mensen,

bijna 800 mensen zien mijn vraag en niemand heeft een antwoord? Stel ik een verkeerde vraag of willen mensen niet vertellen, of wat is er aan de hand?

Nog een keer: het is volgens mij een ontzettend beroerde periode geweest voor Scheveningers in 1940/1941. Een aantal van hen werd ongevraagd werkloos door de Duitse bezetting en ze moesten maar zien hoe ze zich moesten redden. Een uitkomst was de Dienst voor de Werkverruiming, die werk aanbood in een werkkamp, ver weg, op de hei in Overijssel. Altijd nog beter dan werken in Duitsland. Een aantal vaders, opa's van lezers van deze rubriek heeft dit gedaan. Helemaal niks mis mee: ze hebben zo hun kostje gekocht voor hun gezin. Ik geef het je te doen: je bent zeeman, visser en je wordt noodgedwongen werkloos en je verzeilt, om een inkomen te verwerven, op de heidevelden van Overijssel!

Graag willen wij, in Overijssel, hun verhalen horen of doorvertellen. Het is niet alleen hun geschiedenis, ook onze geschiedenis, het is het verhaal van ons allemaal.

Alsjeblieft, mensen, reageer!

Dank je wel,

Alex Alferink


Ik heb een aanvulling, over de Scheveninger(?) Jan de Haan:

Bij het herlezen van vraaggesprekken met buren van het werkkamp in Nijverdal stuit ik op het volgende, een uitspraak van een buurmeisje:
Hoijmann heeft mij na terugkomst uit Indië nog gezegd: “wat dacht je wie ik in Indië tegenkwam, Jan de Haan” Dat was ook een evacué uit het kamp.
Hoijmann was de beheerder van dat werkkamp Twilhaar, die na de oorlog naar Indië is gegaan. Het kan zijn dat Jan de Haan een Scheveninger was, die door de oorlog zijn baan kwijt was geraakt en in 1941 zijn kost moest verdienen in het Nijverdalse kamp voor de Werkverruiming.

Kan iemand mij hierover meer vertellen?

Alex Alferink
Onderzoeker Werkkamp Twilhaar
alexalferink@gmail.com
http://www.werkkamptwilhaar.nl/zeelieden.html


Dag beste mensen,

ik denk dat ik een eerdere post op een verkeerde plek op dit forum heb geplaatst. Vandaar dezelfde vraag nu hier:

Het nieuwe oorlogsmuseum in Nijverdal heeft onder meer een expositie over het voormalige nabijgelegen werkkamp Twilhaar in Nijverdal (Overijssel), waar, naast een groep joodse mannen in 1942, in 1941 een groep van 96 werkloze Scheveningse en Haagse zeelieden/vissers zat. Het bijzondere aan die tentoonstelling is dat over de laatsten, de Scheveningers en Haagse mensen, niet veel kon worden vermeld, omdat naspeuringen in de regio geen succes hadden.
Enkele jaren geleden is ook zonder enig resultaat in Den Haag en Scheveningen gezocht met een oproep op internet, in het Scheveningse bejaardencentrum Het Uiterjoon en in De Scheveningse Courant.
Toen ik onlangs weer eens allerlei verslagen doorlas van eerder gehouden interviews met buren van het Werkkamp Twilhaar las ik dat een toenmalig buurmeisje verklaarde: “Ja, er waren vanaf het begin direct bewoners, die zeelui, een heette Van der Toren en kwam uit Scheveningen.”
Kan iemand mij informatie verschaffen over deze Van der Toren of Van der Toorn uit 1941 uit Scheveningen? Of andere vissers uit Scheveningen, Den Haag of Katwijk die in het Nijverdalse kamp Twilhaar werk hadden gevonden? Wij zouden dit gedeelte van het verhaal ook graag wat meer aandacht willen geven.

Alex Alferink
Onderzoeker Werkkamp Twilhaar
alexalferink@gmail.com
http://www.werkkamptwilhaar.nl/zeelieden.html


Dag beste mensen,

allereerst alle lezers een zeer voorspoedig nieuw jaar toegewenst!

Ik merk, dat 249 mensen dit bericht hebben gelezen, maar dat niemand informatie kan verschaffen.

Misschien komt het door de term Scheveninger vissers. Het verhaal kan iets anders zijn, wanneer ik lees dat de beheerder van het werkkamp het had over arbeiders uit Scheveningen en Den Haag en dat in de lokale pers hier werd gesproken over ontspanningavonden die de zeelieden werden aangeboden.

Wij zoeken dus zeelieden uit Scheveningen en Den Haag, die (misschien eind 1940 al,) in 1941 en 1942 in werkkamp Twilhaar bij Nijverdal (Overijssel) hebben gewerkt. Een van die mannen heette Van der Toorn.

(We hebben het niet over de evacuatie ivm de aanleg van de Atlantikwal eind 1942 en 1943. Dit verhaal speelt een dik jaar eerder)

Wie kan verder helpen? Elke naam, elke aanwijzing kan leiden tot verdere informatie!

Alvast bedankt!

Alex Alferink

Onderzoeker Werkkamp Twilhaar
alexalferink@gmail.com
http://www.werkkamptwilhaar.nl/zeelieden.html

Pagina's: [1] 2   >   Pagina's: 1 [2]


Ik zoek een Van der Toren of Van der Toorn uit 1941 uit Scheveningen
Het nieuwe oorlogsmuseum in Nijverdal heeft onder meer een expositie over het voormalige nabijgelegen werkkamp Twilhaar in Nijverdal (Overijssel), waar in 1941 een groep van 96 werkloze Scheveningse en Katwijkse vissers zat. Het bijzondere aan die tentoonstelling is dat laatstgenoemden niet worden vermeld, omdat naspeuringen in de regio geen succes hadden.
Enkele jaren geleden is ook zonder enig resultaat in Den Haag en Scheveningen gezocht met een oproep op internet, in het Scheveningse bejaardencentrum Het Uiterjoon en in De Scheveningse Courant.
Toen ik onlangs weer eens allerlei verslagen doorlas van eerder gehouden interviews met buren van het Werkkamp Twilhaar las ik dat een toenmalig buurmeisje verklaarde: “Ja, er waren vanaf het begin direct bewoners, die zeelui, een heette Van der Toren en kwam uit Scheveningen.”
Kan iemand mij informatie verschaffen over deze Van der Toren of Van der Toorn uit 1941 uit Scheveningen? Of andere vissers uit Scheveningen of Katwijk die in het Nijverdalse kamp Twilhaar wer hadden gevonden?

Alex Alferink
Onderzoeker Werkkamp Twilhaar
alexalferink@gmail.com
http://www.werkkamptwilhaar.nl/zeelieden.html

Topic: Ik zoek een Van der Toren of Van der Toorn uit 1941 uit Scheveningen  (gelezen 503 keer)  

alexalferink  Scheepsjongen **  Berichten: 16


Ik zoek een Van der Toren of Van der Toorn uit 1941 uit Scheveningen
Het nieuwe oorlogsmuseum in Nijverdal heeft onder meer een expositie over het voormalige nabijgelegen werkkamp Twilhaar in Nijverdal (Overijssel), waar in 1941 een groep van 96 werkloze Scheveningse en Katwijkse vissers zat. Het bijzondere aan die tentoonstelling is dat laatstgenoemden niet worden vermeld, omdat naspeuringen in de regio geen succes hadden.
Enkele jaren geleden is ook zonder enig resultaat in Den Haag en Scheveningen gezocht met een oproep op internet, in het Scheveningse bejaardencentrum Het Uiterjoon en in De Scheveningse Courant.
Toen ik onlangs weer eens allerlei verslagen doorlas van eerder gehouden interviews met buren van het Werkkamp Twilhaar las ik dat een toenmalig buurmeisje verklaarde: “Ja, er waren vanaf het begin direct bewoners, die zeelui, een heette Van der Toren en kwam uit Scheveningen.”
Kan iemand mij informatie verschaffen over deze Van der Toren of Van der Toorn uit 1941 uit Scheveningen? Of andere vissers uit Scheveningen of Katwijk die in het Nijverdalse kamp Twilhaar wer hadden gevonden?

Alex Alferink
Onderzoeker Werkkamp Twilhaar
alexalferink@gmail.com
http://www.werkkamptwilhaar.nl/zeelieden.html

Re: Ik zoek een Van der Toren of Van der Toorn uit 1941 uit Scheveningen - « Antwoord #1 Gepost op: 03-01-2012, 14:33:40 »

Dag beste mensen,

allereerst alle lezers een zeer voorspoedig nieuw jaar toegewenst!

Ik merk, dat 249 mensen dit bericht hebben gelezen, maar dat niemand informatie kan verschaffen.

Misschien komt het door de term Scheveninger vissers. Het verhaal kan iets anders zijn, wanneer ik lees dat de beheerder van het werkkamp het had over arbeiders uit Scheveningen en Den Haag en dat in de lokale pers hier werd gesproken over ontspanningavonden die de zeelieden werden aangeboden.

Wij zoeken dus zeelieden uit Scheveningen en Den Haag, die (misschien eind 1940 al,) in 1941 en 1942 in werkkamp Twilhaar bij Nijverdal (Overijssel) hebben gewerkt. Een van die mannen heette Van der Toorn.

(We hebben het niet over de evacuatie ivm de aanleg van de Atlantikwal eind 1942 en 1943. Dit verhaal speelt een dik jaar eerder)

Wie kan verder helpen? Elke naam, elke aanwijzing kan leiden tot verdere informatie!

Alvast bedankt!

Alex Alferink

Onderzoeker Werkkamp Twilhaar
alexalferink@gmail.com
http://www.werkkamptwilhaar.nl/zeelieden.html

« Laatste verandering: 03-01-2012, 14:35:41 door alexalferink »

Pagina's: 1 ... 47 48 49 50 [51] Omlaag 

vreemdeling  Schipper  *****  Berichten: 450

Re: Herinneringën - « Antwoord #755 Gepost op: 19-12-2011, 16:23:04 »

Geachte dorpsgenoten,

Onderstaande e-mail heb ik dit weekend ontvangen.

Hallo Vreemdeling,
Ik heb uw herinneringen over Scheveningen met bijzonder veel interesse gelezen.
In uw teksten kom ik tegen dat in 1940 werklozen geworden vissers via de DUW in kampen in het oosten van het land aan het werk werden gezet.

Ik ben de geschiedenis van een van die kampen aan het onderzoeken.

Wij weten nauwelijks iets van de eerste periode van dat kamp, toen er vissers uit Scheveningen en Den Haag hebben gezeten. Slecht 1 naam is ons bekend:
van der Toorn uit Scheveningen, die door een buurman na 70 jaar nog is onthouden.

Kunt u ons verder helpen aan informatie over vissers uit Scheveningen die in Twilhaar in Overijssel terecht zijn gekomen ?

MVG.
Alex Alferink

e-mail adres  alkexalferink@gmail.com

Ik kan deze persoon geen inlichtingen verschaffen, daar mijn vader daar niet werkzaam is geweest.
Wel op andere plaatsen.
Zijn er nog personen rond de 80 jaar oud die nog iets weten van hun vaders of deze soms daar te werk zijn gesteld ?
Het is wel heel lang geleden, maar misschien zijn hier of daar nog gegevens te verkrijgen van vroegere herinneringen.
Bij voorbaat mijn dank.
Allen een Goede Kerst en jaarwisseling toegewenst.

Cor dit is een ander forum dan Scheveningen-nu?Auteur
Topic: Scheveningse vissers in Twilhaar 1940-1945  (gelezen 207 keer)
Forum beheerder
Directeur
*****
Berichten: 2152

1. Duindorp, 2 Duinen, 3 Strand, 4 Zee


Bekijk profielE-mailPersoonlijk bericht (Online)
« Gepost op: December 04, 2011, 00:52:56 »

Ingezonden bericht:                                                                                          

Geachte heer of mevrouw,

Het nieuwe oorlogsmuseum MEMORY te Nijverdal [ http://www.memorymuseum.nl ] heeft onder meer
een expositie over het voormalige nabijgelegen werkkamp Twilhaar,
waar in 1941 een groep van 96 werkloze Scheveningse en Katwijkse vissers zaten.
Het bijzondere aan die tentoonstelling is dat laatst­genoemden niet worden vermeld, omdat naspeuringen in de regio geen succes hadden.

Enkele jaren geleden is ook zonder enig resultaat in Den Haag en Scheveningen gezocht met een oproep op internet, (ondermeer ook op dit forum, red.) in het Scheveningse bejaardencentrum Het Uiterjoon en in De Scheveningse Courant.

Naar aanleiding van deze nieuwe tentoonstelling over Twilhaar en de inmiddels door het Staatsbosbeheer in gang gezette gedeeltelijke reconstructie van het kamp, volgt nu deze laatste oproep op internet en in wijk- en streekbladen.

Zie svp http://onsverwonderenrondomommen.blogspot.com en http://www.memorymuseum.nl/gastenboek .

Met vriendelijke groet en dank voor uw aandacht,

Geert Bakker
                                                              Bezoek ook:
                                              http://kustpelgrimspad.blogspot.com
             http://onsverwonderenrondomommen.blogspot.com - #17. kamp Twilhaar
« Laatste verandering: December 04, 2011, 01:35:54 door plu4 »

 Pilgrimsplaza - jongste bediende *Berichten: 1Bekijk profielE-mailPersoonlijk bericht (Online)
« Reageer #1 Gepost op: December 04, 2011, 11:55:21 »

Zie ook http://www.scheveningen-nu.nl/yabbse/index.php?topic=2430.0

Ik zoek een Van der Toren of Van der Toorn uit 1941 uit Scheveningen
[....]
w.g. Alex Alferink
Onderzoeker Werkkamp Twilhaar
alexalferink@gmail.com
http://www.werkkamptwilhaar.nl/zeelieden.htmlnijverdallertje – Gast - wie weet meer van Fam. Spaans? - « Gepost op: 05-01-2008, 18:23:40 »

Hallo allen.

Ik zou graag willen weten, of er iemand is die meer weet over mijn familie.


Mijn opa en oma zijn.

Piet Spaans  en Gieltje Grootveld.

Hun beider geboorte datum is niet bekend maar zal rond 1900 liggen.

Broers van Piet waren waarschijnlijk: Kees, Leen, Cor en Arie.

Zus van Gieltje was, Bep,  woonde dacht ik samen met een broer of was getrouwd met Cor. broer  was Chiel.

Waarschijnlijk waren er meer broers en zussen, alleen weet ik daar geen namen van.


Piet en Gieltje hebben 3 kinderen.

Piet getrouwd met Annie en hadden geen kinderen.

Dan de tweeling, Lenie (leuntje) en Chiel. geb dt 05-10-1923

Lenie was getrouwd met een van Kouwenhove, hadden dacht ik 3 kinderen Hans, Joke en Carla.

Lenie is geëmigreerd naar Australië, en is daar of al in Nederland hertrouwd met van den Berg, waarmee ze ook kinderen heeft.

Chiel is getrouwd met Dini Velthuis, 10-10-1952 en hebben 4 kinderen, Gieltje, ERnard, Pieter en Marianne


Adressen waar ze gewoond hebben zijn : Roggenstraat?, Zeezwaluwstraat, Pluvierenhof.

Piet Spaans heeft oa gevaren op de Queen Marie, en dacht aan malaria gestorven in de oorlog.

Chiel Spaans, was werkzaam bij van de Zwan, dacht vanaf zijn 12e jaar en heeft gevaren bij C. Roelevelt in 1938-tot 1943,

in ieder geval op de Schev. 75, mogelijk ook de Schev 68.

In de oorlog is hij gevlucht en uit eindelijk in Nijverdal terecht gekomen.

In 1946 en 1948 vaarde hij op de Vlaardingen 123.

Deze jaren, was zijn adres Schaarsbergerstraat .

Wie kan mij meer vertellen, over deze familie???


Vriendelijke Groet Marianne Spaans


http://www.facebook.com/pelgrim.geert

------------------------------------------------
 
Herinneringen.doc

http://www.scheveningen-nu.nl/yabbse/index.php?topic=2430.0;wap2alexalferink: Ik zoek een Van der Toren of Van der Toorn uit 1941 uit Scheveningen […] 

 
http://www.scheveningen-nu.nl/yabbse/index.php?topic=1935.285;wap2 - << < (58/151) > >> - […] vreemdeling: vervolg- De grotere schepen werden door de Duitsers gevorderd om dienst te doen als voorpostenboten of patrouilleboot. Of als Rode Kruis vaartuigen. Het havengebied werd “sperr gebiet”, evenals het strand, de duinen en het dorp Scheveningen. Een deel van Den Haag was hetzelfde lot beschoren, waarbij de bevolking gedwongen werd te evacueren.
Voor diegenen, die zelf een evacuatie-bestemming hadden weten te vinden, was het lot minder hard als voor de mensen die later willekeurig in het gehele land gedwongen werden ingekwartierd.
Door de onvrijwillige werkeloosheid van mijn vader na zijn kort verblijf in de militaire dienst, werd hij te werk gesteld in Groningen, Drenthe, Winterswijk, Aalten en Doetinchem. Zodoende had hij een eventueel evacuatie adres gevonden bij familie Bulten op de Varseveldseweg in Doetinchem. Daar verbleef hij namelijk als kostganger tijdens zijn werkzaamheden rond Doetinchem.

[…] In het begin van de evacuatietijd was Doetinchem rustig en vredig en was er van de oorlog weinig merkbaar. Behalve dan de aanwezigheid van Duitse militairen en het toenemende aantal evacuées. Ook andere gezinnen uit Scheveningen kwamen er wonen, maar het aantal is nooit zo hoog geweest als bijvoorbeeld in Aalten en Winterswijk. En zo waren er zondags in de kerk vele vrouwen in Scheveningse klederdracht te zien.
Aardig te vermelden is, dat die klederdracht in het begin veel verwarring schiep. Vooral voor jongere kinderen. Vaak werden vrouwen als “zuster” aangesproken. Men dacht van doen te hebben met een Rooms-Katholieke non.
Het dragen van de klederdracht heeft echter ook voor problemen gezorgd. In Scheveningen waren deze vrouwen immers gewend de mutsen naar een speciaal adres te brengen om te laten plooien. En aangezien er in Doetinchem niet zo’n mutsenplooister aanwezig was, werden deze mutsen op toerbeurt op de fiets naar Markelo gebracht. Daar was wel zo’n Scheveningse mutsenplooister geëvacueerd.
Ik heb zelf vele malen deze tocht moeten maken, op een fiets met houten of massief rubberen banden. Meestal moest hiervoor de zondag worden benut, omdat deze dag de enige vrije dag van de week was. Ook hebben vele Scheveningse vrouwen in die periode leren fietsen, wat in het begin lang niet meeviel door de lange rokken van de klederdracht. Maar noodgedwongen leerden de vrouwen het wel. De afstanden die hier moesten worden afgelegd, waren veel langer dan zij ooit in Scheveningen gewend waren geweest.

Herinneringën << < (4/151) > >>  De Tweede Wereldoorlog- Vanaf 1942 moest het voornamelijk uit vissersgezinnen bestaande Duindorp massaal evacueren, dit vanwege het Duitse Sperrgebiet. Een aantal huizen werd grondig vernield. Toch kwamen de Duindorpers terug in de wijk waarvan zij intens hielden. Daarom is Duindorp nog steeds het meest Scheveningse deel van Scheveningen waar het dialect nog voluit klinkt en de klederdracht nog regelmatig in beeld is.

Herinneringën  << < (58/151) > >>  [zie mail vr 16-12-2011 19:34 AA > DV] […] Na mei 1940 was het in Scheveningen met de visserij-aktiviteiten vrijwel gedaan. Slechts de kustvisserij mocht nog worden bedreven. Zij het met kleine scheepjes. Deze voeren alleen overdag en moesten iedere avond in de haven terugkeren.

 Zie ook http://onsverwonderenrondomommen.blogspot.com/2012/02/oproep-eerste-lichting-bewoners.html met flyer van Alex Alferink te Nijverdal.

--------------------------------------------------------------------'Vissersdorp achter prikkeldraad': Scheveningen tijdens WO II

Lezing, Bibliotheek Scheveningen - donderdag 26 april 2012 20:00 tot 22:00
René van Ginneken interviewt André van Kruijssen, schrijver van het boek Nooit Meer. Hij is de initiatiefnemer en oprichter van de Stichting ‘Nooit Meer’ en tevens dichter, musicus, componist en oud-docent wiskunde. In 2010 verscheen zijn boek Scheveningen 1940-1945. De slachtoffers en hun wereld.
Danny Verbaan zal ook deelnemen aan het interview. Hij werkte 24 jaar als journalist bij de Haagsche Courant en AD. Hij heeft diverse boeken op zijn naam staan, waaronder Vesting Scheveningen. Het dagelijks leven in het Sperrgebiet 1943-1945. U maakt kennis met twee mensen die boeiend kunnen vertellen over Scheveningen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Prijs voor leden:gratis - Prijs voor niet-leden:gratis - Reserveren:noodzakelijk - Telefoonnummer:(070) 353 86 20 - scheveningen@dobdenhaag.nl


Bibliotheek Scheveningen - Scheveningseweg 333 2584 AA ’S-GRAVENHAGE - 070 3559166 - www.bibliotheekdenhaag.nl - scheveningen@dobdenhaag.nl

Stichting Nooit Meer - Cornelis Jolstraat 51 - 2584EM ’s-Gravenhage - Tel. 0703557689


”ALS JE WEIGERT TE WETEN, BEN JE NU REEDS SCHULDIG ...” André van Kruijssen; voor de klas. [vervolg op pagina 13] André van Kruijssen en de achtergrond van zijn boek: ‘Scheveningen 1940-1945: de slachtoffers en hun wereld’. Naar aanleiding van de indrukwekkende herdenkingsbijeenkomst in Muzee Scheveningen op 4 mei jl., sprak ik met André van Kruijssen, de maker van de schilderijen die in Muzee hebben gehangen. André is de schrijver van het boek ‘Nooit Meer’. Hij is de initiatiefnemer en oprichter van de Stichting ‘Nooit Meer’. Hij is ook nog dichter, musicus, componist en oud-docent Wiskunde. Hij is een bijzonder mens. En hij woont in onze buurt

Hebt u interesse in het boek ‘Scheveningen 1940-1945: de slachtoffers en hun wereld’ dat eind 2010 uit gaat komen, neem dan contact op met André van Kruijssen:

Stichting Nooit Meer

Samen werken aan een betere wereld

·                                 Welkom
·                                 Expositie
·                                 Boek
·                                 Stichting
·                                 Archief
·                                 Nieuws
·                                 Contact

Boekpresentatie 30 januari 2011


boek scheveningen
Op 30 januari 2011 werd in Muzee Scheveningen de boekpresentatie gehouden van het boek ‘Scheveningen 1940-1945: De slachtoffers en hun wereld”. 
Het boek beschrijft o.a. per straat de joodse inwoners van Scheveningen en het Statenkwartier die in de nazikampen zijn omgekomen.
Schrijver van het boek, André van Kruijssen, is al jaren woonachtig op Scheveningen. Hij is een aantal jaar met het boek bezig geweest. André gaat ook langs middelbare scholen om te praten over Scheveningen in de Tweede Wereldoorlog.
Fonds 1818 leverde een bijdrage voor dit boek over Joodse slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog in Scheveningen, dat werd uitgegeven door stichting Nooit Meer.
Het boek bestellen >

Burgemeester Van Aartsen van de gemeente den Haag nam het boek in ontvangst en sprak het volgende dankwoord uit: „Dames en Heren, dank voor dit bijzondere en bovenal aangrijpende boek! Dat ik het juist vandaag, op 30 januari in ontvangst mag nemen, is symbolisch te noemen. Want vandaag is het precies 78 jaar geleden dat in Duitsland de nationaal socialisten onder leiding van Adolf Hitler aan de macht kwamen. Op die dag nam een tragedie zijn aanvang die uiteindelijk ook, tijdens de Tweede Wereldoorlog, Nederland en het mooie Scheveningen zou meesleuren.” 
Lees verder >

Contact Me a.van.kruijssen@gmail.com
http://www.stichtingnooitmeer.nl/photos/index.html 

-----------------------------------------------------------------
 
Nooit meer

Scheveningseweg 333
2584 AA Den Haag
tel: 070 - 353 86 20
mail: scheveningen@dobdenhaag.nl

Nooit meer

Tentoonstelling, Bibliotheek Scheveningen
zondag 1 april 2012 tot maandag 30 april 2012
Een tentoonstelling van schilderijen gemaakt door André van Kruijssen onder de titel Nooit Meer. De schilderijen en collages zijn geïnspireerd op de deportatie van de joden uit Scheveningen. Deze indrukwekkende tentoonstelling is de hele maand april te zien in bibliotheek Scheveningen.
Prijs voor leden: gratis
Prijs voor niet-leden: gratis
Reserveren: niet nodig
Telefoonnummer: (070) 353 86 20
E-mail: scheveningen@dobdenhaag.nl
  
----------------------------------------------------------------
  

Stamboom Forum » Zoekplaatjes » Nummer 1677
Klik op de afbeelding voor een vergroting
Beschrijving van het zoekplaatjeMarkering
Foto van de poort van voormalige werkkamp Twilhaar nabij Nijverdal in Overijssel.
Vraag over deze afbeelding gesteld door Geert Bakker
Wie kent (familie van) een Scheveningse vissersman die in 1941 in kamp Twilhaar was geïnterneerd?
Het gaat om een groep van 96 Scheveningse en Katwijkse vissers die niet meer mochten uitvaren.
Het gaat niet om de veel grotere groep Scheveningers die in 1943 Duindorp moesten verlaten.
Zie svp http://onsverwonderenrondomommen.blogspot.com . Dank voor uw moeite!

Suggesties

Leden van het stamboomforum hebben de volgende 2 suggesties gedaan bij dit zoekplaatje:
Foto van de gebruiker
Beste Geert, Onderstaande site's geven aan dat er mogelijk meer te vinden kan zijn. Wellicht bekend, maar toch. Mischien een telefoontje of een e-mail naar bertreffend?? Succes met de speurtocht verder, Groet, Johan. http://leiden.courant.nu/?mod=listkranten http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/2.11.50
johan mels | 1 jan 2012 | 23:05
Foto van de gebruiker
In Muzee te Scheveningen is recent een naam opgedoken: Engel Plugge, die naar verluidt in die tijd in Twilhaar was.
Geert Bakker | 20 mar 2012 | 12:45

 

1 opmerking: